งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูลในสกาดา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการ จะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูล ชนิดตัวเลขและตรรกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูลในสกาดา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการ จะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูล ชนิดตัวเลขและตรรกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูลในสกาดา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการ จะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูล ชนิดตัวเลขและตรรกะ ส่วนใน Object Oriented Software รูปแบบของ ฐานข้อมูลจะถูกเก็บในรูปของ Object โดยข้อมูลในฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูก เรียกใช้โดย Central Station Computer จาก Remote RTUs, PLCs,Flow Computers เป็นต้น และ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสัญญาณวิทยุ, สายเคเบิ้ล, Fiber Optic Cable, By Dialing, By Satellite Communication

2 Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูล SCADA Protocal ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการ จะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูล ชนิดตัวเลขและตรรกะ ส่วนใน Object Oriented Software รูปแบบของ ฐานข้อมูลจะถูกเก็บในรูปของ Object โดยข้อมูลในฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูก เรียกใช้โดย Central Station Computer จาก Remote RTUs, PLCs,Flow Computers เป็นต้น และ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสัญญาณวิทยุ, สายเคเบิ้ล, Fiber Optic Cable, By Dialing, By Satellite Communication

3 Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูล SCADA Protocal การแปลงระบบให้ SCADA System Protocol สามารถใช้งานกับ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และฐานข้อมูล แบบใหม่ได้ ซึ่งมีหลายแนวทาง ด้วยกัน 1. การแปลง Remote RTUs เก่า และ Flow Computer ให้สื่อสารด้วย Standard Protocol วิธีนี้ทำให้ข้อมูลในระบบเดิม ยังคงอยู่ครบถ้วน 2. การแปลง Remote RTUs ใหม่และ Flow Computer ให้สื่อสารด้วย Old Protocol วิธีนี้ไม่นิยม เนื่องจากมีข้อเสียคือ เป็นการใช้เทคโนโลยีเก่า (Step back technology)

4 Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูล SCADA Protocal 3. การใช้ SPC (SCADA Protocol Converter) เป็น H/W Protocol Converter ระหว่าง RTUs,PLCs,Flow Computer และ Central Station ซึ่งวิธีนี้ ทำให้ระบบเก่า (Old System) สามารถ สื่อสารกับซอฟท์แวร์แบบใหม่ (Modern Software) ได้ และ SPC จะติดต่อโดยตรง กับ Central Station โดยไม่มี Delay หรือ Distortion เลย

5 Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูล SCADA Protocal การติดต่อโดยใช้ SPC เป็นตัวกลางระหว่าง Central Computer SCADA Software และ RTU


ดาวน์โหลด ppt Sampan langpamun SCAD A การแปลงข้อมูลในสกาดา ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการ จะถูกแปลงโดย SCADA Central Station Computer ไปเป็นข้อมูล ชนิดตัวเลขและตรรกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google