งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมใน ห้องเรียน 1 Faculty of Information Technology มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมใน ห้องเรียน 1 Faculty of Information Technology มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมใน ห้องเรียน 1 Faculty of Information Technology มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2 วัฒนธรรมในห้องเรียน 1. นักศึกษาต้องเข้าห้องเรียนให้ ทันตามเวลาเริ่มเรียนทุกครั้ง ( หากมีเหตุจำเป็นต้องมาสาย ไม่ ควรมาสายเกิน 15 นาที ) 2. ขณะที่เข้าห้องเรียน นักศึกษา จะต้องทำความเคารพและขอ อนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อน ทุกครั้ง 3. นักศึกษาจะต้องปิดเสียง เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ห้ามใช้ เครื่องมือสื่อสารในขณะเรียน 2 Faculty of Information Technology

3 วัฒนธรรมในห้องเรียน ( ต่อ ) 4. นักศึกษาจะต้องไม่ออกจาก ห้องเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันควร และจะสามารถออกจากห้องเรียนได้ เมื่ออาจารย์ผู้สอนหยุดพักการสอน 5. นักศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง หรือรองหัวหน้าห้อง จะต้องมีหน้าที่ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนหมดเวลา เรียนประมาณ 15 นาที พร้อมปิด ไฟฟ้าในห้องเรียนและช่วยลบ กระดานทุกครั้งเมื่อเลิกเรียน 6. นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบ มหาวิทยาลัย หรือ แต่งกายสุภาพในกรณีที่มีเหตุ จำเป็น ( โดยได้รับอนุญาตจาก อาจารย์ผู้สอน ) ในการเข้าเรียนทุก ครั้ง 3 Faculty of Information Technology


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมใน ห้องเรียน 1 Faculty of Information Technology มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google