งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์

2 บทนำ ผู้เขียนเว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองอยู่เสมอ มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ทันสมัยหรือทันเหตุการณ์ เมื่อผู้เข้ามาชมเว็บไซต์พบเห็นข้อมูลหรือรูปแบบเต็มๆ ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ฉะนั้นจึงควรที่จะมีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 1. องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ความผิดพลาดในการออกแบบ 3. แนวคิดในการออกแบบ

3 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความเรียบง่าย (Simplicity) การออกแบบเว็บไซต์ควรที่จะมีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างสะดวก แม้ว่าจะมีข้อมูลเว็บไซต์อยู่มากมาย แต่บางครั้งก็ไม่อาจสร้างภาพกราฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะจะรบกวนสายตาและสร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ควรใช้สนิทและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไป 2. ความสม่ำเสมอ (Consistency) การออกแบบแต่ละหน้า ควรที่จะมีความใกล้เคียงกัน เสมือนอยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน

4 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากรูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นได้ ผู้ออกแบบจึงจะต้องใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพ และกราฟิกให้เหมาะสม 4. เนื้อหาที่ประโยชน์ (Useful Content) เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่น เพราะจะทำให้สิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาชมเว็บไซต์อยู่เสมอ ต่างจากเนื้อหาที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเมื่อผู้ใช้รู้ถึงแหล่งข้อมูลจริงๆ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาที่ลิงค์ เหล่านั้นอีก

5 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. คุณลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งน่าสนใจหรือไม่ เพราะเกี่ยวข้องกับความชอบของบุคคล อย่างไรดีหน้าตาของเว็บไซต์จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่น * คุณภาพของกราฟิกที่จะต้องสมบูรณ์สวยงาม * ไม่มีร่องรอยความเสียหายเป็นจุดด่างหรือมีขอบเป็นขั้นบันไดให้เห็น * ใช้ชนิดตัวอักษรที่ง่ายสบายตา * การใช้โทนสีที่เข้ากันอย่างสวยงาม

6 ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
1. ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็นระบบเฟรม การใช้ระบบเฟรมในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์ อาจสะดวกในการคลิกไปยังเนื้อหาต่างๆ เพราะเมนูจะอยู่กับที่ แต่อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถทำ book-mark หน้าเว็บเพจที่สนใจจะกลับเข้ามาอีกได้ นอกจากนี้ ยังทำให้เนื้อหาที่แสดงเนื้อหาข้อมูลน้อยลง 2. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่จำเป็น ไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขึ้นสูงเพื่อดึงดูดผู้ใช้หรือสร้างความน่าสนใจ เพราะอาจจะทำให้การโหลดเว็บไซต์ช้าลง เช่น นำภาพวิดีโอ ภาพ 3 มิติ เสียง หรือแม้กระทั้งการนำภาษาจาวามาใช้มากเกินไป ทำให้เว็บไซต์ดูสับสนและใช้เวลานานในการโหลด

7 ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
3. ใช้ตัวหนังสือหรือภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา การมีตัวหนังสือหรือภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทั้งหน้าเว็บ เป็นการรบกวนสายตาของผู้เข้าชม จึงไม่ควรที่จะมีมากเกินไป 4. มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ซับซ้อน (URL) ยากต่อการจดจำและพิมพ์ ที่อยู่เว็บไซต์ที่ซับซ้อนนั้นอาจจะอยู่ในชื่อที่มีความยาวมาก สะกดยาก ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กผสมกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ รวมถึงการใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่น เส้นใต้ ( _ ) ยัติภังค์ ( - )

8 ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
5. มีความยาวของหน้ามากเกินไป เว็บไซต์จำนวนมากมักจะมีหน้าแรกที่ยาวมาก เพราะต้องการที่บรรจุข้อมูลไว้ในหน้าแรกให้ผู้ใช้มองเห็นมากที่สุด 6. ใช้สีของลิงค์ไม่เหมาะสม โดยปกติข้อความทีทำลิงค์ไว้นั้น ขณะที่คลิกเข้าไปดู จะเป็นสีน้ำเงิน ส่วนลิงค์ที่ไปยังหน้าที่ได้เข้าไปแล้วนั้นจะเป็นสีม่วง การเปลี่ยนแปลงหรือสลับสีดังกล่าวอย่างไม่รอบคอบ จะทำให้ผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าส่วนไหนคือลิงค์ และส่วนไหนที่คลิกเข้าไปแล้วบ้าง นอกจากนี้ การใช้สีของลิงค์ที่กลมกลืนกับสีพื้นทำให้มองเห็นไม่ชัด

9 ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
7. ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อผู้ใช้พบว่าข้อมลในเว็บไซต์นั้นเก่าหรือไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ก็จะเกิดความไม่น่าเชื่อถือและไม่ต้องการกลับมาใช้บริการอีก ฉะนั้นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ ส่วนข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นแล้ว อาจจัดเก็บรวบรวมไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือลบออกไปตามความเหมาะสม 8. เว็บไซต์แสดงผลล่าช้า กราฟิกและไฟล์ขนาดใหญ่จะมีผลทำให้เว็บไซต์นั้นต้องใช้เวลาในการดาว์นโหลดมาก ซึ่งถ้าใช้เวลานานกว่า 15 วินาทีขึ้นไปก็อาจจะทำให้ผู้ใช้ขาดความสนใจได้

10 แนวคิดในการออกแบบหน้าเว็บ
1. เรียนรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ วิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความคิดในการออกแบบหน้าเว็บได้ก็คือ การสำรวจรูปแบบและเทคนิคจากเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งชอบและไม่ชอบ ซึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์คู่แข่ง เว็บที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรืออาจเป็นเว็บอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้ โดยพยายามสังเกตที่ลักษณะที่ดีที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ และลักษณะที่ไม่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้น อาจจะดูคำสั่งต่างๆ ของเว็บนั้นๆ ได้ด้วยวิธีการคลิกที่เมนู View แล้วคลิกที่ Source ซึ่งปรากฏคำสั่งภาษา HTML ไว้ให้ศึกษาได้

11 แนวคิดในการออกแบบหน้าเว็บ
2. ประยุกต์รูปแบบจากสิ่งพิมพ์ วิธีนี้ สามารถที่จะใช้สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ หรือหัวจดหมาย นำมาประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะโทนสี กราฟิก หรือตัวอักษร ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของหน่วยงานโดยรูปแบบที่คล้ายกันในสื่อหลายๆ ประเภท 3. ใช้แบบจำลองเปรียบเทียบ การจำลองเปรียบเทียบ หมายถึง การสมมติสถานการณ์หรือจำลองเหตุการณ์จริง เพื่อนำมาประยุกต์ในการออกแบบให้เป็นภาพเสมือนจริง เหมือนกับผู้ใช้ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ ทำให้ผู้เข้าชมติดตามอย่างต่อเนื่อง

12 แนวคิดในการออกแบบหน้าเว็บ
4. ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบโดยใช้ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว จะก่อให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายได้ ฉะนั้นผู้ออกแบบควรจะหารูปภาพและกราฟิกมาใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อให้เว็บไซต์ดูสวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเลียนแบบเว็บไซต์อื่นๆ แต่ควรที่จะกล้าใช้ความคิดของตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นที่ถูกใจของผู้เข้าชมเว็บได้

13 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 16 การพัฒนาเว็บไซต์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google