งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Full Frontal PR by Richard Laermer. Laermer, Richard. (2004). FULL FRONTAL PR (1 st ed.). United States of America: Bloomberg Press.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Full Frontal PR by Richard Laermer. Laermer, Richard. (2004). FULL FRONTAL PR (1 st ed.). United States of America: Bloomberg Press."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Full Frontal PR by Richard Laermer

2 Laermer, Richard. (2004). FULL FRONTAL PR (1 st ed.). United States of America: Bloomberg Press

3 นำเสนอโดย อาจารย์กฤษณ์ติ นทร์ รักษาคำ คณะนิเทศศาสตร์

4 ส่วนที่ 1 พลังของการ ปล่อยข่าว การสื่อสารแบบ ปากต่อปาก การสื่อสารแบบ ปากต่อปาก ข่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการเผยแพร่ ข้อมูล

5 ส่วนที่ 2 หลักสำคัญใน การทำให้เป็นข่าว วางแผนการ สื่อสาร วางแผนการ สื่อสาร นำเสนอให้ตื่นเต้น เร้าใจ นำเสนอให้ตื่นเต้น เร้าใจ สร้างสรรค์รูปแบบ การให้สัมภาษณ์ สร้างสรรค์รูปแบบ การให้สัมภาษณ์

6 ส่วนที่ 3 ยกระดับการ เปิดเผยข้อมูลกับสื่อ เสนอตัวเป็น แหล่งข่าว เสนอตัวเป็น แหล่งข่าว ก้าวสู่ระดับประเทศ ก้าวสู่ระดับประเทศ การใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต

7 จากการศึกษาเนื้อหาในหนังสือ “FULL FRONTAL PR” พบว่าผู้เขียนให้ความสำคัญกับ งานด้านประชาสัมพันธ์ และการ สร้างสรรค์องค์กร ให้ก้าวขึ้นสู่ ระดับแนวหน้าโดยใช้เครื่องมือ ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ และเป็นแรง เสริมให้กับการทำการตลาดของ องค์การอีกทางหนึ่งด้วย จากการศึกษาเนื้อหาในหนังสือ “FULL FRONTAL PR” พบว่าผู้เขียนให้ความสำคัญกับ งานด้านประชาสัมพันธ์ และการ สร้างสรรค์องค์กร ให้ก้าวขึ้นสู่ ระดับแนวหน้าโดยใช้เครื่องมือ ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ และเป็นแรง เสริมให้กับการทำการตลาดของ องค์การอีกทางหนึ่งด้วย


ดาวน์โหลด ppt Full Frontal PR by Richard Laermer. Laermer, Richard. (2004). FULL FRONTAL PR (1 st ed.). United States of America: Bloomberg Press.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google