งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคอิสาน ณ ต. จิกดู่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 15-21 มีนาคม 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคอิสาน ณ ต. จิกดู่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 15-21 มีนาคม 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคอิสาน ณ ต. จิกดู่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 15-21 มีนาคม 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน โดย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ เครือข่ายภายนอก

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีโรจน์ อนันตธนาชัย หัวหน้า โครงการวิจัย จากหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิมล กิตติวราพล ดร. ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี อ. อรรถ ขันสี อ. นาฏลดา อ่อนวิมล อ. กาญจนศักดิ์ จารุปาณ จาก ศูนย์ดุสิตพณิชยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต อ. นนท์ตะวัน อนันตธนาชัย จากเครือข่ายภาคอิสาน คุณ นวลรัดดา ประเปรียว ปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( PAR) ณ ชุมชน บ้านโพนขวาว ต. จิกดู่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ในระหว่าง วันที่ 15-21 มีนาคม 2552

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่ ภาคอิสาน ณ ต. จิกดู่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ 15-21 มีนาคม 2552 โครงการวิจัย การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google