งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flash Mobile: Developing Android and iOS Applications นำเสนอโดย อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 7 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flash Mobile: Developing Android and iOS Applications นำเสนอโดย อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 7 กันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flash Mobile: Developing Android and iOS Applications นำเสนอโดย อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 7 กันยายน 2555 MATTHEW DAVID 2011

2 Author : MATTHEW DAVID Publisher : Focal Press, 2011 2

3 3 Android iOS Flash Player

4 4

5 Table of Contents 5 Section 1 Chapter 1: Setting up Flash CS5 for Android Development Chapter 2: Project: Creating Your First App Using Flash CS5

6 Table of Contents 6 Section 2 Chapter 3: Rapid Android Development in Flash CS5 Chapter 4: Project: Optimizing Animation, Audio, Video, and Component Use in Your Air for Android Apps

7 Table of Contents 7 Section 3 Chapter 5: Developing Mobile Apps Using Actionscript Chapter 6: Project: Building Sprite’s 123

8 Table of Contents 8 Section 4 Chapter 7: Leveraging Custom Iphone and Android Interface Chapter 8: Project: Building a Gesture-Driven Application

9 Table of Contents 9 Section 5 Chapter 9: Building Games with Flash for the Mobile Market Chapter 10: Project: Building a Mobile Game

10 Table of Contents 10 Section 6 Chapter 11: Deploying Mobile Apps with Flash CS5 Chapter 12: Project: Publishing Your Apps into the Many Different App Stores

11 11 The End


ดาวน์โหลด ppt Flash Mobile: Developing Android and iOS Applications นำเสนอโดย อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 7 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google