งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม มัลติมีเดีย เช่น สารานุกรม ประเพณีอีสาน 12 เดือน TOEFL เฉพาะตัวอักษร เช่น ธุรกิจ (ABI/Inform) การแพทย์ (MEDLINE) วิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม มัลติมีเดีย เช่น สารานุกรม ประเพณีอีสาน 12 เดือน TOEFL เฉพาะตัวอักษร เช่น ธุรกิจ (ABI/Inform) การแพทย์ (MEDLINE) วิทยานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม มัลติมีเดีย เช่น สารานุกรม ประเพณีอีสาน 12 เดือน TOEFL เฉพาะตัวอักษร เช่น ธุรกิจ (ABI/Inform) การแพทย์ (MEDLINE) วิทยานิพนธ์ (DAO) การศึกษา (ERIC) 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis

2 1. การสืบค้นด้วย คำสำคัญ (Keyword)

3 2. การสืบค้นด้วย ดัชนี (Index)

4 3. การสืบค้นด้วย ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)

5

6 ตัวอย่าง ซีดีรอม Encyclopedia Americana

7 มีรายละเอียดหัวข้อเนื้อหาให้ เลือก

8 ฐานข้อมูลออนไลน์เครือข่าย Thailis (www.library.msu.ac.th)

9 ฐานข้อมูล : IEEE, ABI/Inform, DAO, MEDLINE ฐานข้อมูลเครือข่าย Thailis

10 การสืบค้นฐานข้อมูล ABI/Inform

11

12 วิธีการค้นหาสารสนเทศจาก ฐานข้อมูล 1. ค้นโดยใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) –AND OR NOT ประเทศ ไทย and อาหาร ( อาหารใน ประเทศไทย ) ประเทศไทย or อาหาร ( เรื่องประเทศไทย + เรื่องอาหาร ) ประเทศไทย not อาหาร ( เรื่องประเทศไทย ไม่มีเรื่องอาหาร ) 2. ค้นโดยการตัดปลายคำ (Truncation) –* หรือ $ เช่น ice* 3. ค้นแบบซับซ้อน (Complex Search) – ( ทมยันตี ) in au- ( เงินเฟ้อ ) in ti

13 การแสดงผลสารสนเทศจาก ฐานข้อมูลทุกประเภท แสดงข้อมูลตามต้องการ AU -- ผู้แต่ง TI-- ชื่อหนังสือ / ชื่อวารสาร PY-- ปีที่พิมพ์ JN-- แหล่งข้อมูล AB-- บทคัดย่อ แสดงรายการบรรณานุกรม Citn (AU TI PY JN) AB


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม มัลติมีเดีย เช่น สารานุกรม ประเพณีอีสาน 12 เดือน TOEFL เฉพาะตัวอักษร เช่น ธุรกิจ (ABI/Inform) การแพทย์ (MEDLINE) วิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google