งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

S and T Publications Narongrit Sombatsompop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "S and T Publications Narongrit Sombatsompop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 S and T Publications Narongrit Sombatsompop
Head of Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 91 Pracha U-tit Rd., Bangmod, Thuug-khru, Bangkok 10140, THAILAND

2 Research evaluations Research investments (expenses for research)
Number of Nobel prize Number of researchers Number of journal publications Patent numbers and patent productivity (per researcher number) Times cited (certain cases) ISI Citation factors (impact factors) Others As a researcher you may need to select a good publishing media for publication of your work. So, the problem is, how to know??

3 ตัวอย่างดัชนีการประเมินความสามารถด้าน S&T International Institute for Management Development (IMD)
ในปี 1999 และ 2000 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 46 และ 47 ตามลำดับ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากจำนวนประเทศที่เข้าประเมิน 47 ประเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับบางส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจากภาครัฐ [45] (ปีละ 9,200 ล้านบาท) และเอกชน จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยในภาครัฐและเอกชน [46] จำนวนสิทธิบัตร การวิจัยขั้นพื้นฐาน [44] การจัดการด้านเทคโนโลยี [43] ลำดับเมื่อปี 2000

4 จำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูลโลก (นานาชาติ) SCI database (from 1995 - Aug. 2003)

5

6 World Share ของบทความวิจัยในฐานข้อมูลโลก SCI database (as of Year 2003)

7 จำนวนบทความวิทยาศาสตร์ปี ค.ศ. 2000 แบ่งตามประเภทหน่วยงาน
จำนวนบทความวิทยาศาสตร์ปี ค.ศ แบ่งตามประเภทหน่วยงาน

8 จำนวนบทความวิทยาศาสตร์ปี ค.ศ. 2000 ของกลุ่มประเทศเอเชีย
จำนวนบทความวิทยาศาสตร์ปี ค.ศ ของกลุ่มประเทศเอเชีย

9 หน่วยงานที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสูงสุด 10 อันดับแรก
ระหว่างปี ค.ศ

10 จำนวนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเทศที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยไทยมากที่สุด 10 อันดับแรก ระหว่างปี ค.ศ

11 หน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศระหว่าง
ปี ค.ศ มากที่สุด 10 อันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt S and T Publications Narongrit Sombatsompop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google