งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำให้ตัวอักษรบาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำให้ตัวอักษรบาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำให้ตัวอักษรบาง

2 การทำให้ตัวอักษรบางลง
Two-pass Algorithm ใช้ Mask ขนาด 3x3 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของพิกเซลรอบจุดพิจารณา (P1) Mask ขนาด 3x3 การทำให้ตัวอักษรบางลง

3 การทำให้ตัวอักษรบางลง
วิธีการพิจารณา 1. พิจารณาหาจำนวนพิกเซลสีดำที่อยู่รอบๆ P1 โดยจำนวนพิกเซลต้องอยู่ระหว่าง 3 – 7 พิกเซล จำนวนพิกเซล = 3 นำมาพิจารณา จำนวนพิกเซล = 2 ไม่นำมาพิจารณา การทำให้ตัวอักษรบางลง

4 วิธีการพิจารณา 2. พิจารณาหากลุ่มของจุดพิกเซลสีขาว
โดยจำนวนกลุ่มพิกเซลสีขาว = 1 จำนวนกลุ่มพิกเซลสีขาว = 1 นำมาพิจารณา จำนวนกลุ่มพิกเซลสีขาว = 2 ไม่นำมาพิจารณา การทำให้ตัวอักษรบางลง

5 การทำให้ตัวอักษรบางลง
วิธีการพิจารณา 3. พิจารณาจุดรอบ P8=0 and (P2=0 or P4=0 or P6=0) การทำให้ตัวอักษรบางลง

6 การทำให้ตัวอักษรบางลง
วิธีการพิจารณา 4. พิจารณาจุดรอบ P6=0 and (P2=0 or P4=0 or P8=0) การทำให้ตัวอักษรบางลง

7 การทำให้ตัวอักษรบางลง
ขั้นตอนการพิจารณา 1. พิจารณา ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 ถ้าจุดพิกเซลที่พิจารณาตรงทั้ง 3 เงื่อนไข ให้กำหนดว่าเป็นจุดที่ต้องการลบ เมื่อตรวจสอบครบทุกพิกเซล ให้ลบพิกเซลที่กำหนดไว้ การทำให้ตัวอักษรบางลง

8 การทำให้ตัวอักษรบางลง
ขั้นตอนการพิจารณา 2. พิจารณา ขั้นตอนที่ 1, 2, 4 ถ้าจุดพิกเซลที่พิจารณาตรงทั้ง 3 เงื่อนไข ให้กำหนดว่าเป็นจุดที่ต้องการลบ เมื่อตรวจสอบครบทุกพิกเซล ให้ลบพิกเซลที่กำหนดไว้ การทำให้ตัวอักษรบางลง

9 การทำให้ตัวอักษรบางลง
ขั้นตอนการพิจารณา 3. พิจารณาซ้ำจนกระทั่งไม่สามารถลบจุดพิกเซลได้อีก ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้ง 3 ขั้นตอนจะทำให้ได้รูปภาพที่บางลง รูปภาพ ตัวอย่างภาพที่ถูกทำให้บาง การทำให้ตัวอักษรบางลง

10 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง
รูปภาพ ภาพตัวอย่างที่ต้องการทำ Thinning การทำให้ตัวอักษรบางลง

11 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง
รอบที่1 ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 พิจารณา จุดที่พิจารณาให้ลบ รูปภาพ ภาพที่ได้จากการพิจารณาครั้งที่ 1 สีฟ้า คือจุดที่พิจาณาให้ลบ การทำให้ตัวอักษรบางลง

12 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง
ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 4 พิจารณา รูปภาพ ภาพที่ได้จากการพิจารณาครั้งที่ 2 สีฟ้า คือจุดที่พิจาณาให้ลบ การทำให้ตัวอักษรบางลง

13 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง
รอบที่2 ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 พิจารณา รูปภาพ ภาพที่ได้จากการพิจารณาครั้งที่ 3 สีฟ้า คือจุดที่พิจาณาให้ลบ การทำให้ตัวอักษรบางลง

14 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง
ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 4 พิจารณา รูปภาพ ภาพที่ได้จากการทำ Thinning การทำให้ตัวอักษรบางลง


ดาวน์โหลด ppt การทำให้ตัวอักษรบาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google