งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 10 พ. ค. 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 10 พ. ค. 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 10 พ. ค

2 รายละเอียดของหนังสือ  ชื่อ Longman Preparation Series For the TOEIC  Introductory Course  5 th Edition  แต่งโดย Lin Lougheed  สำนักพิมพ์ PEARSON 10 พ. ค

3 เหตุผลในการเลือกนำเสนอหนังสือ ประเภทนี้ AEC ความ ตื่นตัว ทางการ เรียน ภาษาอัง กฤษ การสอบวัด ระดับ ภาษาอังกฤ ษเพื่อ ส่งเสริมการ ทำงาน ทั้ง ในและ ต่างประเทศ Preparing for English Proficiency Test 10 พ. ค

4 เหตุผลในการเลือกนำเสนอ Longman Preparation Series For the TOEIC จุดประสงค์ ของหนังสือ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับของ ภาษา Introductory Course ผู้แต่ง มีความเชี่ยวชาญทางด้านข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง 10 พ. ค

5 เหตุผลในการเลือกนำเสนอ Longman Preparation Series For the TOEIC ( ต่อ ) Layout มีการจัดวางส่วนต่างๆของเนื้อหา เพื่อง่ายต่อการเรียนด้วยตนเอง Supplementary Materials มี CD พร้อมทั้ง Audio Script ประกอบการฝึกฝน Test Strategies รวบรวมเอากลยุทธ์ต่างๆในการทำ ข้อสอบ 10 พ. ค

6 ทำไมหนังสือเล่มนี้จึงถูกเลือกเพื่อ นำเสนอในวันนี้ Longman Preparation Series For the TOEIC เป็นหนังสือที่โดดเด่นที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับหนังสือเตรียมความพร้อม ทางการสอบ TOEIC เล่มอื่นๆ ที่คณะฯ ได้ เคยใช้มา ในการจัดการเรียนการสอนและ การจัดโครงการ ติวเข้ม TOEIC for ASEAN Preparation ให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก นอกจากนั้น ผู้นำเสนอ ยังได้มีโอกาสใช้ หนังสือเล่มนี้ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนการ สอบ TOEIC ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุร นารี นำโดย ท่านรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ. ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะ และ หัวหน้า สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ อ. มนตรี พลเยี่ยม อีกด้วย 10 พ. ค

7 ความเชี่ยวชาญพี่เศษของผู้แต่ง หนังสือ Dr. Lin Lougheed started his EFL career in 1968 as a Peace Corps volunteer in Turkey. He earned his doctorate at Teachers College, Columbia University and has received two Fulbright awards: a scholar grant in Sri Lanka and a professor grant in Tunisia. In 1983, he founded Instructional Design International, Inc. to develop English teaching materials in all media. Lin is a past member of the TESOL Executive Board and has served as the chair of two special interest groups: Teaching English Internationally and Materials Writers. He has written over 40 English-as-a-foreign-language texts and has a daily radio show in China on business English. 10 พ. ค

8 หนังสืออี่นๆที่แต่งโดย Dr. Lin Lougheed  Barron's TOEIC Practice Exams with 4 Audio CDs  Barron's TOEIC with 4 Audio CDs  Barron's IELTS with Audio CDs: International English Language Testing System  Barron's TOEFL iBT Audio Compact Disc Package 10 พ. ค

9 องค์ประกอบของหนังสือ  Introduction  หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอส่วนแนะนำไว้อย่างน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และ ผู้สอน กล่าวคือ มี การแนะนำหนังสือจำแนกตามข้อมูลที่มีความจำเป็น ต่อผู้ใช้หนังสือไม่ว่าจะเป็น นักเรียน หรือ ครูผู้สอน 10 พ. ค

10 10

11 10 พ. ค

12 หนังสืออธิบายเทคนิคสำหรับผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนในส่วน ต่างๆของหนังสือเล่มนี้ 10 พ. ค

13 เนื้อหาของหนังสือส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมความพร้อมของ ผู้เรียนก่อนการทำข้อสอบ  Listening Comprehension  Photos  Question – Response  Conversation  Talks  Reading  Incomplete sentences  Text completion  Reading comprehension 10 พ. ค

14 จำนวนข้อและเวลาในการสอบในแต่ ละส่วน 10 พ. ค

15 เนื้อหาของหนังสือแต่ละส่วนแบ่ง ตามประเภทของข้อสอบ 10 พ. ค

16 10 พ. ค

17 10 พ. ค

18 10 พ. ค

19 10 พ. ค

20 10 พ. ค

21 10 พ. ค

22 10 พ. ค

23 10 พ. ค

24 10 พ. ค

25 10 พ. ค

26 นอกจากการสร้างความคุ้นเคยกับ ข้อสอบแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมี Tips ในการทำข้อสอบอีกด้วย 10 พ. ค

27 ในทุกๆ Part ของหนังสือจะมีกล ยุทธ์ในการทำข้อสอบ 10 พ. ค

28 มีข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายข้อสอบ จริงให้ฝึกฝนท้ายเล่ม 10 พ. ค

29 10 พ. ค

30 พร้อมกับ Answer Sheet ที่คล้าย กับของจริง 10 พ. ค

31 เฉลยพร้อมคำอธิบาย 10 พ. ค

32 Page พ. ค

33 10 พ. ค

34 10 พ. ค

35 END OF THE PRESENTATION THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ขอบคุณครับ 10 พ. ค


ดาวน์โหลด ppt โดย นายภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 10 พ. ค. 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google