งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patron Info Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patron Info Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patron Info Application
การจอง (Hold) สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551

2 การจอง (Hold) การจอง เป็นการให้บริการผู้ใช้ที่ต้องการหนังสือหรือทรัพยากรห้องสมุด ที่มีบุคคลอื่นยืมออกจากห้องสมุดแล้ว ผู้ใช้สามารถจองด้วยตนเองผ่าน Web OPAC

3 การจอง (Hold) เงื่อนไขการจอง
1. รับจองเฉพาะรายการที่มีผู้ใช้บริการยืมเท่านั้น 2. ตรวจสอบการจองได้จากทางเลือก V-View your circulation record /ดูรายละเอียด การยืมคืน 3. ติดต่อขอรับหนังสือจองได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนตามสถานที่ของทรัพยากร สารสนเทศ เช่น สำนักวิทยบริการ หรือหน่วยบริการ 4. จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหลังจากได้รับหนังสือ 2 วัน หากไม่มารับจะยกเลิก และนำขึ้นชั้นบริการต่อไป

4 การจอง (Hold) กรณีที่ไม่อนุญาตให้ส่งคำขอจอง บัตรสมาชิกหมดอายุ
มีหนี้สิ้นค้างชำระ ทรัพยากรสารสนเทศที่กำหนดในสถานภาพว่า “ ห้ามยืมออก”

5 ขั้นตอนการจองของผู้ใช้บริการ ผ่าน Web OPAC
1. สืบค้นสารสนเทศจากทางเลือกต่างๆ จนกระทั่งได้รายการที่ต้องการ แล้วคลิก Request

6 2. แสดงหน้าจอเพื่อส่งคำขอ
2.1 คลิกที่ช่อง Your name พิมพ์ชื่อ นามสกุล 2.2 คลิกที่ช่อง Barcode พิมพ์ เลขบาร์โค้ด 2.3 คลิกที่ช่อง Enter your PIN พิมพ์รหัส 2.4 คลิกที่ Choose a Pickup Location เลือกสถานที่ เพื่อรับหนังสือจอง 2.5 คลิกเลือก SUBMIT พิมพ์ชื่อและสกุล พิมพ์บาร์โค้ด พิมพ์รหัส PIN เลือกสถานที่รับ

7 3. Mark รายการที่ต้อง แล้วคลิกที่ปุ่ม “REQUEST SELECTED ITEM” เพื่อส่งคำขอ
เลือกรายการที่ต้องการ

8 4. เมื่อส่งคำขอสำเร็จจะปรากฏข้อความ “ Your Request for ชื่อหนังสือที่จอง was successful.”

9 ขั้นตอนการจองในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
การเข้าใช้งานผ่านทาง telnet

10 1. เลือก M >MANGEMENT information
2. เลือก R >Read Patron REQUESTS

11 3. เลือก 1>Read all requests
4. เลือก D >DISPLAY records in file

12 5. แสดงรายการจอง ให้เลือกรายการที่ 1 เพื่อจะทำรายการจอง
6. เลือก H >Place HOLD เพื่อทำการจอง

13 7. แสดงรายการจอง แล้วเลือก P>... และใส่สถานที่รับสารสนเทศ เช่น mmcir

14 8.เลือก 3 >… เพื่อแสดงรายการจอง

15 การรับคืนหนังสือที่มีรายการจอง

16 The end


ดาวน์โหลด ppt Patron Info Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google