งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อภิชาติ หาจัตุรัส พอร์ตเครื่องพิมพ์. การเขียนโปแกรมติดต่อกับ พอร์ตพริ้นเตอร์ ทำความรู้จักับโครงสร้าง ของพอร์ตพริ้นเตอร์ การใช้ภาษา ซี ในการติดต่อ กับพอร์ตพริ้นเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อภิชาติ หาจัตุรัส พอร์ตเครื่องพิมพ์. การเขียนโปแกรมติดต่อกับ พอร์ตพริ้นเตอร์ ทำความรู้จักับโครงสร้าง ของพอร์ตพริ้นเตอร์ การใช้ภาษา ซี ในการติดต่อ กับพอร์ตพริ้นเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อภิชาติ หาจัตุรัส พอร์ตเครื่องพิมพ์

2 การเขียนโปแกรมติดต่อกับ พอร์ตพริ้นเตอร์ ทำความรู้จักับโครงสร้าง ของพอร์ตพริ้นเตอร์ การใช้ภาษา ซี ในการติดต่อ กับพอร์ตพริ้นเตอร์ ตัวอย่างการใช้งาน

3 อภิชาติ หาจัตุรัส โครงสร้างของพอร์ตพริ้นเต อร์ชนิด DB แบบ 25 ขา และแบบ centronics 36 ขา แบบ DB 25 ขา แบบ Centronics 36 ขา

4 อภิชาติ หาจัตุรัส โครงสร้างในรายละเอียดของ พอร์ต DB25 รายระเอียดของแต่ละขา 8 output pins accessed via the DATA Port 5 input pins (one inverted) accessed via the STATUS Port 4 output pins (three inverted) accessed via the CONTROL Port The remaining 8 pins are grounded

5 อภิชาติ หาจัตุรัส รายละเอียดของแต่ละขา

6 เบอร์พอร์ตที่ใช้ในการ ติดต่อ Printer Data Port Status Control LPT1 0x03bc 0x03bd 0x03be LPT2 0x0378 0x0379 0x037a LPT3 0x0278 0x0279 0x027a

7 อภิชาติ หาจัตุรัส การใช้โปรแกรม debug บน dos เพื่อใช้ทำการตรวจสอบ หา เบอร์พอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ เราอาจที่จะใช้ program debug on dos มาทำการ ตรวจสอบดูได้ดังนี้ C:\debug - d 0040:0008 L8 0040:0000 BC 03 78 03 78 02 80 9F LTP1 = 3BC h LTP2 = 378 h LTP3 = 278 h

8 อภิชาติ หาจัตุรัส การจำแนกประเภทของ พอร์ตพริ้นเตอร์ในแต่ละขา

9 อภิชาติ หาจัตุรัส

10


ดาวน์โหลด ppt อภิชาติ หาจัตุรัส พอร์ตเครื่องพิมพ์. การเขียนโปแกรมติดต่อกับ พอร์ตพริ้นเตอร์ ทำความรู้จักับโครงสร้าง ของพอร์ตพริ้นเตอร์ การใช้ภาษา ซี ในการติดต่อ กับพอร์ตพริ้นเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google