งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมระหว่างกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับ primary search content ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ เป็นองค์กรที่ใช้ DOI ในการ Link กันของข้อมูล บทความวารสารจะได้รับ DOI เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล CrossRef

2 DOI คืออะไร Digital Object Identifier เป็นชื่อในรูปแบบตัวเลขและ
ตัวอักษรที่ใช้สำหรับเนื้อหาแบบดิจิตอล เช่น บทความ วารสาร หนังสือ ภาพ ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ บอก URL ที่จัดเก็บเนื้อหา ตัวอย่าง DOI Directory Prefix Suffix

3 การทำงานของ CrossRef ผู้ใช้ End User ผู้ใช้สามารถเข้าดู
รายการ Cited Article จาก Website ของสำนักพิมพ์ คลิกที่ DOI ของบทความ DOI Directory บอก URL ที่จัดเก็บ การทำงานของ CrossRef

4 ตัวอย่าง CrossRef Search

5 ACM

6 AIP

7 Annual Reviews

8 APS

9 ASCE

10 Blackwell-Synergy

11 CJO

12 IEL

13 Nature

14 SpringerLink

15 Taylor & Francis

16 Wiley InterScience

17 Question?


ดาวน์โหลด ppt CrossRef คืออะไร ความร่วมมือกันของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 แห่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google