งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patron Info Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patron Info Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patron Info Application
รหัส PIN สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551

2 รหัส PIN รหัส PIN คือ ชุดตัวเลขที่กำหนดเป็นรหัสลับเฉพาะส่วนบุคคล ที่นำมาใช้ร่วมกับ เลขบาร์โค้ดบัตรสมาชิกห้องสมุด สาเหตุในการนำรหัส PIN มาใช้ เนื่องจากได้นำเครื่องยืม-คืน อัตโนมัติมาให้บริการ วัตถุประสงค์ในการใช้รหัส PIN เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ ผู้ใช้บริการนำบัตรสมาชิกห้องสมุดของบุคคลอื่นมาทำการยืม

3 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN
ใช้เป็นรหัสในการยืมหนังสือจากเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check)

4 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN
2. ใช้เป็นรหัสในการยืมต่อผ่าน Web

5 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN
3. ใช้เป็นรหัสในการทำรายการจองผ่าน Web OPAC

6 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN
4.ใช้เป็นรหัสในการ ดูรายละเอียดการยืม

7 การกำหนดใช้รหัส PIN ใน web option
2. คลิกเลือก Parton Record

8 การกำหนดใช้รหัส PIN ใน web option
3. คลิกเลือกฟังก์ชั่นเพื่อกำหนดการใช้งาน

9 การกำหนดใช้รหัส PIN ใน web option
3. คลิกเลือก open 4. คลิกเลือก MIN_PIN_LENGTH เพื่อกำหนดจำนวน

10 การบันทึกรหัส PIN ลงในระเบียนผู้ใช้
มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือก Edit 2. นำเคอร์เซอร์ไว้หลังคำ บรรทัดสุดท้ายแล้วกด Enter 3. พิมพ์เครื่องหมาย = วางคอน์เซอร์ =

11 การบันทึกรหัส PIN ลงในระเบียนผู้ใช้
มีขั้นตอนดังนี้ 4. กำหนดรหัส PIN เป็นตัวเลข 4 หลัก 5. ใช้เมาส์คลิก OK **** ****

12 การบันทึกรหัส PIN ลงในระเบียนผู้ใช้

13 การแก้ไขรหัส PIN โดยผู้ใช้ผ่าน Web OPAC
มีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้เมาส์คลิกที่ “ยืมต่อและ ตรวจสอบประวัติการยืม” 2. พิมพ์ชื่อ – สกุล ลงในช่อง You Name : 3. พิมพ์เลขบาร์โค้ดบัตรสมาชิก ลงที่ช่อง Barcode : 4. ใส่รหัส PIN ลงในช่อง Enter You Pin : 5. นำเมาส์คลิก SUBMIT

14 การแก้ไขรหัส PIN โดยผู้ใช้ผ่าน Web OPAC
มีขั้นตอนดังนี้ 6. คลิกเลือก Modify your PIN 7. พิมพ์รหัส PIN เดิมในช่องที่ 1 8. พิมพ์รหัส PIN ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนลงในช่อที่ 2 9. ยืนยันรหัส PIN ใหม่อีกครั้งลงในช่องที่ 3 10. นำเมาส์คลิก SUBMIT **** **** ****

15 The end


ดาวน์โหลด ppt Patron Info Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google