งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis บทที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis บทที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis บทที่ 3

2 2KTA ModelSombat Boonyavanich SWOT คืออะไร  คือการวิเคราะห์ สำรวจตรวจสอบสภาพ ภายในองค์กร และ สภาพแวดล้อม ภายนอก เป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการ วางแผน  S : จุดแข็ง  W : จุดอ่อน  O : โอกาส  T : อุปสรรค แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคน ต้องไม่มองข้ามไปคือ เรากำลังจะเริ่มต้นของ การเปลี่ยนแปลงกล ยุทธ์ ที่อาจจะทำให้ บางคนไม่พอใจจาก การสำรวจ แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคน ต้องไม่มองข้ามไปคือ เรากำลังจะเริ่มต้นของ การเปลี่ยนแปลงกล ยุทธ์ ที่อาจจะทำให้ บางคนไม่พอใจจาก การสำรวจ จุดอ่อน :W- จุดแข็ง :S ภายในองค์กร และ จุดอ่อน :W- จุดแข็ง :S ภายในองค์กร และ โอกาส :O- อุปสรรค :T ภายนอก โอกาส :O- อุปสรรค :T ภายนอก

3 3KTA ModelSombat Boonyavanich SWOT ให้คำตอบอะไรกับเรา 1. อะไรคือเรื่องหลักที่เราต้องเผชิญใน วันนี้ 2. เราจะจัดการกับเรื่องหลักนี้อย่างไร  SWOT  บางคนใช้ SWOT เพื่อตั้งคำถาม อย่างเดียว  SWOT มองข้ามปัญหาไป  บางคนใช้เหตุผลของ SWOT มองข้ามปัญหาไป ข้อสังเกต

4 4KTA ModelSombat Boonyavanich เรามาทำความคุ้นเคยกับ SWOT ด้วยกัน  ถ้าคุณมีภารกิจ ที่จะต้อง ให้บริการที่มีภาพต่อชุมชน ตรง ต่อเวลา ข้อมูลน่าเชื่อถือ และมี ภาพพจน์ที่ดี  มีการกำหนดหน้าที่ และภารกิจ ให้กับทีมงานทุกคน  ภารกิจบรรลุเป้าหมาย เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน ในการเพิ่มมูลค่า (Value Creation) และคุณค่าความเป็นอยู่ ในชุมชนดีขึ้น เรามีวิธีคิด วิธีทำอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis บทที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google