งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก
1. กระบวนการฉีด ( Injection Molding ) 2.กระบวนการรีด ( Extrusion Molding ) 3. กระบวนการอัด ( Compression Molding ) 4. กระบวนการอัดส่ง ( Transfer Molding ) 5. กระบวนการเป่า ( Blow Molding ) 6. กระบวนการอัดขึ้นรูป ( Thermoforming ) 7. กระบวนการรีดให้เป็นแผ่น ( Calendaring ) 8. กระบวนการหล่อ ( Casting ) 9. กระบวนการ Reaction Injection Molding ( RIM )

2 แสดงภาพตัดขวางของเครื่อง Injection Molding

3 ขั้นตอนการทำงานของ Reciprocating Screw

4 กระบวนการรีด ( Extrusion Molding )

5 กระบวนการอัด ( Compression Molding )

6 กระบวนการอัดส่ง ( Transfer Molding )

7 กระบวนการเป่า ( Blow Molding )

8 กระบวนการอัดขึ้นรูป ( Thermoforming )

9 กระบวนการรีดให้เป็นแผ่น ( Calendaring )

10 กระบวนการหล่อ ( Casting )

11 กระบวนการ Reaction Injection Molding ( RIM )


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google