งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TERMOPLASTICSTERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 42117374 2. นาย เชาวิรัตน์ ประกอบใส 42117408 3. นาย ณัฐวุฒิ โกศลกาณจน์ 42117416 4. นาย ธีรศักฺดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TERMOPLASTICSTERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 42117374 2. นาย เชาวิรัตน์ ประกอบใส 42117408 3. นาย ณัฐวุฒิ โกศลกาณจน์ 42117416 4. นาย ธีรศักฺดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 TERMOPLASTICSTERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 42117374 2. นาย เชาวิรัตน์ ประกอบใส 42117408 3. นาย ณัฐวุฒิ โกศลกาณจน์ 42117416 4. นาย ธีรศักฺดิ์ ปานทุ่ม 42117465 5. นาย รังสรรค์ พุทธภิญโญ 42117549 6. นาย อภิชาติ ภักดีบุญญานุกูล 42117705 7. นาย จักรกฤษณ์ วิสุทธิพันธ์ 42121574 8. นาย ศตวรรษ กระชอกชล 42121582 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 42117374 2. นาย เชาวิรัตน์ ประกอบใส 42117408 3. นาย ณัฐวุฒิ โกศลกาณจน์ 42117416 4. นาย ธีรศักฺดิ์ ปานทุ่ม 42117465 5. นาย รังสรรค์ พุทธภิญโญ 42117549 6. นาย อภิชาติ ภักดีบุญญานุกูล 42117705 7. นาย จักรกฤษณ์ วิสุทธิพันธ์ 42121574 8. นาย ศตวรรษ กระชอกชล 42121582

3 เทอร์โมพลาสติก วิศวกรรม พอลิอะไมด์หรือไนลอน ( Polyamides, Nylons ) พอลิอะไมด์หรือไนลอน ( Polyamides, Nylons ) พอลิฟธาลาไมด์ ( PPA ) พอลิฟธาลาไมด์ ( PPA ) พอลิคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) พอลิคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) พอลิเฟนีลิน ออกไซด์เรซิน ( Polyphenylene Oxid Resins ) พอลิเฟนีลิน ออกไซด์เรซิน ( Polyphenylene Oxid Resins ) อะซีตัล ( Acetals ) อะซีตัล ( Acetals ) พอลิเอสเทอร์เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic Polyesters ) พอลิเอสเทอร์เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic Polyesters ) พอลิซัลโฟน ( Plysulfones ) พอลิซัลโฟน ( Plysulfones ) พอลิเฟนีลินซัลไฟด์ ( Polyphenylene Sulfide ) พอลิเฟนีลินซัลไฟด์ ( Polyphenylene Sulfide ) พอลิอีเทอร์อิไมด์ ( Polyetherimide ) พอลิอีเทอร์อิไมด์ ( Polyetherimide ) พอลิเมอร์อัลลอยด์ ( Polymer Alloys ) พอลิเมอร์อัลลอยด์ ( Polymer Alloys )

4 กระบวนการทางเคมีและปฏิกิริยา พอลิเมอไรเซชัน ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันระหว่าง ( Hexamethylene Diamine ) กับ ( Adipic Acid ) พอลิอะไมด์ ( Polyamides, Nylons )

5 โครงสร้างของผลึก Spherulite ของในลอน 9,6 การประยุกต์ใช้งาน ทำอุปกรณ์เครื่องกลที่ทนความร้อนและ ความแข็งแรงสูง อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6 การประยุกต์ PPA : เหมาะที่จะใช้ทำชิ้นส่วน รถยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พอลิฟธาลาไมด์ ( Polyphthalamide, PPA ) โครงสร้างทางเคมี

7 พอลิคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) โครงสร้าง ทางเคมี การประยุกต์ : ทำลูกเบี้ยว เกียร์ หมวกนิรภัย ใช้หุ้มอุปกรณ์ไฟฟ้าเลนส์ ฯลฯ

8 พอลิเฟนีลีน ออกไซด์เรซิน ( Polyphenylene Oxide Resins ) การประยุกต์ : การทำตัวเชื่อม ทีวีจูนเนอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ ใช้ทำอุปกรณ์รถยนต์ที่ ต้องการ ความหรูหรา โครงสร้างทางเคมี

9 อะซีตัล ( Acetals ) การประยุกต์ : ใช้แทนการหล่อด้วยโลหะสังกะสี ทองเหลือง อลูมิเนียมใช้แทนเหล็ก ทำส่วนประกอบรถยนต์ได้แก่ อุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิง เข็มขัดนิรภัย ที่หมุนกระจก โครงสร้างทางเคมี

10 การประยุกต์ : ทำตัวต่อสวิทช์ รีเลย์ อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ โครงสร้างทางเคมี พอลิเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic Polyesters )

11 การประยุกต์ : ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โครงสร้างทางเคมี พอลิซัลโฟน ( Polysulfones )

12 การประยุกต์ : ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในกระบวน การทางเคมี โครงสร้างทางเคมี พอลิเฟนีลีนซัลไฟด์ ( Polyphenylene Suifide )

13 โครงสร้างทางเคมี พอลิอีเทอร์อิไมด์ ( Polyetherimide ) การประยุกต์ : ทำกล่องเบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงสูง ตัว ต่อเชื่อม คอยล์และฟิวส์

14 การประยุกต์ : ปัจจุบันเทอร์โมพลาสติกใหม่ๆใช้ การผสมพอลิเมอร์ใช้ Polybutylene Terphthalate ( PBT ) Polyyethylene Terphthalate ( PET ) พอลิเมอร์อัลลอยด์ ( Polymer Allots )


ดาวน์โหลด ppt TERMOPLASTICSTERMOPLASTICS 1. นาย กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี 42117374 2. นาย เชาวิรัตน์ ประกอบใส 42117408 3. นาย ณัฐวุฒิ โกศลกาณจน์ 42117416 4. นาย ธีรศักฺดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google