งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงข้อมูลในสกาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงข้อมูลในสกาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงข้อมูลในสกาดา
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการจะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข และตรรกะ ส่วนใน Object Oriented Software รูปแบบของ ฐานข้อมูลจะถูกเก็บในรูปของ Object โดยข้อมูลในฐานข้อมูล เหล่านี้จะถูกเรียกใช้โดย Central Station Computer จาก Remote RTUs, PLCs,Flow Computers เป็นต้น และข้อมูลจะ ถูกส่งผ่านสัญญาณวิทยุ , สายเคเบิ้ล , Fiber Optic Cable , By Dialing , By Satellite Communication

2 การแปลงข้อมูล SCADA Protocal
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการจะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข และตรรกะ ส่วนใน Object Oriented Software รูปแบบของ ฐานข้อมูลจะถูกเก็บในรูปของ Object โดยข้อมูลในฐานข้อมูล เหล่านี้จะถูกเรียกใช้โดย Central Station Computer จาก Remote RTUs, PLCs,Flow Computers เป็นต้น และข้อมูลจะ ถูกส่งผ่านสัญญาณวิทยุ , สายเคเบิ้ล , Fiber Optic Cable , By Dialing , By Satellite Communication

3 การแปลงข้อมูล SCADA Protocal
การแปลงระบบให้ SCADA System Protocol สามารถ ใช้งานกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และฐานข้อมูลแบบใหม่ได้ ซึ่งมี หลายแนวทางด้วยกัน 1. การแปลง Remote RTUs เก่า และ Flow Computer ให้สื่อสารด้วย Standard Protocol วิธีนี้ทำให้ข้อมูลในระบบเดิมยังคงอยู่ครบถ้วน 2. การแปลง Remote RTUs ใหม่และ Flow Computer ให้สื่อสารด้วย Old Protocol วิธีนี้ไม่นิยม เนื่องจากมีข้อเสียคือ เป็นการใช้เทคโนโลยี เก่า (Step back technology)

4 การแปลงข้อมูล SCADA Protocal
3. การใช้ SPC (SCADA Protocol Converter) เป็น H/W Protocol Converter ระหว่าง RTUs ,PLCs ,Flow Computer และ Central Station ซึ่งวิธีนี้ทำให้ระบบเก่า (Old System) สามารถสื่อสารกับ ซอฟท์แวร์แบบใหม่ (Modern Software) ได้ และ SPC จะติดต่อ โดยตรงกับ Central Station โดยไม่มี Delay หรือ Distortion เลย

5 การแปลงข้อมูล SCADA Protocal
การติดต่อโดยใช้ SPC เป็นตัวกลางระหว่าง Central Computer SCADA Software และ RTU


ดาวน์โหลด ppt การแปลงข้อมูลในสกาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google