งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำจัดสัญญาณรบกวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำจัดสัญญาณรบกวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำจัดสัญญาณรบกวน

2 Morphological เป็นการลบจุดพิกเซลที่ไม่ต้องการ (Erosion) และเพิ่มจุดพิกเซลที่หายไป (Dilation) โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุ่มของจุดดำเท่านั้น การกำจัดสัญญาณรบกวน

3 Erosion Set B Set A การกำจัดสัญญาณรบกวน

4 ภาพประกอบ การพิจารณาทำ Erosion
การพิจารณา “จุดที่ทำการลบ” Set B ไม่อยู่ใน Set A ทั้งหมด ภาพประกอบ การพิจารณาทำ Erosion การกำจัดสัญญาณรบกวน

5 ภาพประกอบ การพิจารณาทำ Erosion
การพิจารณา “จุดที่ไม่ทำการลบ” Set B อยู่ใน Set A ทั้งหมด ภาพประกอบ การพิจารณาทำ Erosion การกำจัดสัญญาณรบกวน

6 ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Erosion
การกำจัดสัญญาณรบกวน

7 Dilation Set B Set A การกำจัดสัญญาณรบกวน

8 Dilation ภาพก่อนการทำ Dilation ภาพหลังการทำ Dilation
การกำจัดสัญญาณรบกวน

9 Dilation ภาพก่อนการทำ Dilation ภาพหลังการทำ Dilation
การกำจัดสัญญาณรบกวน

10 กระบวนการของ Morphological
กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 วิธี Opening Erosion + Dilation Closing Dilation + Erosion การกำจัดสัญญาณรบกวน

11 ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Opening
A AB (AB)B ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Opening การกำจัดสัญญาณรบกวน

12 ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Closing
(AB)B AB A ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Closing การกำจัดสัญญาณรบกวน


ดาวน์โหลด ppt การกำจัดสัญญาณรบกวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google