งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความถูกต้องแม่นยำ (accurate) คือ ข่าวสารที่ไร้ความผิด (error free) ไม่ใช่ Garbage out (GIGO) 2. สมบูรณ์ (complete) นั้นคือประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความถูกต้องแม่นยำ (accurate) คือ ข่าวสารที่ไร้ความผิด (error free) ไม่ใช่ Garbage out (GIGO) 2. สมบูรณ์ (complete) นั้นคือประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่สำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความถูกต้องแม่นยำ (accurate) คือ ข่าวสารที่ไร้ความผิด (error free) ไม่ใช่ Garbage out (GIGO) 2. สมบูรณ์ (complete) นั้นคือประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่สำคัญ ๆ 3. ประหยัด (economical) นั้นคือประหยัดใน การผลิต ข่าวสาร ผู้บริหารจะต้องวัด หรือชั่งระหว่างข่าวสาร และค่าใช้จ่าย ในผลิตข่าวสาร

2 4. ยืดหยุ่น (flexible) นั้นคือสามารถใช้ได้กับ วัตถุประสงค์ หลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ผู้แทน ฝ่ายขายก็สามารถใช้ในการปิดการขาย ผู้จัดการฝ่ายผลิตสามารถใช้ในการผลิต ผู้จัดการฝ่ายการเงินก็สามารถใช้ในการ กำหนด ค่าทั้งหมด (total value) ที่บริษัท ลงทุนในการทำให้มีสินค้าคงคลัง 5. เชื่อถือได้ (reliability) นั้นคือ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งที่มาข้อมูล 6. สัมพันธ์เกี่ยวกับ (relevant)

3 7. เรียบง่าย (simple) นั้นคือไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน ถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็น information overload 8. เหมาะเจาะในเรื่องเวลา (timely) นั้นคือ ข้อมูลประเภทเดียวกันมีเมื่อเวลาที่ ต้องการ 9. ค้นคืนสะดวก (retrievable) ไม่ใช่เป็นการ เก็บทิ้ง แต่เป็นการเก็บที่สามารถค้น คืนได้ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt 1. ความถูกต้องแม่นยำ (accurate) คือ ข่าวสารที่ไร้ความผิด (error free) ไม่ใช่ Garbage out (GIGO) 2. สมบูรณ์ (complete) นั้นคือประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่สำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google