งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม เฉพาะตัวอักษร เช่น มัลติมีเดีย เช่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม เฉพาะตัวอักษร เช่น มัลติมีเดีย เช่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม เฉพาะตัวอักษร เช่น มัลติมีเดีย เช่น
1. ฐานข้อมูลซีดีรอม เฉพาะตัวอักษร เช่น ธุรกิจ (ABI/Inform) การแพทย์ (MEDLINE) วิทยานิพนธ์ (DAO) การศึกษา (ERIC) มัลติมีเดีย เช่น สารานุกรม ประเพณีอีสาน 12 เดือน TOEFL 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

2 1. การสืบค้นด้วย คำสำคัญ (Keyword)
:>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

3 2. การสืบค้นด้วย ดัชนี (Index)
:>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

4 3. การสืบค้นด้วย ศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)
:>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

5 :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

6 ตัวอย่าง ซีดีรอม Encyclopedia Americana
:>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

7 มีรายละเอียดหัวข้อเนื้อหาให้เลือก
:>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

8 ฐานข้อมูลออนไลน์เครือข่าย Thailis
( :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

9 ฐานข้อมูล: IEEE, ABI/Inform, DAO, MEDLINE
ฐานข้อมูลเครือข่าย Thailis :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

10 การสืบค้นฐานข้อมูล ABI/Inform
:>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

11 :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

12 วิธีการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูล
1. ค้นโดยใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) AND OR NOT ประเทศไทย and อาหาร (อาหารในประเทศไทย) ประเทศไทย or อาหาร (เรื่องประเทศไทย + เรื่องอาหาร) ประเทศไทย not อาหาร (เรื่องประเทศไทย ไม่มีเรื่องอาหาร) 2. ค้นโดยการตัดปลายคำ (Truncation) * หรือ $ เช่น ice* 3. ค้นแบบซับซ้อน (Complex Search) (ทมยันตี) in au - (เงินเฟ้อ) in ti :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:

13 การแสดงผลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทุกประเภท
แสดงข้อมูลตามต้องการ AU ผู้แต่ง TI -- ชื่อหนังสือ /ชื่อวารสาร PY -- ปีที่พิมพ์ JN -- แหล่งข้อมูล AB -- บทคัดย่อ แสดงรายการบรรณานุกรม Citn (AU TI PY JN) AB :>> ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(ARDC) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<:


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลซีดีรอม เฉพาะตัวอักษร เช่น มัลติมีเดีย เช่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google