งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2548 - 2549
คุณฐาณพิชญ์ รังคะเจริญรุจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่านาว เป็นผู้ประกอบการจากภายนอก เข้ารับการบ่มเพาะ ปี 2549 แบบ OUT WALL ผลิตภัณฑ์มะนาวอบน้ำผึ้ง การใช้บริการบ่มเพาะ : การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนธุรกิจ สถานะ : START-UP COMPANY

3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาไตปลาสำเร็จรูป การใช้บริการบ่มเพาะ : ขอรับคำปรึกษาในการออกแบบสถานที่ผลิต การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร สถานะ : INCUBATEE คุณวชรพร กรีฑาวัลย์ ผู้ประกอบการจากภายนอก เข้ารับการบ่มเพาะ ปี 2550 แบบ OUT WALL ที่อยู่ : 81/30 หมู่ 6 ถนนลำลูกกา ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ :

4 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550
คุณชุติพงศ์ กี่สุขพันธ์ ผู้ประกอบการจากภายนอก เข้ารับการบ่มเพาะ ปี 2550 แบบ IN WALL ที่อยู่ : 295 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การใช้บริการบ่มเพาะ : ขอคำปรึกษาในการพัฒนารายการอาหาร การกำหนดรูปแบบการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป้าหมาย สถานะ : INCUBATEE

5 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550
น้ำมันสมุนไพรสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การใช้บริการบ่มเพาะ : วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการทำแผนธุรกิจ สถานะ : PRE INCUBATEE คุณเพ็ญอำพันธ์ ชิยานนท์ ผู้ประกอบการจากภายนอก เข้ารับการบ่มเพาะ ปี 2550 แบบ OUT WALL ที่อยู่ : 1406 ปากซอยประชาสงเคราะห์ 16 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

6 การบ่มเพาะผู้ประกอบการปี 2550
ยอดมะพร้าวอ่อนแปรรูป การใช้บริการบ่มเพาะ : วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการทำแผนธุรกิจ สถานะ : PRE INCUBATEE คุณขจรยศ ชาญชาติณรงค์ ผู้ประกอบการจากภายนอก เข้ารับการบ่มเพาะ ปี 2550 แบบ OUT WALL ที่อยู่ : 24/2 หมู่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จ. ราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google