งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แร่ (MINERA LS)  เป็นธาตุหรือสารประกอบ  มีส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ในวงจำกัด  มีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แร่ (MINERA LS)  เป็นธาตุหรือสารประกอบ  มีส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ในวงจำกัด  มีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แร่ (MINERA LS)  เป็นธาตุหรือสารประกอบ  มีส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ในวงจำกัด  มีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ

3 คุณสมบัติทางกายภาพ คือ คุณสมบัติที่เห็นได้ด้วยตา เปล่า หรือทดสอบด้วยวิธีการ ง่ายๆ คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างภายในแร่ 1. ความถ่วงจำเพาะ (S.G.) แร่ทั่วไปมี ถ. พ. เฉลี่ย = 2.7 ถ. พ. = น้ำหนักแร่ใน อากาศ น้ำหนักแร่ในอากาศ - น้ำหนัก แร่ในน้ำ หากก้อนแร่มีปริมาตรเท่าๆกันก้อนที่ มีถ. พ. สูงกว่าจะหนักกว่า

4 2. ความแข็ง (Hardness) คือ ความคงทนต่อการขูดขีดของแร่ เป็น คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับความเหนียวแน่นในการ จับตัวของอะตอม Moh’s Scale of Hardness อ่อนที่สุด 1 Talc 2 Gypsum เล็บมือ (2.25) 3 Calcite สตางค์ทองแดง (3) 4 Fluorite 5 Apatite มีดพับ (5.5) 6 Orthoclase ตะไบเหล็กกล้า (6.5) 7 Quartz 8 Topaz 9 Corundum แข็งที่สุด 10 Diamond

5

6 3. ความคงทน (Tenacity) คือ วิธีการที่แร่แตกหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อมีแรงมากระทำ เปราะ (brittle) แร่ส่วน ใหญ่ ตีเป็นแผ่นได้ (malleable) แร่ โลหะบริสุทธิ์ ดึงเป็นเส้นได้ (ductile) แร่ โลหะบริสุทธิ์ มีดตัดได (sectile) ทัลก ยิปซัม งอได้ (flexible) ทัลก ยิปซัม เวอร์มิคิวไลต์ ยืดหยุ่นได้ (elastic) ไมกา

7 4. แนวแตก (Cleavage) คือ คุณสมบัติของแร่ซึ่งมักจะแตกเป็นระนาบเรียบตาม ระนาบแนวแตก (cleavage plane) ในทิศทางที่ขนานกับ ระนาบการจับตัวของอะตอม (atomic plane) และตั้ง ฉากกับทิศทางซึ่งอะตอมในโครงสร้างของแร่จับตัวกัน ไม่แน่นหนา

8

9 5. แนวแยก (PARTING)

10 6. การแตก (Fracture) แตกแบบเรียบ (even) แตกแบบไม่เรียบ (uneven or irregular) แตกเป็นรูปฝาหอย (conchoidal) แตกเป็นเส้นใย (firrous) แตกเป็นเสี้ยนเหมือนเสี้ยนไม้หัก (splintery) แตกเป็นผิวขรุขระแหลมคม (hackly) เป็นต้น

11 7. รูปผลึก (CRYSTAL FORM)

12 8. ลายเส้น (STRIATION)

13 คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับปฎิกิริยาต่อแสง 1. ความโปร่ง (Diaphaneity) - โปร่งใส (transparent), - กึ่งโปร่งใส (subtransparent) - โปร่งแสง (translucent), - กึ่งโปร่งแสง (subtranslucent) ทึบแสง (opaque)

14 2. สี (Colours)

15 ความหมอง (Tarnish) คือ การเปลี่ยนสีแร่โลหะเนื่องจาก ปฏิกิริยาเคมีบริเวณผิวแร่ สีผง (Streak) เป็นการทดสอบโดยขีดแร่บนแผ่น กระเบื้อง (streak plate)

16 3. การเล่นสี (Play of colours)

17 4. ประกาย (LUSTER) ประกายโลหะ (metallic luster) กึ่งโลหะ (submetallic) ประกายอโลหะ (nonmetallic) - เหมือนแก้ว (vitreous) - เหมือนเพชร (adamantine) - เหมือนกากเพชร (splendant) - เหมือนมุก (pearly) - เหมือนยางสน (resinous) - เหมือนไหม (silky) - เหมือนไข (waxy) - ด้าน หรือไม่มีประกาย (dull or earthy)

18 คุณสมบัติอื่นๆ กลิ่น (Odor) - กลิ่น ดิน รส (Taste) - รสเค็ม รสเปรี้ยว สัมผัส (Feel) - ลื่นมือ การเกิดฟอง (Effervescence) - ใช้หลอดหยดกรดเกลือ ( เจือจาง ) แตะ ผิวแร่กลุ่มคาร์บอเนต เช่น แคลไซต์ จะ เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แม่เหล็กดูดติด (Magnetism)

19


ดาวน์โหลด ppt แร่ (MINERA LS)  เป็นธาตุหรือสารประกอบ  มีส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ ในวงจำกัด  มีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google