งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Family Law in Practice Inns of Court School of law Institute of law,City University,London.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Family Law in Practice Inns of Court School of law Institute of law,City University,London."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Family Law in Practice Inns of Court School of law Institute of law,City University,London

2 Authors Simon Barry,Barrister,Lecturer,ICSL,City University,London Susan Blake,Barrister,Reader,ICSL,City University,London Ros Carne,Barrister,Lecturer,ICSL,City University,London District Judge,Glenn Brasse,Principal Registry of the Family Division Virginia Dunn, Barrister,Senior Lecturer,ICSL,City University,London

3 His Honour Judge Nigel Fricker QC Ann Halpern, Barrister,former Reader,ICSL Lisa Parkinson, Meadiator

4 “The Bar Vocational Course” หนังสือคู่มือเล่มนี้รวบรวมขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติใน หลักสูตร The Bar Vocational Course ของ Inns of Court School of law Institute of law,City University,London เป็นหลักสูตรฝึกนักศึกษากฎหมายในภาคปฏิบัติ โดย นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และอ่านค้นคว้า นำมาสรุป ประเด็นสำคัญ นำมาวิเคราะห์ถกเถียงกัน ว่าควรมีการ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายอย่างไร มีปัญหาอย่างไร และ ศึกษาพื้นฐานเค้าโครงภาคปฏิบัติ ศึกษาขั้นตอนวิธีการ หย่า ฝึกการให้คำแนะนำลูกความ ฝึกการร่างคำร้องขอ หย่า คำร้องคัดค้านต่างๆ เพื่อเตรียมตัวในการประกอบ อาชีพต่อไป

5 The divorce process Getting married (The Matrimonial Causes Act 1973)  who are not closely related  Who are of the opposite sex to one another  Not already married  Who are aged over 18,or over 16 with parental consent, to marry  Special rules allow those who are not domiciled in England or Wales to marry polygamouslyoutside of England or Wales.  The parties have the capacity to marry

6 The Marriage Act 1949 มีการให้บริการในการจดทะเบียน สมรสในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการรับจดทะเบียนได้ ซึ่งมี มากกว่า 1,000 แห่งที่ให้บริการ เช่น London Zoo หรือ สามารถจด ทะเบียนสมรสได้ที่ James Bond Theme Pub

7 The ground for divorce This irretrievable breakdown may be shown in one of five ways : 1.Has adulter and finds it intolerable to live with him or her 2.Behavior 3.Has deserted ( two years) 4.Have lived apart (at least two years) ตามที่ตกลง ที่ศาล 5.Have lived apart (at least five years)

8 The procedure for obtaining a divorce The divorce will proceed under the special procedure. If the judge is not satisfied he or she can ask for further evidence and if necessary there can be a hearing relating to the child.

9 Drafting a petition Use an overall structure,whether it be chronogical or putting the worst allegations first and then lesser allegations. Put each allegation in a separate numbered paragraph. Draft each allegation concisely and clearly. If there are many allegations,choose the strongest. Allege facts,not evidence. Try to include specific actions rather than generalisations and emotions. Choose appropriate vocabulary, to put the client’s words into a suitable form for presentation to the court.

10 เอกสารแนบคำร้องขอ เอกสารเกี่ยวกับการดูแลจัดการบุตร ( กรณีมีบุตร อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 16 ปีแต่ไม่ เกิน 18 ปีซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองของทนายว่าเคยพยายามไกล่เกลี่ย แล้ว คำให้การที่สนับสนุนคำร้องขอ

11 www.familylaw.co.uk


ดาวน์โหลด ppt Family Law in Practice Inns of Court School of law Institute of law,City University,London.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google