งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ primary search content ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ เป็นองค์กรที่ใช้ DOI ในการ Link กันของข้อมูล บทความวารสารจะได้รับ DOI เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล CrossRef

2 DOI คืออะไร Digital Object Identifier เป็นชื่อในรูปแบบตัวเลขและ ตัวอักษรที่ใช้สำหรับเนื้อหาแบบดิจิตอล เช่น บทความ วารสาร หนังสือ ภาพ ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ บอก URL ที่จัดเก็บเนื้อหา ตัวอย่าง http://dx.doi.org/10.1006/Jmbi:1995.0238 DOI DirectoryPrefix Suffix

3 ผู้ใช้ End User การทำงานของ CrossRef คลิกที่ DOI ของบทความ คลิกที่ DOI ของบทความ DOI Directory บอก URL ที่จัดเก็บ DOI Directory บอก URL ที่จัดเก็บ ผู้ใช้สามารถเข้าดู รายการ Cited Article จาก Website ของสำนักพิมพ์ ผู้ใช้สามารถเข้าดู รายการ Cited Article จาก Website ของสำนักพิมพ์

4 ตัวอย่าง CrossRef Search

5 ACMACM

6 AIPAIP

7 Annual Reviews

8 APSAPS

9 ASCEASCE

10 Blackwell-SynergyBlackwell-Synergy

11 CJOCJO

12 IELIEL

13 NatureNature

14 SpringerLinkSpringerLink

15 Taylor & Francis

16 Wiley InterScience

17


ดาวน์โหลด ppt CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google