งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่าง ที่ต้องรู้ในงานควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่าง ที่ต้องรู้ในงานควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่าง ที่ต้องรู้ในงานควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น

2 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 1. Advanced control กลยุทธ์การควบคุม กระบวนการผลิตที่เหนือกว่าวิธี PID loop control เช่น การควบคุมแบบ feedforward, dead-time compensation, lead/lag, adaptive gain, neural networks และ fuzzy logic 2. Brushless motor คือมอเตอร์ชนิดที่ไม่แปรง ถ่าน หรือมอเตอร์ซิงโครนัส 3 เฟส ที่ทำงานโดย อาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นสวิตในการ ตัดต่อกระแสที่จ่ายให้กับขดลวดมอเตอร์ โดยที่ ชนิดของมอเตอร์ จะพิจารณาตามลักษณะรูปคลื่น กระแสและคุณสมบัติของแรงบิดหรือทอร์ค โดย จะนิยมเรียกว่า brushless dc motor ในกรณีที่ รูปแบบของกระแสและทอร์คของมอเตอร์ที่ใช้มี ลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยม (trapezoidal current/torque ) และจะเรียกว่า brushless ac motor หรือเรียกง่ายๆว่า brushless เมื่อ ลักษณะกระแสและทอร์ค เป็นรูปคลื่นซายน์ ( sinusoidal current/torque format )

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 3. Fieldbus architecture— คือสถาปัตยกรรม ของการควบคุม (Control architecture ) ซึ่งใช้ การสื่อสารข้อมูลสองทางแบบดิจิตอลระหว่าง อุปกรณ์สนามแบบอัจฉริยะ (intelligent field devices) และระบบควบคุมหรือระบบมอนิเตอร์ ( control/monitoring systems) โดยใช้ สายสัญญาณเส้นเดียว 4. Human-machine interface— คือวิธีการ แสดงสถานะของเครื่องจักร (Machine status), สัญญาณเตือน (Alarms), ข้อความ (Messages) และการวินิจฉัยปัญหา (diagnostics) ในลักษณะ ของรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณ แจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน 5. IEC 61131— คือมาตรฐานสากลสำหรับเป็น เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร ซึ่งมีด้วยกัน 5 มาตรฐาน

4 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 6. Intelligent field devices— คืออุปกรณ์สนาม แบบอัจฉริยะที่โครงสร้างประกอบด้วยไมโคร โพรเซสเซอร์ (Microprocessor-based devices) ซึ่งสามารถประมวลผลกระบวนการได้ หลายตัวแปร, เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่ง ข้อมูล, วินิจฉัยผลลัพธ์ที่ได้ และกำหนดฟังก์ชั่น ในการควบคุมการทำงาน 7. Intelligent I/O modules— คือ อินพุต และ เอาท์พุต โมดูล (I/O module ) ซึ่งมีความเป็น อัจฉริยะหรือมีความฉลาดอยู่ในตัว ซึ่งสามารถรับ ค่าทางอินพุต และส่งคำสั่งควบคุมค่าของเอาท์พุต โดยผ่านทาง PLC หรือ คอนโทรลเลอร์ ( control controller) สำหรับการตัดสินใจที่เป็นแบบรูทีน ( routine decision making) ได้เลย 8. Internet— คือการรวบรวมข้อมูล และ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากหลายๆ ด้าน จากที่ สถานทต่าง ๆ เช่นข้อมูลทางอุตสหกรรม, ข้อมูล การค้าขาย, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลรัฐบาล และ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer networks) 8. Internet— คือการรวบรวมข้อมูล และ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากหลายๆ ด้าน จากที่ สถานทต่าง ๆ เช่นข้อมูลทางอุตสหกรรม, ข้อมูล การค้าขาย, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลรัฐบาล และ เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer networks)

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 9. Interoperability— คือการใช้สินค้าหรือ อุปกรณ์ที่สามารถนำมาทดแทนกันได้ จากสินค้า หรืออุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายการค้าแตกต่างกัน 10. MES— คือระบบที่ช่วยตัดสินใจในการผลิต (Manufacturing Execution System ) โดยทำ หน้าที่ส่งข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสิน, แนวทางในการเริ่มต้น และแนวทางในการ ตอบสนองเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตเหมาะสม และสอดคล้องกับการ สั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 11. Microsoft Windows Operating Systems— คือระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่าง กว้างขวางกับพีซี PC ตัวอย่างเช่น Microsoft NT ก็จะใช้เป็น desktop และ server package, Microsoft 95 ก็จะประกอบด้วย self-contained operating system และ DOS ส่วน Microsoft CE จะลักษณะที่มีขนาดเหมาะสมกับการงานที่ใช้ ซึ่งทั่วๆไปจะใช้กับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( Handheld PCs)

6 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 12. Object-oriented software— ซอฟต์แวร์ที่ ใช้กลุ่มโค๊ดในการสร้างรูปแบบจำลองการใข้งาน ในเชิงวัตถุ ( Object techniques) ซึ่ง ประกอบด้วย COM/DCOM, Java และ CORBA standards 13. OLE for process control (OPC)—Object linking & embedding (OLE) ซึ่งจะจัดการเก็บ ข้อมูลให้อยู่ในรูปของวัตถุ เพื่อให้แอปพลิเคชั่น ต่างๆ ดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการรันโปรแกรม ได้ ซึ่งลักษณะของ OPC ก็ใช้แนวความคิด เดียวกันนี้แต่ใช้ในงานทางด้านควบคุมการผลิด. 14. Open controller— คือคอนโทรลเลอร์ที่มี ลักษณะคล้ายกับคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานทั่ว อย่างเช่น PLC แต่คอนโทรลเลอร์นี้จะใช้งานบน วินโดว์ ควบคู่กับซอฟต์แวร์คอนโทรล software control)

7 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 15. Open systems— คือ Hardware/software ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถ ใช้อุปกรณ์ต่างยี่ห้อ และต่างระบบทดแทนกันได้ 16. PC control— คือกลยุทธ์การควบคุมใน รูปแบบของซอฟต์แวร์ (Software-configured control strategy ) โดยใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มาตรฐานและใช้ซอฟต์แวร์ควบคู่ 17. PID (Proportional, integral, derivative control)— คือโมดูลอินพุต และ เอาท์พุต แบบ อัจฉริยะ ( intelligent I/O module) หรือ โปรแกรมคำสั่งซึ่งใช้สำหรับ automatic closed- loop operation ของกระบวนการควบคุมแบบ วงรอบ process control loop

8 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่างที่ต้องรู้ในงาน ควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น 18. Programmable Logic Controller (PLC)— คือระบบควบคุมแบบโซลิด - สเตท (solid-state control system) ลักษณะโครงสร้างจะ ประกอบด้วยหน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถ โปรแกรมได้ (user-programmable memory) สำหรับเก็บคำสั่งเพื่อใช้ในการจัดลำดับการ ควบคุมและกำหนดฟังก์ชั่นการทำงานแบบ อัตโนมัติ 19. S88— คือมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นโดย องค์กร ISA เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ แนวความคิดแบบ object-oriented นำไป กำหนดและสร้างรูปแบบจำลองสำหรับควบคุม กระบวนการผลิตได้ 20. Soft logic— คือลักษณะของคอนโทรลเลอร์ที่ อยู่ในรูปซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้บน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซึ่งการใช้ งานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงานที่ต้องการเก็บ ข้อมูลและและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆ และ ยังสามารถจะติดต่อสื่อสารกับระบบเน็ตเวิร์คได้ อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น เทคโนโลยี 20 อย่าง ที่ต้องรู้ในงานควบคุม และ ระบบออโตเมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google