งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซ เมอร์ในเทอร์โมพลาสติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซ เมอร์ในเทอร์โมพลาสติก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซ เมอร์ในเทอร์โมพลาสติก

3 แสดง Glass Transition Temperature Tg ของเทอร์โม พลาสติก พอลิเอทีลีน -110 พอลิเอทีลีน -110 พอลิโพรพีลีน -18 พอลิโพรพีลีน -18 พอลิไวนิลอะซีเตด 29 พอลิไวนิลอะซีเตด 29 พอลิไวนิลคลอไรด์ 82 พอลิไวนิลคลอไรด์ 82 พอลิสไตรีน 75-100 พอลิสไตรีน 75-100 พอลิเมทิลเมตาคลีเลต 72 พอลิเมทิลเมตาคลีเลต 72

4 การแข็งตัวของเทอร์โม พลาสติกที่เป็นผลึกบางส่วน เมื่อนำมาให้แข็งตัว ที่อุณหภูมิต่ำค่าปริมาตร จำเพาะจะลดลงอย่างรวดเร็ว Glass Trantion ที่เย็นยิ่งยวดจะเป็น ของแข็งคล้ายแก้ว ขนาดของผลึกหรือคริสตัลไลท์ในอัญรูป ของพอลิเมอร์มีขนาดความยาว 5-50 nm โมเลกุลของพอลิเมอร์มีความยาวเต็มที่ ประมาณ 5,000 nm

5 สเตอริโอไอโซเมอริซึมใน เทอร์โมพลาสติก ลักษณะของสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่การจัดตัวโครงสร้างต่างกัน 1. เอแทคติก สเตอริโอไอโซเมอร์ 2. ไอโซแทคติก สเตอริโอไอโซเมอร์ 3. ซินดิโอแทคติก สเตอริโอไอโซเมอร์ พอลิโพรพีลีน มี 3 ไอโซเมอร์


ดาวน์โหลด ppt การเกิดผลึกและสเตอริโอไอโซ เมอร์ในเทอร์โมพลาสติก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google