งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2548 - 2549 คุณฐาณพิชญ์ รังคะ เจริญรุจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่า นาว เป็นผู้ประกอบการ จากภายนอก เข้ารับ การบ่มเพาะ ปี 2549 แบบ OUT WALL ผลิตภัณฑ์มะนาวอบน้ำผึ้ง การใช้บริการบ่มเพาะ : การกำหนดกลยุทธ์ทาง การตลาดและการวางแผน ธุรกิจ สถานะ : START-UP COMPANY

3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550 คุณวชรพร กรีฑาวัลย์ ผู้ประกอบการจาก ภายนอก เข้ารับการบ่ม เพาะ ปี 2550 แบบ OUT WALL ที่อยู่ : 81/30 หมู่ 6 ถนน ลำลูกกา ตำบล บึงคำ พร้อย อำเภอเมือง จ. ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ : 089- 7829651 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา ไตปลาสำเร็จรูป การใช้บริการบ่มเพาะ : ขอรับคำปรึกษาในการ ออกแบบสถานที่ผลิต การ วิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิต การขึ้น ทะเบียนตำรับอาหาร สถานะ : INCUBATEE

4 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550 คุณชุติพงศ์ กี่สุขพันธ์ ผู้ประกอบการจาก ภายนอก เข้ารับการบ่ม เพาะ ปี 2550 แบบ IN WALL ที่อยู่ : 295 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ถนน ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 089- 4369433 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การใช้บริการบ่มเพาะ : ขอคำปรึกษาในการ พัฒนารายการอาหาร การกำหนดรูปแบบการ ให้บริการให้เป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าเป้าหมาย สถานะ : INCUBATEE

5 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550 คุณเพ็ญอำพันธ์ ชิยา นนท์ ผู้ประกอบการ จากภายนอก เข้ารับการ บ่มเพาะ ปี 2550 แบบ OUT WALL ที่อยู่ : 1406 ปากซอย ประชาสงเคราะห์ 16 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดิน แดง กรุงเทพฯ 10400 น้ำมันสมุนไพรสำหรับผ่อน คลายกล้ามเนื้อ การใช้บริการบ่มเพาะ : วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการทำแผน ธุรกิจ สถานะ : PRE INCUBATEE

6 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550 คุณขจรยศ ชาญชาติ ณรงค์ ผู้ประกอบการจาก ภายนอก เข้ารับการบ่ม เพาะ ปี 2550 แบบ OUT WALL ที่อยู่ : 24/2 หมู่ 2 ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอโพ ธาราม จ. ราชบุรี ยอดมะพร้าวอ่อนแปรรูป การใช้บริการบ่มเพาะ : วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การกำหนดตลาด เป้าหมาย และการทำแผน ธุรกิจ สถานะ : PRE INCUBATEE


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google