งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก 1. กระบวนการฉีด ( Injection Molding ) 2. กระบวนการรีด ( Extrusion Molding ) 3. กระบวนการอัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก 1. กระบวนการฉีด ( Injection Molding ) 2. กระบวนการรีด ( Extrusion Molding ) 3. กระบวนการอัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก 1. กระบวนการฉีด ( Injection Molding ) 2. กระบวนการรีด ( Extrusion Molding ) 3. กระบวนการอัด ( Compression Molding ) 4. กระบวนการอัดส่ง ( Transfer Molding ) 5. กระบวนการเป่า ( Blow Molding ) 6. กระบวนการอัดขึ้นรูป ( Thermoforming ) 7. กระบวนการรีดให้เป็นแผ่น ( Calendaring ) 8. กระบวนการหล่อ ( Casting ) 9. กระบวนการ Reaction Injection Molding ( RIM )

3 แสดงภาพตัดขวางของเครื่อง Injection Molding

4 ขั้นตอนการทำงานของ Reciprocating Screw

5 กระบวนการรีด ( Extrusion Molding )

6 กระบวนการอัด ( Compression Molding )

7 กระบวนการอัดส่ง ( Transfer Molding )

8 กระบวนการเป่า ( Blow Molding )

9 กระบวนการอัดขึ้นรูป ( Thermoforming )

10 กระบวนการรีดให้เป็นแผ่น ( Calendaring )

11 กระบวนการหล่อ ( Casting )

12 กระบวนการ Reaction Injection Molding ( RIM )


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์ โมพลาสติก 1. กระบวนการฉีด ( Injection Molding ) 2. กระบวนการรีด ( Extrusion Molding ) 3. กระบวนการอัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google