งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำจัดสัญญาณรบกวน. 2 Morphological เป็นการลบจุดพิกเซลที่ไม่ต้องการ (Erosion) และเพิ่ม จุดพิกเซลที่หายไป (Dilation) โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุ่มของจุดดำเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำจัดสัญญาณรบกวน. 2 Morphological เป็นการลบจุดพิกเซลที่ไม่ต้องการ (Erosion) และเพิ่ม จุดพิกเซลที่หายไป (Dilation) โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุ่มของจุดดำเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำจัดสัญญาณรบกวน

2 2 Morphological เป็นการลบจุดพิกเซลที่ไม่ต้องการ (Erosion) และเพิ่ม จุดพิกเซลที่หายไป (Dilation) โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุ่มของจุดดำเท่านั้น

3 การกำจัดสัญญาณรบกวน 3 Erosion  Set B Set A

4 การกำจัดสัญญาณรบกวน 4 Erosion ภาพประกอบ การพิจารณาทำ Erosion การพิจารณา “จุดที่ทำการลบ” Set B ไม่อยู่ใน Set A ทั้งหมด

5 การกำจัดสัญญาณรบกวน 5 Erosion ภาพประกอบ การพิจารณาทำ Erosion การพิจารณา “จุดที่ไม่ทำการลบ” Set B อยู่ใน Set A ทั้งหมด

6 การกำจัดสัญญาณรบกวน 6 Erosion ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Erosion ภาพก่อนการทำ Erosion ภาพหลังการทำ Erosion

7 การกำจัดสัญญาณรบกวน 7 Dilation Set B Set A

8 การกำจัดสัญญาณรบกวน 8 Dilation ภาพก่อนการทำ Dilationภาพหลังการทำ Dilation ภาพประกอบ ลำดับที่ 1 ของการทำ Dilation

9 การกำจัดสัญญาณรบกวน 9 Dilation ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Dilation ภาพก่อนการทำ Dilationภาพหลังการทำ Dilation

10 การกำจัดสัญญาณรบกวน 10 กระบวนการของ Morphological กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 วิธี –Opening Erosion + Dilation –Closing Dilation + Erosion

11 การกำจัดสัญญาณรบกวน 11 Opening (A  B)  B ABAB A ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Opening

12 การกำจัดสัญญาณรบกวน 12 Closing (A  B)  B ABAB A ภาพประกอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Closing


ดาวน์โหลด ppt การกำจัดสัญญาณรบกวน. 2 Morphological เป็นการลบจุดพิกเซลที่ไม่ต้องการ (Erosion) และเพิ่ม จุดพิกเซลที่หายไป (Dilation) โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุ่มของจุดดำเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google