งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค 42117440 2. ณัฐวงศ์ สุขะปานะ 42121541 3. สุธาเดช บุญฤทธิ์ 42117671 4. จิระ แพทย์ ประสม 42117390 5. สุกิจ ประดิษฐ์ผล 42117663.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค 42117440 2. ณัฐวงศ์ สุขะปานะ 42121541 3. สุธาเดช บุญฤทธิ์ 42117671 4. จิระ แพทย์ ประสม 42117390 5. สุกิจ ประดิษฐ์ผล 42117663."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค 42117440 2. ณัฐวงศ์ สุขะปานะ 42121541 3. สุธาเดช บุญฤทธิ์ 42117671 4. จิระ แพทย์ ประสม 42117390 5. สุกิจ ประดิษฐ์ผล 42117663 6. อนุวัฒน์ ศิริ 42117697

2 เหล็กกล้า low - alloy * การกระจายตัวของธาตุอัลลอยด์ใน เหล็กกล้าอัลลอยด์

3 Hardenability ของ เหล็กกล้าขึ้นอยู่กับ 1. องค์ประกอบของธาตุต่างๆใน เหล็กกล้า 2. ขนาดของเกรนของ austenite 3. โครงสร้างของเหล็กกล้าก่อนการ qunching

4 รูป a) ชิ้นตัวอย่างและการ fixture ในการทดลอบ end - quench hardenability รูป b) ภาพแสดงวิธีการทดสอบ end - quench hardenability

5 รูปแสดงการเปรียบเทียบเส้นโค้ง hardenability ของเหล็กกล้า อัล ลอยด์ ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.40 %

6 รูปแสดง อัตราเร็วในการเย็นตัวในแท่ง เหล็กกล้ากลมยาว

7 Stainless Steels เหล็กกล้า ferritic stainless

8 เหล็กกล้า austenitic stainless


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก กลุ่ม 5 1. ธนากร หนูนาค 42117440 2. ณัฐวงศ์ สุขะปานะ 42121541 3. สุธาเดช บุญฤทธิ์ 42117671 4. จิระ แพทย์ ประสม 42117390 5. สุกิจ ประดิษฐ์ผล 42117663.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google