งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior)
ความผิดปกติทางจิต ดร.รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior)

2 “ใครก็ตามที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ก็จะเป็นคนหนุ่มสาวอยู่เสมอ” Henry Ford

3 ความผิดปกติทางจิต - บุคคลเมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ มีความวิตกกังวล มีความทุกข์ ความเครียดอยู่ในจิตใจ ไม่มีความสุข ทำให้บุคคลปรับตัวได้ยาก หรืออาจจะปรับตัวไม่ได้ บุคคลจะมีแต่ความทุกข์ กลายเป็นผู้ที่ป่วยทางจิต จิตผิดปกติ

4 - แพทย์วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางจิตควรเข้ารับการรักษา
ความหมาย - แพทย์วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางจิตควรเข้ารับการรักษา - บุคคลที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมไม่ได้ - การทดสอบทางจิตวิทยา - การวินิจฉัยทางจิตเวช - คิดเอาเองหรือจากความคิดของคนอื่น - สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์

5 - Chizoid หลบเลี่ยงสังคม เก็บตัว เพ้อฝัน
เกณฑ์การพิจารณา - Chizoid หลบเลี่ยงสังคม เก็บตัว เพ้อฝัน - Cycloid or Cyclothymic ทาสของอารมณ์ - Neurotic จิตใจอ่อนแอ - Psychopathic อันธพาล - Mental Defective สติปัญญาต่ำ

6 1.การเคลื่อนไหวแปรปรวน - Over activity แสดง B มากกว่าปกติ
อาการ มี 7 ลักษณะ 1.การเคลื่อนไหวแปรปรวน - Over activity แสดง B มากกว่าปกติ - Stereotype แสดง B เหมือนๆ กัน - Mannerism แสดง B ซ้ำๆ - Decreased activity แสดง B น้อยกว่าปกติ - Negativism ขัดขืน

7 - Automatic obediance แสดง B แบบอัตโนมัติ
- Automatic Movement ขาดสติ - Compulsion แสดง B จากแรงขับภายใน 2.คำพูดและกระบวนการคิด - Flight of Idea พูดเร็วมาก - Circumstantiality วกไปเวียนมา - Loose Association ความคิดไม่ติดต่อ

8 - Incoherence พูดไม่สัมพันธ์กัน สับสน
- Blocking แปรปรวนในความคิด - Retardation of Thinking คิดช้า พูดช้า - Perservation พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความคิดเดิม - Confabulation สูญเสียความทรงจำ ผูกเรื่องขึ้น กลบเกลื่อน - Irrelevant Speech พูดไม่เข้าเรื่องราว - Neologism สร้างคำ ภาษาขึ้นใหม่

9 3.แปรปรวนทางอารมณ์ - Elation พอใจอย่างมาก (หงุดหงิดภายหลัง) - Ecstasy รู้สึกสงบ (เกี่ยวพันกับอำนาจลึกลับ) - Anxiety วิตกกังวล - Tension ความตึงเครียด - Panic วิตกกังวลอย่างรุนแรง - Inadequate effect เฉื่อยชา - Emotional lability หวั่นไหว - irritability ฉุนเฉียว

10 - Emotional Immaturity อารมณ์แบบเด็กๆ
4.แปรปรวนทางความคิด - Autism สร้างวิมานในอากาศ - Obsessional Thought ความคิดซ้ำๆซากๆ - Phobia หวาดกลัวรุนแรง - Ideas of reference คิดว่า B คนอื่นเกี่ยวข้องกับตน - Celusion หลงผิด เชื่อผิดหลักความจริง

11 5.ความแปรปรวนของการรับรู้
- Hallucunations ประสาทหลอน - Illusion ประสาทลวง 6.แปรปรวนทางความจำ - Organic Amnesia เสียความจำ (บาดเจ็บ) - Psychogenic Amnesia สูญเสียความจำ - Hyperamnisia จดจำมากกว่าปกติ - Paraamnisia การบิดเบือนความจำ

