งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางฉัตรวรุณ สุดใจ ประภารัตน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางฉัตรวรุณ สุดใจ ประภารัตน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางฉัตรวรุณ สุดใจ ประภารัตน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2  สิ่งที่ทำให้ต้องเปลี่ยน Release เป็น 2007 มีสาเหตุ จาก  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน release 2006 ทางบริษัทฯ แจ้ง ว่าได้แก้ไขแล้วใน release 2007  มีการเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายใหม่ เพราะเครื่องแม่ข่ายเดิมที่ มีอยู่ไม่สามารถรองรับการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ และเครื่องแม่ ข่ายใหม่มีความพร้อมที่จะรองรับ Release 2007  Feature ต่างๆ ใน Release 2007 สามารถอำนวยความ สะดวกในการทำงานมากขึ้น

3 16 Faculty Libraries 13 Institute Libraries 3 College Libraries 3 Centre Libraries 2 Other Libraries Center of Academic Resources

4

5

6 RECORD TYPECURRENT# BIBLIOGRAPHIC (Main & Reference databases) 1,044,166 ITEM1,258,327 CHECKIN6,638 AUTHORITY17,088

7

8

9  Backup ใช้เวลา 2 ชั่วโมง  การเริ่มต้นใช้ โปรแกรมทำได้ช้า รอนาน เมื่อ Upgrade เป็น 2007 แล้วเกิดปัญหา โปรแกรมค้าง ทำงานได้ไม่ ต่อเนื่องต้องปิด - เปิด โปรแกรม บ่อยครั้ง  Backup ใช้เวลา 30 นาที  การเริ่มต้นใช้ โปรแกรมทำได้เร็ว ขึ้น ไม่มีปัญหา โปรแกรมค้าง สามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่อง

10  สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมได้  สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฎิบัติการ DOS อยู่ พบในบางห้องสมุดที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Chulalinet อีกทั้งสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Innopac Millennium 2007 ได้  โปรแกรมสำหรับเครื่อง PC ได้มีการพัฒนาให้ สามารถใช้งานบนระบบปฎิบัติการ Windows Vista ให้ดียีงขึ้น

11  Software Release:2007 1.1  Release Date:August 2008  Millennium Environment Software for Windows  milup150_12.exe  milup160_02.exe(Windows Vista)

12  Web OPAC / WebPAC Pro  Enable only strong Secure Socket Layer (SSL) encryption cyphers in the secure (HTTPS) interface to the WebPAC.  A new My Millennium feature, My Lists, will be added as a complement to Reading History. As Reading History can track what you've checked out, My List can be used to keep track of what you are considering checking out. (Pro Only)

13

14

15

16

17  Web OPAC / WebPAC Pro (cont.)  It will be possible to customize checkin box status labels  The "No Copies Available" message will be improved to respect the library's definition of available" as set in the AVAILLIM_STATS web option. (This will not require use of the "Limit to Available" feature). and the "No Copies Available" message.

18

19  System  An updated look and feel will be available for all Mill  Addition of a Millennium user account password policy. This includes controls for: brute force password cracking protections, account suspension, password composition and strength requirement, password expiration, change on first login and expiration notification. ennium clients.

20  Acquisitions  Under a new authorization, it will be possible to delete cancelled orders that have no payments.  Cataloging  When exporting records using Unicode storage of special characters, the leader/09 will be correctly populated.

21 The system ability to track the last few users who have edited bibliographic records. The bibliographic record history includes up to six entries for a record, one for the record's creation and a maximum of five of the most recent changes. ** Contact Innovative to enable this feature.

22

23  Millennium Editor  Data Exchange (including via Scheduler)  Global Update  MetaData Builder (tracked as Millennium Cataloging)  Millennium URL Checker  MilMedia (tracked as Millennium Cataloging)  Rapid Update (in Millennium Cataloging only)  Read/write MARC records (record loading in the character- based INNOPAC system)

24  Separate checkout and renewal statistics for Circulation Activity and Cross Tabulation Report.  http:// /management

25  authorization 677 : "View Web Management Reports 2007"  http:// /iii/webrpt

26

27

28

29

30  Overnight Freeing of Busy Records  Records that are listed as "in use" can be freed automatically at regular intervals (usually every 24 hours at midnight local time). Records that are legitimately in use by the system are not freed by the automatic process.  Enable Courtesy Notices  Courtesy notices are sent to patrons to inform them that their item(s) are almost due.

31  On 23 October 2008  Millennium Program  Web OPAC

32

33

34  การสืบค้นด้วยชื่อเรื่องพบบางชื่อเรื่องไม่แสดงเป็น ภาษาไทยในบางชื่อเรื่อง แต่สามารถเลือกเพื่อดู รายการที่สมบูรณ์ได้ (main)

35  ภาษาไทยที่ใช้กับเครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองยัง ไม่มีการเปลี่ยนเป็น Unicode  จำนวน byte ของตัวอักษรภาษาไทยระหว่า TIS- 620 และ Unicode ที่ไม่เท่ากันทำให้การตรวจสอบ ระเบียนซ้ำ หรือการพิมพ์ Content ไม่เท่าเดิม ซึ่ง จะไม่พบปัญหานี้ในตัวอักษรภาษาอังกฤษ  TIS-620 : 8 bit encoding (1 byte)  Unicode : 16 bit encoding(2 byte)

36  MANUAL  CSDIRECT

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt นางฉัตรวรุณ สุดใจ ประภารัตน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google