งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPU Information Science Institute of Sripatum University โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคม ” ฉลาดรู้ IT กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPU Information Science Institute of Sripatum University โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคม ” ฉลาดรู้ IT กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPU Information Science Institute of Sripatum University โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคม ” ฉลาดรู้ IT กับ Microsoft 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 SPU Information Science Institute of Sripatum University ฉลาดรู้ IT กับ Microsoft การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

3 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityวิทยากร

4 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityโดย ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์ อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างมืออาชีพ

5 SPU Information Science Institute of Sripatum University Microsoft Office Publisher 2007 สร้างสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสะท้อนอัต ลักษณ์ของตราสินค้า สร้างผลงานที่เป็นมืออาชีพด้วย สิ่งพิมพ์ที่กำหนดเอง แลกเปลี่ยน พิมพ์ และเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ของคุณอย่างง่ายดาย ผสมผสานการใช้งานทุกรูปแบบ เพื่อการตลาดในองค์กรที่ง่ายและ มีประสิทธิภาพ

6 SPU Information Science Institute of Sripatum University Release history NameVersion Numbe r Release Date Included in Office packages Publisher for Windows 953.01995 Microsoft Publisher 978.01996Small Business Edition Microsoft Publisher 981998Small Business Edition 2.0 Microsoft Publisher 20009.01999 Small Business Edition, Professional, Premium, Developer Microsoft Publisher 200210.02001Professional OEM, Professional Special Edition Microsoft Office Publisher 200311.02003 Small Business, Professional, Professional Plus, Enterprise Microsoft Office Publisher 200712.02006 Small Business, Professional, Ultimate, Professional Plus, Enterprise Microsoft Publisher 201014.02010Standard, Professional, Professional Plus

7 SPU Information Science Institute of Sripatum University โปรแกรม Microsoft Publisher ทำอะไรได้บ้าง แผ่นพับ (Brochure) ป้ายประกาศต่าง ๆ (Signs) ปฏิทิน (Calendars) นามบัตร (Business Card) ป้ายโฆษณายาว ๆ (Banner) บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ (Greeting Cards) ฯลฯ

8 SPU Information Science Institute of Sripatum University

9 SPU Information Science Institute of Sripatum University การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมือ อาชีพ Workshop time

10 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityโดย http://aster.spu.ac.th/file/user/140/140/upload/ae/ssg_1/preset/MSMovieMaker.pdf อาจารย์นวรัตน์ แซ่โค้ว ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์

11 SPU Information Science Institute of Sripatum University Windows Movie Maker เป็นโปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใน โปรแกรม Windows XP ที่ใช้ใน การสร้างและตัดต่อภาพวีดีโอ อย่างง่าย ซึ่งอาจจะได้มาจาก กล้องวีดีโอ กล้องเว็บแคม (Webcam) สามารถแทรกภาพนิ่ง แทรกเสียง และเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เข้าประกอบ กันได้ เพื่อความสมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้น

12 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อ แสดงขั้นตอนหรือปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลำดับของภาพนิ่งซึ่งถูกนำมาแสดงผล ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไป ภาพยนตร์มีอัตราการแสดงผล (Frame Rate) ที่ 24 ภาพต่อวินาที ตัวอย่างงานที่สร้างด้วย MS Movie Maker ตัวอย่างงานที่สร้างด้วย MS Movie Maker

13 SPU Information Science Institute of Sripatum University

14 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityโดย การจัดทำโครงการและ บริหารงบประมาณ โดยใช้ MS Excel ดร. ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

15 SPU Information Science Institute of Sripatum University โปรแกรม Microsoft Excel เป็น โปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การ คำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำ บัญชี ต่าง ๆ การทำงานของ โปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมใน ลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet.

16 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityโดย อาจารย์กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์

17 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ด้านการศึกษา : ด้านการศึกษา : เป็นแหล่งความรู้แหล่งใหญ่ ซึ่งเรา สามารถค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลความรู้ ทั่วไปได้ ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ : ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ : ช่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า และยังเป็นตลาดซื้อขายแห่งใหม่ที่ทำให้การซื้อขาย สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้านบันเทิง : ด้านบันเทิง : อิเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ บันเทิงต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ดารา กิจกรรม สันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มา จากทั่วโลก ด้านการติดต่อสื่อสาร : ด้านการติดต่อสื่อสาร : ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็น เรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการส่งอีเมล์ การ สื่อสารด้วยโปรแกรม Install Messenger การ โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งนอกจากสะดวกแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย Internet Internet เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ เครื่องทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้

18 SPU Information Science Institute of Sripatum University 18

19 SPU Information Science Institute of Sripatum University 19

20 SPU Information Science Institute of Sripatum University 20

21 SPU Information Science Institute of Sripatum University 21

22 SPU Information Science Institute of Sripatum University การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทย 22

23 SPU Information Science Institute of Sripatum Universityการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสืบค้นข้อมูลแบบเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web: www) การโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol: FTP) การแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Bulletin Board) การเข้าใช้เครื่องระยะไกล (Telenet) บริการส่งข้อความทางอินเตอร์เน็ต (SMS) การสนทนาผ่านเครือข่าย (Talk หรือ Chat) Remote Login http://51010211210.blogspot.com/2010/06/internet.html

24 SPU Information Science Institute of Sripatum University รูปแบบการสื่อสารทาง อินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Dial Up การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน ISDN (Internet Services Digital Network) การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน DSL (Digital Subscriber Line) การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Cable การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellites) http://51010211210.blogspot.com/2010/06/internet.html

25 SPU Information Science Institute of Sripatum University Workshop time

26 SPU Information Science Institute of Sripatum University 26 Thank You


ดาวน์โหลด ppt SPU Information Science Institute of Sripatum University โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการทางสังคม ” ฉลาดรู้ IT กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google