12 7.แปรปรวนทางสติ - Consiousness สัมปชัญญะ - Clouding of Consciousness สติแปรปรวน - Confusion สติสับสน - Delirium เพ้อ - Dream States ไม่รับรู้ สวล. ภายนอก - Stupor รู้สึกตัวเพียงเล็กน้อย - Deterioration สูญเสียหน้าที่ ปัญญาฯ - Disorientation ภาวะไม่รู้ตัว

13 1.Personality Aberrations ปรับตัวไม่ได้ - Eccentric Group ท่าทางแปลกๆ
ชนิดของความผิดปกติ 1.Personality Aberrations ปรับตัวไม่ได้ - Eccentric Group ท่าทางแปลกๆ - Inferior Group ปมด้อย - Dependent Group พึ่งพาผู้อื่น - Antisocial Group ต่อต้านสังคม - Cychothymic Group อารมณ์ไม่มั่นคง - The Sexual Deviate Group ผิดปกติทางเพศ

14 ภาวะผิดปกติทางเพศ - Homosexuality รักร่วมเพศ - Exhibitionism อวดอวัยวะเพศ - Fetishism สะสมสัญลักษณ์ของเพศตรงข้าม - Voyeurism ถ้ำมอง - Transvertism ลักเพศหรือกระเทย

15 2.neurotic Disorder โรคประสาท
- Anxiety Stage วิตกกังวล - Hysteria เจ็บปวดทางกาย - Phobia Stage หวาดกลัว - Neurotic Depressive ซึมเศร้า - Neurasthenic อ่อนเพลีย - Obsessive Compulsive ย้ำคิดย้ำทำ - Hypochondriasis หมกมุ่นกับตนเอง - Depersonalization แตกแยก

16 3.โรคจิต Psychosis สูญเสียหน้าที่การทำงานของจิตในระดับการหยั่งรู้ตนเอง การตอบสนองเพื่อการดำรงชีวิต จากสาเหตุทางกาย ใจ และสิ่งแวดล้อม - Schizophrenia โรคจิตเภท - Affective psychosis โรคจิตที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ - Paranoid states โรคจิตหวาดระแวง

17 4.Personality Disorders
- ปรับตัวยาก - ซึม เหงาหงอย เฉื่อยชา - หดหู่ ไม่เบิกบาน - เก็บตัว ไม่ไว้ใจใคร - ฉุนเฉียว โกรธง่าย - พึ่งพาคนอื่น - อารมณ์หวั่นไหว หวาดระแวง - เจ้าระเบียบ พิถีพิถัน

18 - เบี่ยงเบนทางเพศ - ไม่เป็นผู้ใหญ่ วุฒิภาวะไม่สมวัย ชนิดของบุคลิกภาพแปรปรวน - Paranoid PD หวาดระแวง - Affective PD อารมณ์แปรปรวน - Schizoid PD เก็บตัว - Obsessive - Compulsive PD ย้ำคิดย้ำทำ - Explosive PD ก้าวร้าว

19 - Hysteriacal PD อารมณ์ไม่มั่นคง
- Asthenic PD อ่อนแอ - Passive - aggressive PD เก็บกด - Inadequate PD บกพร่อง - Properly PD อันธพาล

20 5.ความเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)
- Homosexuality รักร่วมเพศ - Homosexual or Lesbian - Exhibitionism ชอบโชว์อวัยวะเพศ - Voyeurism ถ้ำมอง - Fetishism สะสมสิ่งของเพศตรงข้าม - Transvertism ลักเพศ แต่งตัว สะสมของเพศตรงข้าม - Sadism & Masochism ตนเจ็บ, ผู้อื่นเจ็บ

21 - Pedophillia ร่วมเพศกับเด็ก (< 13 ปี) มักพบในเพศชาย
- Bestiality สมสู่กับสัตว์ - Group Perverion ร่วมเพศหมู่ การข่มขืนทางเพศจากเพศชายหลายๆ คน - การร่วมเพศกับศพ

22 “ผู้ที่บอกลา เมื่อหนทางมืดมิด คือผู้ไร้ความเชื่อมั่น”
กิมลี (Lort of the ring I)


ดาวน์โหลด ppt ดร.รังสรรค์ โฉมยา (Ph.D. Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google