งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอหนังสือเชิงวิชาการที่น่าอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอหนังสือเชิงวิชาการที่น่าอ่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอหนังสือเชิงวิชาการที่น่าอ่าน
4/4/2017 การนำเสนอหนังสือเชิงวิชาการที่น่าอ่าน โดย นายภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 10 พ.ค. 2556

2 รายละเอียดของหนังสือ
ชื่อ Longman Preparation Series For the TOEIC Introductory Course 5th Edition แต่งโดย Lin Lougheed สำนักพิมพ์ PEARSON 10 พ.ค. 2556

3 เหตุผลในการเลือกนำเสนอหนังสือประเภทนี้
AEC ความตื่นตัวทางการเรียนภาษาอังกฤษ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการทำงาน ทั้งในและต่างประเทศ Preparing for English Proficiency Test 10 พ.ค. 2556

4 เหตุผลในการเลือกนำเสนอ Longman Preparation Series For the TOEIC
จุดประสงค์ของหนังสือ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับของภาษา Introductory Course ผู้แต่ง มีความเชี่ยวชาญทางด้านข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง 10 พ.ค. 2556

5 เหตุผลในการเลือกนำเสนอ Longman Preparation Series For the TOEIC (ต่อ)
Layout มีการจัดวางส่วนต่างๆของเนื้อหาเพื่อง่ายต่อการเรียนด้วยตนเอง Supplementary Materials มี CD พร้อมทั้ง Audio Script ประกอบการฝึกฝน Test Strategies รวบรวมเอากลยุทธ์ต่างๆในการทำข้อสอบ 10 พ.ค. 2556

6 ทำไมหนังสือเล่มนี้จึงถูกเลือกเพื่อนำเสนอในวันนี้
Longman Preparation Series For the TOEIC เป็นหนังสือที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเตรียม ความพร้อมทางการสอบ TOEIC เล่มอื่นๆ ที่คณะฯ ได้เคยใช้มา ใน การจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการ ติวเข้ม TOEIC for ASEAN Preparation ให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน และ บุคคลภายนอก นอกจากนั้น ผู้นำเสนอ ยังได้มีโอกาสใช้หนังสือเล่มนี้ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ TOEIC ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี นำโดย ท่านรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะ และ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ อ.มนตรี พลเยี่ยม อีกด้วย 10 พ.ค. 2556

7 ความเชี่ยวชาญพี่เศษของผู้แต่งหนังสือ
Dr. Lin Lougheed started his EFL career in 1968 as a Peace Corps volunteer in Turkey. He earned his doctorate at Teachers College, Columbia University and has received two Fulbright awards: a scholar grant in Sri Lanka and a professor grant in Tunisia. In 1983, he founded Instructional Design International, Inc. to develop English teaching materials in all media. Lin is a past member of the TESOL Executive Board and has served as the chair of two special interest groups: Teaching English Internationally and Materials Writers. He has written over 40 English-as-a-foreign-language texts and has a daily radio show in China on business English. 10 พ.ค. 2556

8 หนังสืออี่นๆที่แต่งโดย Dr. Lin Lougheed
Barron's TOEIC Practice Exams with 4 Audio CDs Barron's TOEIC with 4 Audio CDs Barron's IELTS with Audio CDs: International English Language Testing System Barron's TOEFL iBT Audio Compact Disc Package 10 พ.ค. 2556

9 องค์ประกอบของหนังสือ
Introduction หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอส่วนแนะนำไว้อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และ ผู้สอน กล่าวคือ มีการแนะนำหนังสือจำแนกตามข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อผู้ใช้หนังสือไม่ว่าจะเป็น นักเรียน หรือ ครูผู้สอน 10 พ.ค. 2556

10 10 พ.ค. 2556

11 10 พ.ค. 2556

12 หนังสืออธิบายเทคนิคสำหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในส่วนต่างๆของหนังสือเล่มนี้
10 พ.ค. 2556

13 เนื้อหาของหนังสือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการทำข้อสอบ
Listening Comprehension Photos Question – Response Conversation Talks Reading Incomplete sentences Text completion Reading comprehension 10 พ.ค. 2556

14 จำนวนข้อและเวลาในการสอบในแต่ละส่วน
10 พ.ค. 2556

15 เนื้อหาของหนังสือแต่ละส่วนแบ่งตามประเภทของข้อสอบ
10 พ.ค. 2556

16 10 พ.ค. 2556

17 10 พ.ค. 2556

18 10 พ.ค. 2556

19 10 พ.ค. 2556

20 10 พ.ค. 2556

21 10 พ.ค. 2556

22 10 พ.ค. 2556

23 10 พ.ค. 2556

24 10 พ.ค. 2556

25 10 พ.ค. 2556

26 นอกจากการสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมี Tips ในการทำข้อสอบอีกด้วย
10 พ.ค. 2556

27 ในทุกๆ Part ของหนังสือจะมีกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ
10 พ.ค. 2556

28 มีข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบจริงให้ฝึกฝนท้ายเล่ม
10 พ.ค. 2556

29 10 พ.ค. 2556

30 พร้อมกับ Answer Sheet ที่คล้ายกับของจริง
10 พ.ค. 2556

31 เฉลยพร้อมคำอธิบาย 10 พ.ค. 2556

32 Page 105 10 พ.ค. 2556

33 10 พ.ค. 2556

34 No Thai? I am FINE with That.
10 พ.ค. 2556

35 END OF THE PRESENTATION THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ขอบคุณครับ
10 พ.ค. 2556


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอหนังสือเชิงวิชาการที่น่าอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google