งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior). “ ใครก็ตามที่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา ก็จะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ เสมอ ” Henry Ford.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior). “ ใครก็ตามที่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา ก็จะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ เสมอ ” Henry Ford."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior)

2 “ ใครก็ตามที่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา ก็จะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ เสมอ ” Henry Ford

3 - บุคคลเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ สบายใจ มีความวิตกกังวล มี ความทุกข์ ความเครียดอยู่ ในจิตใจ ไม่มีความสุข ทำให้ บุคคลปรับตัวได้ยาก หรือ อาจจะปรับตัวไม่ได้ บุคคลจะ มีแต่ความทุกข์ กลายเป็นผู้ที่ ป่วยทางจิต จิตผิดปกติ

4 - แพทย์วินิจฉัยว่ามีความ ผิดปกติทางจิตควรเข้ารับการ รักษา - บุคคลที่ปรับตัวกับ สภาพแวดล้อมไม่ได้ - การทดสอบทางจิตวิทยา - การวินิจฉัยทางจิตเวช - คิดเอาเองหรือจากความคิด ของคนอื่น - สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์

5 - Chizoid หลบเลี่ยงสังคม เก็บตัว เพ้อฝัน - Cycloid or Cyclothymic ทาสของอารมณ์ - Neurotic จิตใจอ่อนแอ - Psychopathic อันธพาล - Mental Defective สติปัญญาต่ำ

6 มี 7 ลักษณะ 1. การเคลื่อนไหวแปรปรวน - Over activity แสดง B มากกว่าปกติ - Stereotype แสดง B เหมือนๆ กัน - Mannerism แสดง B ซ้ำๆ - Decreased activity แสดง B น้อยกว่าปกติ - Negativism ขัดขืน

7 - Automatic obediance แสดง B แบบอัตโนมัติ - Automatic Movement ขาด สติ - Compulsion แสดง B จาก แรงขับภายใน 2. คำพูดและกระบวนการคิด - Flight of Idea พูดเร็วมาก - Circumstantiality วกไป เวียนมา - Loose Association ความคิดไม่ติดต่อ

8 - Incoherence พูดไม่สัมพันธ์ กัน สับสน - Blocking แปรปรวนใน ความคิด - Retardation of Thinking คิดช้า พูดช้า - Perservation พูดซ้ำแล้วซ้ำ เล่าในความคิดเดิม - Confabulation สูญเสีย ความทรงจำ ผูกเรื่องขึ้น กลบ เกลื่อน - Irrelevant Speech พูดไม่ เข้าเรื่องราว - Neologism สร้างคำ ภาษา ขึ้นใหม่

9 3. แปรปรวนทางอารมณ์ - Elation พอใจอย่างมาก ( หงุดหงิดภายหลัง ) - Ecstasy รู้สึกสงบ ( เกี่ยวพันกับ อำนาจลึกลับ ) - Anxiety วิตกกังวล - Tension ความตึงเครียด - Panic วิตกกังวลอย่างรุนแรง - Inadequate effect เฉื่อยชา - Emotional lability หวั่นไหว - irritability ฉุนเฉียว

10 - Emotional Immaturity อารมณ์แบบเด็กๆ 4. แปรปรวนทางความคิด - Autism สร้างวิมานในอากาศ - Obsessional Thought ความคิดซ้ำๆซากๆ - Phobia หวาดกลัวรุนแรง - Ideas of reference คิดว่า B คนอื่นเกี่ยวข้องกับตน - Celusion หลงผิด เชื่อผิด หลักความจริง

11 5. ความแปรปรวนของการรับรู้ - Hallucunations ประสาท หลอน - Illusion ประสาทลวง 6. แปรปรวนทางความจำ - Organic Amnesia เสีย ความจำ ( บาดเจ็บ ) - Psychogenic Amnesia สูญเสียความจำ - Hyperamnisia จดจำ มากกว่าปกติ - Paraamnisia การบิดเบือน ความจำ

