งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค ณัฐวงศ์ สุขะปานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค ณัฐวงศ์ สุขะปานะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค 42117440 2. ณัฐวงศ์ สุขะปานะ 42121541 3
สมาชิก กลุ่ม ธนากร หนูนาค ณัฐวงศ์ สุขะปานะ สุธาเดช บุญฤทธิ์ จิระ แพทย์ประสม สุกิจ ประดิษฐ์ผล อนุวัฒน์ ศิริ

2 *การกระจายตัวของธาตุอัลลอยด์ในเหล็กกล้าอัลลอยด์
เหล็กกล้า low - alloy *การกระจายตัวของธาตุอัลลอยด์ในเหล็กกล้าอัลลอยด์

3 Hardenability ของเหล็กกล้าขึ้นอยู่กับ
1.องค์ประกอบของธาตุต่างๆในเหล็กกล้า 2.ขนาดของเกรนของaustenite 3.โครงสร้างของเหล็กกล้าก่อนการqunching

4 รูป a) ชิ้นตัวอย่างและการ fixture ในการทดลอบ end - quench hardenability รูป b) ภาพแสดงวิธีการทดสอบ end - quench hardenability

5 รูปแสดงการเปรียบเทียบเส้นโค้ง hardenability ของเหล็กกล้า อัลลอยด์ ที่มีปริมาณคาร์บอน0.40 %

6 รูปแสดง อัตราเร็วในการเย็นตัวในแท่งเหล็กกล้ากลมยาว

7 Stainless Steels เหล็กกล้า ferritic stainless

8 เหล็กกล้า austenitic stainless


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค ณัฐวงศ์ สุขะปานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google