งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Applied Geochemistry Geol. 205481-2 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Applied Geochemistry Geol. 205481-2 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Applied Geochemistry Geol. 205481-2 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 # Association of elements -Partfinder # The pattern of geochemical distribution -Normal background value -Statistical distribution of background value -Disperstion pattern -The geochemical anomaly

3

4

5

6 Some commo n geoche mical associa tion of element s

7

8

9

10

11

12 Primary Dispersion #Syngenetic patterns - Geochemical provinces -Local syngenertic patterns #Hydrothermal dispersion patterns -Wall-rock anomalies -Leakage anomalies -Composition zoning of ore

13

14

15

16

17

18

19 Mechanism of Supergene - hypogene enrichments

20

21 Dispersion of metals in lake

22

23

24 Pressure-temperature effects in epigenetic minerals -mineral reconstitution -Chemical geothermometers -Isotopic geothermometers -Characterization of primary ore -Geochemical rock- sampling surveys

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


ดาวน์โหลด ppt Applied Geochemistry Geol. 205481-2 รองศาสตราจารย์ ดร. เบ็ญจว รรณ รัตนเสถียร ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google