งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 มีคู่สายโทรศัพท์ ( คู่มือนี้ต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์บ้าน ) มีคู่สายโทรศัพท์ ( คู่มือนี้ต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์บ้าน ) เครื่องคอมพิวเตอร์ ( คู่มือนี้ใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows XP) เครื่องคอมพิวเตอร์ ( คู่มือนี้ใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows XP) โมเด็ม (Modem) โดยติดตั้งโมเด็มเข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม (Modem) โดยติดตั้งโมเด็มเข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม msu

3 การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้อง เตรียม ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโมเด็ม ต่อโมเด็มกับคอมพิวเตอร์ msu

4 เมื่อติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบ สายโทรศัพท์ เมื่อติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเสียบ สายโทรศัพท์ เลือก My Network Places เลือก My Network Places การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

5 ด้านซ้ายมือ Network Tasks > View network connections ด้านซ้ายมือ Network Tasks > View network connections การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

6 ด้านซ้ายมือ Network Tasks > Create a new connection ด้านซ้ายมือ Network Tasks > Create a new connection การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

7 จะปรากฏหน้าต่าง New Connection Wizard เลือก Next จะปรากฏหน้าต่าง New Connection Wizard เลือก Next การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

8 เลือก Network Connection Type > Connect to the network at my workplace เลือก Next เลือก Network Connection Type > Connect to the network at my workplace เลือก Next การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

9 เลือกการ Create the following connection > Dial-up connection เลือก Next เลือกการ Create the following connection > Dial-up connection เลือก Next การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

10 กรอกข้อมูล Company Name : msu เลือก Next กรอกข้อมูล Company Name : msu เลือก Next msu การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

11 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อไปยังผู้ให้บริการ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อไปยังผู้ให้บริการ Phone number : 043719234 เลือก Next Phone number : 043719234 เลือก Next 043719234 การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

12 หากต้องการให้มีไอคอนที่หน้าให้เลือก ใน Add a shortcut… เลือก Finish หากต้องการให้มีไอคอนที่หน้าให้เลือก ใน Add a shortcut… เลือก Finish การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการสิ่งที่ต้อง เตรียม

13 กรอก User name : ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ กำหนดให้สมาชิก มมส. กรอก User name : ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ กำหนดให้สมาชิก มมส. Password : ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้ สมาชิก มมส. Password : ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้ สมาชิก มมส. jeerakan.p การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้อง เตรียม

14 หากต้องการบันทึก User name และ Password เพื่อความสะดวกในการใช้ครั้ง ต่อไป เลือก Save this user name and password… เลือก Me only หากต้องการใช้เฉพาะ เมื่อ Log in เครื่องเป็น User ของ คุณ เลือก Anyone …. หากต้องการให้ทุกคนใช้งานได้ เลือก Dial ต้องการใช้งาน การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้อง เตรียม

15 จะมีการแสดงว่ากำลังมีการติดต่อไปที่ผู้ให้บริการ จะมีการแสดงว่ากำลังมีการติดต่อไปที่ผู้ให้บริการ แสดงการตรวจสอบ User และ Password แสดงการตรวจสอบ User และ Password การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้อง เตรียม

16 14. หน้าจอ ล่างขวา จะมีรูปจอ 2 จอ เมื่อติดต่อได้สำเร็จ การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้อง เตรียม

17 เลือกที่ไอคอนดังกล่าว จะบอกจำนวนในการส่งและการ รับข้อมูล เลือกที่ไอคอนดังกล่าว จะบอกจำนวนในการส่งและการ รับข้อมูล เลิกใช้งาน เลือก Disconnect เลิกใช้งาน เลือก Disconnect การตั้งค่า โมเด็ม ผู้ใช้บริการ สิ่งที่ต้อง เตรียม


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่าโมเด็ม (Modem) เพื่อต่ออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย กลุ่มงานเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google