งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Jatuphum Juanchaiyaphum"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Jatuphum Juanchaiyaphum http://isan.msu.ac.th/jatuphum

2 มาตราฐานความผิด โทษ จำคุก สูงสุด โทษปรับ สูงสุด วิธีการและรูปแบบการ กระทำความผิด 5 เข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์โดยมิ ชอบ 6 เดือน 10,000 บาท Hacking/Unauthorized Access 6 ล่วงรู้มาตรการ ป้องกัน และเปิดเผย โดยมิชอบ 1 ปี 20,000 บาท Hacking/Unauthorized Disclosure 7 เข้าถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ 2 ปี 40,000 บาท Hacking/Unauthorized AccessSpy ware, Adware 8 การดัก ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 ปี 60,000 บาท Sniffing (Eave Dropping) 9 การทำให้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นเสียหาย ถูก ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 5 ปี 100,000 บาท Unauthorized ChangesVirus, Worm and Trojans ที่มา http://gotoknow.org/blog/kmc m/154391

3  1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้า ไป... เจอ คุก 6 เดือน 2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยว ไปโพนทะนาให้คน อื่นรู้... เจอคุกไม่เกินปี 3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบ ไปล้วงของ เขา... เจอคุกไม่เกิน 2 ปี 4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว แล้วเรา ทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขา... เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือ บอนไปโมมันซะ งั้น... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ ( โอ๊ย เยอะ ) เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ย ง... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 7. เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ทำตัว เป็นอีแอบเซ้าซี้ ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่าย รำคาญ... เจอปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท 8. ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศ ใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่ เจอคุกสิบปีขึ้น 9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อ ข้างบน ๆ ได้... เจอคุกไม่เกินปีนึง เหมือนกัน 10. โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็ โดน... เจอคุกไม่ เกิน 5 ปี

4  www.mict.go.th  http://share.psu.ac.th/file/siripong.s/LawCart oon.pdf ( พรบ ฉบับการ์ตูน ) http://share.psu.ac.th/file/siripong.s/LawCart oon.pdf  http://www.etcommission.go.th/documents/l aws/20070618_CC_Final.pdf ( ฉบับเต็ม ) http://www.etcommission.go.th/documents/l aws/20070618_CC_Final.pdf  http://61.7.253.244/media/computer-law.pdf ( ฉบับย่อ ) http://61.7.253.244/media/computer-law.pdf


ดาวน์โหลด ppt By Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google