งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 42117374
1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 2. นาย เชาวิรัตน์ ประกอบใส 3. นาย ณัฐวุฒิ โกศลกาณจน์ 4. นาย ธีรศักฺดิ์ ปานทุ่ม 5. นาย รังสรรค์ พุทธภิญโญ 6. นาย อภิชาติ ภักดีบุญญานุกูล 7. นาย จักรกฤษณ์ วิสุทธิพันธ์ 8. นาย ศตวรรษ กระชอกชล

2 เทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม
พอลิอะไมด์หรือไนลอน ( Polyamides , Nylons ) พอลิฟธาลาไมด์ ( PPA ) พอลิคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) พอลิเฟนีลิน ออกไซด์เรซิน ( Polyphenylene Oxid Resins ) อะซีตัล ( Acetals ) พอลิเอสเทอร์เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic Polyesters ) พอลิซัลโฟน ( Plysulfones ) พอลิเฟนีลินซัลไฟด์ ( Polyphenylene Sulfide ) พอลิอีเทอร์อิไมด์ ( Polyetherimide ) พอลิเมอร์อัลลอยด์ ( Polymer Alloys )

3 กระบวนการทางเคมีและปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน
พอลิอะไมด์ ( Polyamides , Nylons ) กระบวนการทางเคมีและปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันระหว่าง ( Hexamethylene Diamine ) กับ ( Adipic Acid )

4 โครงสร้างของผลึก Spherulite ของในลอน 9,6
การประยุกต์ใช้งาน ทำอุปกรณ์เครื่องกลที่ทนความร้อนและความแข็งแรงสูง อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 พอลิฟธาลาไมด์ ( Polyphthalamide , PPA )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ PPA : เหมาะที่จะใช้ทำชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

6 พอลิคาร์บอเนต ( Polycarbonate )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ : ทำลูกเบี้ยว เกียร์ หมวกนิรภัย ใช้หุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าเลนส์ ฯลฯ

7 พอลิเฟนีลีน ออกไซด์เรซิน ( Polyphenylene Oxide Resins )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ : การทำตัวเชื่อม ทีวีจูนเนอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ทำอุปกรณ์รถยนต์ที่ ต้องการความหรูหรา

8 อะซีตัล ( Acetals ) โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ :
ใช้แทนการหล่อด้วยโลหะสังกะสี ทองเหลือง อลูมิเนียมใช้แทนเหล็ก ทำส่วนประกอบรถยนต์ได้แก่ อุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิง เข็มขัดนิรภัย ที่หมุนกระจก

9 พอลิเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic Polyesters )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ : ทำตัวต่อสวิทช์ รีเลย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ

10 พอลิซัลโฟน ( Polysulfones )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ : ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

11 พอลิเฟนีลีนซัลไฟด์ ( Polyphenylene Suifide )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ : ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในกระบวน การทางเคมี

12 พอลิอีเทอร์อิไมด์ ( Polyetherimide )
โครงสร้างทางเคมี การประยุกต์ : ทำกล่องเบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงสูง ตัวต่อเชื่อม คอยล์และฟิวส์

13 พอลิเมอร์อัลลอยด์ ( Polymer Allots )
การประยุกต์ : ปัจจุบันเทอร์โมพลาสติกใหม่ๆใช้การผสมพอลิเมอร์ใช้ Polybutylene Terphthalate ( PBT ) Polyyethylene Terphthalate ( PET )


ดาวน์โหลด ppt TERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google