งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 รหัส PIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 รหัส PIN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 รหัส PIN

2  รหัส PIN คือ ชุดตัวเลขที่กำหนดเป็นรหัส ลับเฉพาะส่วนบุคคล ที่นำมาใช้ร่วมกับ เลขบาร์โค้ดบัตร สมาชิกห้องสมุด  สาเหตุในการนำรหัส PIN มาใช้ เนื่องจากได้นำเครื่องยืม - คืน อัตโนมัติมาให้บริการ  วัตถุประสงค์ในการใช้รหัส PIN เพื่อเป็น การป้องกันไม่ให้ ผู้ใช้บริการนำบัตรสมาชิกห้องสมุดของ บุคคลอื่นมาทำการยืม

3 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN 1. ใช้เป็นรหัสในการยืมหนังสือจากเครื่อง ยืมอัตโนมัติ (Self Check)

4 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN 2. ใช้เป็นรหัสในการยืมต่อผ่าน Web

5 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN 3. ใช้เป็นรหัสในการทำรายการ จองผ่าน Web OPAC

6 ประโยชน์การใช้งานของรหัส PIN 4. ใช้เป็นรหัสในการ ดูรายละเอียดการยืม

7 การกำหนดใช้รหัส PIN ใน web option 1. คลิกเลือก web option 2. คลิกเลือก Parton Record

8 การกำหนดใช้รหัส PIN ใน web option 3. คลิกเลือกฟังก์ชั่นเพื่อ กำหนดการใช้งาน

9 การกำหนดใช้รหัส PIN ใน web option 3. คลิกเลือก open 4. คลิกเลือก MIN_PIN_LENGTH เพื่อกำหนดจำนวน

10 การบันทึกรหัส PIN ลงในระเบียน ผู้ใช้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือก Edit 2. นำเคอร์เซอร์ไว้ หลังคำ บรรทัดสุดท้าย แล้วกด Enter 3. พิมพ์ เครื่องหมาย = วางคอน์เซอร์ =

11 การบันทึกรหัส PIN ลงในระเบียน ผู้ใช้ **** **** มีขั้นตอนดังนี้ 4. กำหนดรหัส PIN เป็นตัวเลข 4 หลัก 5. ใช้เมาส์คลิก OK

12 การบันทึกรหัส PIN ลงในระเบียน ผู้ใช้ แสดงผลการกำหนดรหัส PIN

13 การแก้ไขรหัส PIN โดยผู้ใช้ผ่าน Web OPAC มีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้เมาส์คลิกที่ “ ยืมต่อและ ตรวจสอบประวัติ การยืม ” 2. พิมพ์ชื่อ – สกุล ลงในช่อง You Name : 3. พิมพ์เลข บาร์โค้ดบัตร สมาชิก ลงที่ช่อง Barcode : 4. ใส่รหัส PIN ลง ในช่อง Enter You Pin : 5. นำเมาส์คลิก SUBMIT

14 การแก้ไขรหัส PIN โดยผู้ใช้ผ่าน Web OPAC มีขั้นตอนดังนี้ 6. คลิกเลือก Modify your PIN 7. พิมพ์รหัส PIN เดิม ในช่องที่ 1 8. พิมพ์รหัส PIN ใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนลง ในช่อที่ 2 9. ยืนยันรหัส PIN ใหม่อีกครั้งลงในช่อง ที่ 3 10. นำเมาส์คลิก SUBMIT **** **** ****

15 The end


ดาวน์โหลด ppt Patron Info Application สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551 รหัส PIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google