งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ The Television Team

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ The Television Team"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ The Television Team
ทีมงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1. ทีมงานสร้างสรรค์ (Production Staff) : มีหน้าที่สร้างสรรค์รายการ creative มักเรียกคนกลุ่มนี้ว่า above the line หรือ พวกแนวหน้า 2. ทีมงานเทคนิค (Production Crew) : เป็นทีมงานผลิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรียกกลุ่มนี้ว่า below the line หรือ พวกแนวหลัง

2 ทีมงานสร้างสรรค์ (Production Staff)
1.1 ผู้อำนวยการผลิต (Producer) : มีอำนาจหน้าที่สูงสุดในการบริหารจัดการผลิตในภาพรวมทั้งหมด ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ : แบ่งเป็น Executive P. กับ Line P. 1.2 ผู้กำกับรายการ (Director) : รับผิดชอบการผลิตรายการ ควบคุมการแสดง และผู้ร่วมงานด้านเทคนิค

3 1.3 ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ (Assistant Director /AD)
: ช่วยเตรียมนักแสดง กล้อง เทปต่างๆ ที่ใช้ประกอบรายการให้เป็นไปตามคิว ควบคุมเวลาในแต่ละช่วงรายการ : สำหรับการถ่ายทำละคร อาจมีผู้ช่วยได้หลายคน เรียก ผู้ช่วย 1 , ผู้ช่วย 2 : ผู้ช่วย 1 อยู่ใกล้ผู้กำกับ ร่วมปรึกษางาน : ผู้ช่วย 2 ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ production area , คุม Extra

4 1.4 ผู้จัดการกองถ่าย (Production Manager)
: ควบคุมความเรียบร้อยของกองถ่าย ควบคุมคิวจัดลำดับการถ่ายทำ รับผิดชอบการเงิน : สำหรับการถ่ายทำละคร เป็นผู้จัดทำ break down และโทรนัดหมายคิวนักแสดง

5 1.5 ผู้ช่วยกองถ่าย (Production Assistant /PA)
: การถ่ายในสตูดิโอ มีหน้าที่ถือคิวการ์ด จดบันทึกการแก้ไขสคริปต์ ช่วยเหลือผู้ช่วยผู้กำกับ : คอยประสานงานทั่วไปในกองถ่าย เรียกนักแสดงเข้าฉาก แจ้งลำดับการถ่ายทำในแต่ละฉากให้ทุกฝ่ายได้ทราบ 1.6 ผู้เขียนบท (Script writer) : สามารถจับประเด็นสำคัญแล้วถ่ายทอดให้เป็นถ้อยคำที่เหมาะสมกับสื่อโทรทัศน์ : ในงานละคร ต้องมีจินตนาการ รู้จักแตกฉาก แตกตัวละคร เขียนให้รายละเอียดในบทสนทนาได้ดี

6 1.7 ผู้กำกับเวที (Floor Manager /Stage Manager)
: รับผิดชอบความเรียบร้อยในสตูดิโอ โดยรับคำสั่งจากผู้กำกับผ่านหูฟัง หรืออินเตอร์คอม headset or intercom : คอยให้คิวพิธีกร นักแสดง โดยใช้สัญญาณมือ 1.8 ฝ่ายสถานที่ (Location) : ใช้ในงานละคร จัดหาสถานที่ถ่ายทำให้สอดคล้องกับบท และความต้องการของผู้กำกับ

7 ข้อควรคำนึงถึงในการหา location
เดินทางได้สะดวก / มีที่จอดรถ มีพื้นที่ให้ทีมงานเตรียมงาน มีห้องน้ำ ค่าเช่าสถานที่ไม่แพงเกินไป สะดวกในการถ่ายทำ (เจ้าของให้ความร่วมมือ / ไทยมุงน้อย)

8 รถที่ใช้ในการออกกอง รถ OB (outside broadcasting) / รถกล้อง
รถขนอุปกรณ์ไฟ รถเครื่องปั่นไฟ รถเสื้อผ้า รถฉาก รถรับ-ส่งพนักงาน รถอาหาร-เครื่องดื่ม อื่นๆ (รถขนเครน)

9 2. ทีมงานเทคนิค (Production Crew)
2.1 ผู้กำกับเทคนิค (Technical Director /TD / Switcher) : กดปุ่ม switcher เลือกภาพตามคำสั่งของผู้กำกับ : ต้องประสาทสัมผัสดี 2.2 วิศวกรเสียง (Audio Engineer) : ผสมเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงต่างๆ เข้าด้วยกัน ปรับแต่งให้ balance : การถ่ายละคร ระวังเรื่อง noise

10 2.3 ผู้กำกับแสง (Lighting Director / Gaffer)
: วางแผนและออกแบบการจัดแสง แสงเป็นตัวสร้างอารมณ์และโทนของรายการ : ทีมจัดไฟ เรียก light man : Night for day / Day for night 2.4 ผู้ออกแบบฉาก หรือผู้กำกับศิลป์ (Scene Designer /Art Director / Property) : คิดประดิษฐ์ สร้างฉากในรายการ และหาอุปกรณ์ประกอบฉาก

11 2.5 ตากล้อง (Camera Operators)
: คอยรับคำสั่งการจับภาพจากผู้กำกับ ผ่านทางหูฟัง ต้องรวดเร็วแม่นยำในการจับภาพ 2.6 ผู้ช่วยตากล้อง (Camera Assistant /Cable man) : ดูแลอุปกรณ์กล้อง สายกล้อง เคลื่อนกล้องบนราง dolly

12 2.7 วิศวกรด้านภาพ (Video Engineer)
: รับผิดชอบด้านคุณภาพทางเทคนิคของภาพที่กล้องจับ เช่น ดูระดับความสว่าง ความคมชัด ความสมดุลของสี 2.8 เจ้าหน้าที่บันทึกเทป (Video tape recorder) : คุมการทำงานของเครื่องบันทึกเทป เช่น เดินเทป หยุดเทป เช็คเทป : นั่งข้าง switcher

13 1. ฝ่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย (Costume)
นอกจากการแบ่งทีมงานเป็นฝ่ายสร้างสรรค์ และฝ่ายเทคนิคแล้ว ยังมีทีมงานอื่นๆ อีก คือ 1. ฝ่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย (Costume) : ในงานละคร ต้องมีทีมงานหลายคนเพื่อดูแลการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และเช็คความต่อเนื่อง 2. ช่างแต่งหน้า ทำผม (Make up Artist & Hair Stylist) : ในงานละคร ต้องสามารถแต่ง effect ได้ ระวังเรื่องความต่อเนื่อง

14 3. สวัสดิการ : ดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม : ปฐมพยาบาลทีมงาน และนักแสดง


ดาวน์โหลด ppt ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ The Television Team

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google