งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซเมอร์ในเทอร์โมพลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซเมอร์ในเทอร์โมพลาสติก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซเมอร์ในเทอร์โมพลาสติก

2 แสดง Glass Transition Temperature Tg ของเทอร์โมพลาสติก
พอลิเอทีลีน พอลิโพรพีลีน พอลิไวนิลอะซีเตด พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน พอลิเมทิลเมตาคลีเลต

3 การแข็งตัวของเทอร์โมพลาสติกที่เป็นผลึกบางส่วน
เมื่อนำมาให้แข็งตัว ที่อุณหภูมิต่ำค่าปริมาตรจำเพาะจะลดลงอย่างรวดเร็ว Glass Trantion ที่เย็นยิ่งยวดจะเป็นของแข็งคล้ายแก้ว ขนาดของผลึกหรือคริสตัลไลท์ในอัญรูปของพอลิเมอร์มีขนาดความยาว nm โมเลกุลของพอลิเมอร์มีความยาวเต็มที่ประมาณ 5,000 nm

4 สเตอริโอไอโซเมอริซึมในเทอร์โมพลาสติก
พอลิโพรพีลีน มี 3 ไอโซเมอร์ 1. เอแทคติก สเตอริโอไอโซเมอร์ 2. ไอโซแทคติก สเตอริโอไอโซเมอร์ 3. ซินดิโอแทคติก สเตอริโอไอโซเมอร์ ลักษณะของสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่การจัดตัวโครงสร้างต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซเมอร์ในเทอร์โมพลาสติก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google