งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำให้ตัวอักษรบาง. การทำให้ตัวอักษรบางลง 2 Two-pass Algorithm ใช้ Mask ขนาด 3x3 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ พิกเซลรอบจุดพิจารณา (P1) Mask ขนาด 3x3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำให้ตัวอักษรบาง. การทำให้ตัวอักษรบางลง 2 Two-pass Algorithm ใช้ Mask ขนาด 3x3 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ พิกเซลรอบจุดพิจารณา (P1) Mask ขนาด 3x3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำให้ตัวอักษรบาง

2 การทำให้ตัวอักษรบางลง 2 Two-pass Algorithm ใช้ Mask ขนาด 3x3 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ พิกเซลรอบจุดพิจารณา (P1) Mask ขนาด 3x3

3 การทำให้ตัวอักษรบางลง 3 วิธีการพิจารณา 1. พิจารณาหาจำนวนพิกเซลสีดำที่อยู่รอบๆ P1 – โดยจำนวนพิกเซลต้องอยู่ระหว่าง 3 – 7 พิกเซล จำนวนพิกเซล = 3 นำมาพิจารณา จำนวนพิกเซล = 2 ไม่นำมาพิจารณา

4 การทำให้ตัวอักษรบางลง 4 วิธีการพิจารณา 2. พิจารณาหากลุ่มของจุดพิกเซลสีขาว – โดยจำนวนกลุ่มพิกเซลสีขาว = 1 จำนวนกลุ่มพิกเซลสีขาว = 1 นำมาพิจารณา จำนวนกลุ่มพิกเซลสีขาว = 2 ไม่นำมาพิจารณา

5 การทำให้ตัวอักษรบางลง 5 วิธีการพิจารณา 3. พิจารณาจุดรอบ P8=0 and (P2=0 or P4=0 or P6=0)

6 การทำให้ตัวอักษรบางลง 6 วิธีการพิจารณา 4. พิจารณาจุดรอบ P6=0 and (P2=0 or P4=0 or P8=0)

7 การทำให้ตัวอักษรบางลง 7 ขั้นตอนการพิจารณา 1. พิจารณา ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 – ถ้าจุดพิกเซลที่พิจารณาตรงทั้ง 3 เงื่อนไข ให้กำหนดว่าเป็น จุดที่ต้องการลบ – เมื่อตรวจสอบครบทุกพิกเซล ให้ลบพิกเซลที่กำหนดไว้

8 การทำให้ตัวอักษรบางลง 8 ขั้นตอนการพิจารณา 2. พิจารณา ขั้นตอนที่ 1, 2, 4 – ถ้าจุดพิกเซลที่พิจารณาตรงทั้ง 3 เงื่อนไข ให้กำหนดว่าเป็น จุดที่ต้องการลบ – เมื่อตรวจสอบครบทุกพิกเซล ให้ลบพิกเซลที่กำหนดไว้

9 การทำให้ตัวอักษรบางลง 9 ขั้นตอนการพิจารณา 3. พิจารณาซ้ำจนกระทั่งไม่สามารถลบจุดพิกเซลได้อีก ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้ง 3 ขั้นตอนจะทำให้ได้รูปภาพที่บาง ลง รูปภาพ ตัวอย่างภาพที่ถูกทำ ให้บาง

10 การทำให้ตัวอักษรบางลง 10 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง รูปภาพ ภาพตัวอย่างที่ต้องการทำ Thinning

11 การทำให้ตัวอักษรบางลง 11 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง รอบที่ 1 ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 พิจารณา จุดที่พิจารณาให้ลบ รูปภาพ ภาพที่ได้จากการพิจารณาครั้งที่ 1 สีฟ้า คือจุดที่พิจาณาให้ลบ

12 การทำให้ตัวอักษรบางลง 12 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 4 พิจารณา รูปภาพ ภาพที่ได้จากการพิจารณาครั้งที่ 2 สีฟ้า คือจุดที่พิจาณาให้ลบ

13 การทำให้ตัวอักษรบางลง 13 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง รอบที่ 2 ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 พิจารณา รูปภาพ ภาพที่ได้จากการพิจารณาครั้งที่ 3 สีฟ้า คือจุดที่พิจาณาให้ลบ

14 การทำให้ตัวอักษรบางลง 14 ตัวอย่างการทำตัวอักษรให้บาง ใช้ขั้นตอนที่ 1, 2, 4 พิจารณา รูปภาพ ภาพที่ได้จากการทำ Thinning


ดาวน์โหลด ppt การทำให้ตัวอักษรบาง. การทำให้ตัวอักษรบางลง 2 Two-pass Algorithm ใช้ Mask ขนาด 3x3 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ พิกเซลรอบจุดพิจารณา (P1) Mask ขนาด 3x3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google