งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมห้องสมุดและ นวัตกรรมห้องสมุดและ การเชื่อมโยงเครือข่าย การเรียนรู้ นำเสนอโดย นายสมพงษ์ เจริญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมห้องสมุดและ นวัตกรรมห้องสมุดและ การเชื่อมโยงเครือข่าย การเรียนรู้ นำเสนอโดย นายสมพงษ์ เจริญศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมห้องสมุดและ นวัตกรรมห้องสมุดและ การเชื่อมโยงเครือข่าย การเรียนรู้ นำเสนอโดย นายสมพงษ์ เจริญศิริ

2 1. สำนักวิทยบริการ 1. สำนักวิทยบริการ - คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ห้องสมุด ) ( ห้องสมุด ) - สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - นวัตกรรมและสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ - นวัตกรรมและสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

3 2. นวัตกรรมและเครือข่ายความ ร่วมมือ - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย MALINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย PULINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย ThaiLIS - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย ASEAN Library

4 3. เครือข่ายความร่วมมือภายใน มหาวิทยาลัย ( มมส.) 3. เครือข่ายความร่วมมือภายใน มหาวิทยาลัย ( มมส.)

5

6 4. ฝัน “ ขายฝัน ” อยากได้อยาก เป็น สู่ขบวนการวิจัย นำไปสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การปฏิบัติ “ การเชื่อมโยง เครือข่ายการเรียนรู้ ”

7

8

9 เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศห้องสมุด

10 เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

11 ขอบคุณ ครับ ขอบคุณ ครับ อยู่ดีมีแฮง ทุกท่าน เด้อพี่น้อง


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมห้องสมุดและ นวัตกรรมห้องสมุดและ การเชื่อมโยงเครือข่าย การเรียนรู้ นำเสนอโดย นายสมพงษ์ เจริญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google