งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

U Broadband over Power Line (BPL) Present by… Miss. Ubonwan Limsakul Faculty of Informatics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "U Broadband over Power Line (BPL) Present by… Miss. Ubonwan Limsakul Faculty of Informatics."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 u Broadband over Power Line (BPL) Present by… Miss. Ubonwan Limsakul Faculty of Informatics

2 u กฟน. รับมอบใบอนุญาตให้บริการ โทรคมนาคมแบบที่ 3 นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) รับมอบใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง และโครงข่ายสายไฟฟ้าจำหน่ายแรงต่ำ ระยะเวลา 20 ปี จากพลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช.)คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช.

3 ผลประโยชน์แอบแฝงมหาศาลด้านโทรคมนาคมอีกหนึ่งสาเหตุในการเร่งแปรรูป กฟผ. ในระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ไม่ว่าจะเป็น 230 KV, 500 KV หรือ 115 KV สายส่งนี้สอดไส้ตรงแกน กลางด้วยใยแก้วนำแสงหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ออฟติคส์ (fiber optics) หรือออฟติเคิลไฟเบอร์ (optical fiber) ซึ่งสามารถส่งสัญญาณได้จำนวนมหาศาล ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโครงข่าย กฟผ. บวก กฟน. บวก กฟภ. นี้ก็คือคนที่จะเป็นเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคม ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ สายส่งของ กฟผ. เป็นแค่สายหลัก หรือ "trunk line" หรือ "backbone" เท่านั้น จึงยังไม่ถึงบ้านแต่ถ้าเราผนวกกับสายซึ่งเป็นสาย ทองแดงของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปก็จะถึง ทุกบ้านช่อง รวม 15 ล้านครัวเรือน ต่อไปสายทองแดงจะไม่เพียงนำกระแสไฟฟ้า เท่านั้นยังสามารถที่จะนำสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามา ด้วย อันนี้เราเรียกว่า BPL หรือชื่อเต็มว่า "Broadband over Power Line" หรือ "Power Line Communication"

4 What is BPL? Broadband Over Power Line is a breakthrough communications technology for high-speed data, voice and video transfer over existing power lines, instead of telephone or cable TV lines. Broadband Over Power Line is a system that is being tested to provide broadband Internet service via power lines. Radio energy is coupled onto power lines and is distributed into homes. A device in the home plugs into a normal wall outlet and typically provides an Ethernet connection to a computer or home network.

5 Source: Mitsubishi Electric http://global.mitsubishielectric.com/bu/plc/index.htmlhttp://global.mitsubishielectric.com/bu/plc/index.html

6

7 o Product Feature Dial up ADSLTasTel BPL Customer Benefit Term contract required Yes NoLow risk option, rather than be locked in to fixed term. SpeedSlowFastFasterSaves time Uses Telstra network Yes NoSave on monthly telephone access charges CostCheapExpensiveCheapCost effective service Tasmanian support Few YesUnderstanding and responsive to local customer needs Access to the Internet Yes Web browsing VoIP phone access included No YesCost savings Integrated Internet and VoIP No YesEase of use and cost savings Always onNoYes Convenience Cheap VoIP calls No YesCost savings, no additional hardware or software required Suitable for video NoSome higher speeds YesValue for money, fun to use BPL Product Comparison

8 BPL Product Comparison (Continued) Convenient access No YesConvenience, available through virtually all power points Phone/data cabling required Yes NoNo added costs – no expensive in- house data cabling required or expensive wireless router Age of technology 20 years old 4 years oldLeading edge Faster and cheaper Available within residential areas YesDistance limitations & not in every suburb Yes in pilot suburbs Deeper penetration than ADSL in pilot suburbs

9 Technical information and requirements A computer with operating system : Windows 98 SE Windows 98 SE Windows 2000 Windows 2000 Windows XP Windows XP Windows ME Windows ME Mac OS10 Mac OS10 Mac OS 8.6-9.0 Mac OS 8.6-9.0 Software : Web browser such as Microsoft Explorer, Netscape etc. Web browser such as Microsoft Explorer, Netscape etc. Minimum Hardware : Network connection 10/100 Base T RJ45, or Network connection 10/100 Base T RJ45, or USB Port USB Port The company provides special modem (BPL Modem)

10 Devices :

11 Deployment South Africa: Goal Technology SolutionsSouth AfricaGoal Technology Solutions Portugal Australia, TasmaniaAustraliaTasmania Canada, QuebecCanadaQuebec United States : Ohio,VirginiaUnited States Romania Hungary Saudi Arabia Ghana, West Africa The BPL technology is now being deployed extensively in Europe and North America such as …

12 Adventage : upload speed that’s as fast as your download speed (delivering a Symmetric) Flexible of modification Simplicity of installation (Simple self installation) Operation over 12V – 42V power networks Service delivers cheap phone Convenience of an always online connection (plug and play) Ease of use and cost saving (plugging a cord into an electrical outlet in the wall No expensive internal data re-writing necessary Service on multiple computers at the same time Disadventage : Interference to licensed services including Amateur radio

13 ชมวิดีโอ BPL ชมวิดีโอ BPL จาก บริษัท Current Communication บริษัท Current Communication

14 http://www.newswit.com/news/2007-03-26/1616-3/ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000176710 http://www.tastel.com.au/bpl/index.html http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication http://www.current.net/ Reference :

15 Q & A Thank you Thank you


ดาวน์โหลด ppt U Broadband over Power Line (BPL) Present by… Miss. Ubonwan Limsakul Faculty of Informatics.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google