งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์. บทนำ ผู้เขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ ของตนเองอยู่เสมอ มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ทันสมัยหรือ ทันเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ามาชมเว็บไซต์พบเห็นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์. บทนำ ผู้เขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ ของตนเองอยู่เสมอ มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ทันสมัยหรือ ทันเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ามาชมเว็บไซต์พบเห็นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์

2 บทนำ ผู้เขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ ของตนเองอยู่เสมอ มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ทันสมัยหรือ ทันเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ามาชมเว็บไซต์พบเห็นข้อมูล หรือรูปแบบเต็มๆ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ฉะนั้นจึง ควรที่จะมีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 1. องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ความผิดพลาดในการออกแบบ 3. แนวคิดในการออกแบบ

3 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ อย่างมีประสิทธิภาพ

4

5

6 ความผิดพลาดในการออกแบบ เว็บไซต์

7

8

9

10 แนวคิดในการออกแบบหน้าเว็บ

11 แนวคิดในการออกแบบหน้าเว็บ

12 แนวคิดในการออกแบบหน้าเว็บ

13 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์. บทนำ ผู้เขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ ของตนเองอยู่เสมอ มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ทันสมัยหรือ ทันเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ามาชมเว็บไซต์พบเห็นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google