12 7. แปรปรวนทางสติ - Consiousness สัมปชัญญะ - Clouding of Consciousness สติแปรปรวน - Confusion สติสับสน - Delirium เพ้อ - Dream States ไม่รับรู้ สวล. ภายนอก - Stupor รู้สึกตัวเพียงเล็กน้อย - Deterioration สูญเสียหน้าที่ ปัญญาฯ - Disorientation ภาวะไม่รู้ตัว

13 1.Personality Aberrations ปรับตัวไม่ได้ - Eccentric Group ท่าทาง แปลกๆ - Inferior Group ปมด้อย - Dependent Group พึ่งพา ผู้อื่น - Antisocial Group ต่อต้าน สังคม - Cychothymic Group อารมณ์ ไม่มั่นคง - The Sexual Deviate Group ผิดปกติทางเพศ

14 ภาวะผิดปกติทางเพศ - Homosexuality รักร่วมเพศ - Exhibitionism อวดอวัยวะ เพศ - Fetishism สะสมสัญลักษณ์ ของเพศตรงข้าม - Voyeurism ถ้ำมอง - Transvertism ลักเพศหรือ กระเทย

15 2.neurotic Disorder โรค ประสาท - Anxiety Stage วิตกกังวล - Hysteria เจ็บปวดทางกาย - Phobia Stage หวาดกลัว - Neurotic Depressive ซึมเศร้า - Neurasthenic อ่อนเพลีย - Obsessive Compulsive ย้ำ คิดย้ำทำ - Hypochondriasis หมกมุ่น กับตนเอง - Depersonalization แตกแยก

16 3. โรคจิต Psychosis สูญเสีย หน้าที่การทำงานของจิตใน ระดับการหยั่งรู้ตนเอง การ ตอบสนองเพื่อการดำรงชีวิต จากสาเหตุทางกาย ใจ และ สิ่งแวดล้อม - Schizophrenia โรคจิตเภท - Affective psychosis โรคจิต ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ - Paranoid states โรคจิต หวาดระแวง

17 4.Personality Disorders - ปรับตัวยาก - ซึม เหงาหงอย เฉื่อยชา - หดหู่ ไม่เบิกบาน - เก็บตัว ไม่ไว้ใจใคร - ฉุนเฉียว โกรธง่าย - พึ่งพาคนอื่น - อารมณ์หวั่นไหว หวาดระแวง - เจ้าระเบียบ พิถีพิถัน

18 - เบี่ยงเบนทางเพศ - ไม่เป็นผู้ใหญ่ วุฒิภาวะไม่ สมวัย ชนิดของบุคลิกภาพแปรปรวน - Paranoid PD หวาดระแวง - Affective PD อารมณ์ แปรปรวน - Schizoid PD เก็บตัว - Obsessive - Compulsive PD ย้ำคิดย้ำทำ - Explosive PD ก้าวร้าว

19 - Hysteriacal PD อารมณ์ไม่ มั่นคง - Asthenic PD อ่อนแอ - Passive - aggressive PD เก็บกด - Inadequate PD บกพร่อง - Properly PD อันธพาล

20 5. ความเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) - Homosexuality รักร่วมเพศ - Homosexual or Lesbian - Exhibitionism ชอบโชว์ อวัยวะเพศ - Voyeurism ถ้ำมอง - Fetishism สะสมสิ่งของเพศ ตรงข้าม - Transvertism ลักเพศ แต่งตัว สะสมของเพศตรงข้าม - Sadism & Masochism ตน เจ็บ, ผู้อื่นเจ็บ

21 - Pedophillia ร่วมเพศกับเด็ก (< 13 ปี ) มักพบในเพศชาย - Bestiality สมสู่กับสัตว์ - Group Perverion ร่วมเพศ หมู่ การข่มขืนทางเพศจาก เพศชายหลายๆ คน - การร่วมเพศกับศพ

22 “ ผู้ที่บอกลา เมื่อหนทางมืดมิด คือ ผู้ไร้ความเชื่อมั่น ” กิมลี (Lort of the ring I)


ดาวน์โหลด ppt ดร. รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior). “ ใครก็ตามที่เรียนรู้อยู่ ตลอดเวลา ก็จะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่ เสมอ ” Henry Ford.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google