งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAM บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAM บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAM บทที่ 4

2 RAM สิ่งสำคัญของ PC RAM คือหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์
รักษาข้อมูลด้วยไฟฟ้า ดังนั้น หากไฟดับข้อมูลก็จะหาย ทำงานได้เร็วมาก RAM System Bus CPU

3 ดูรูป Animation ได้ที่
การทำงานของ RAM ดูรูป Animation ได้ที่

4 ประเภทของ RAM RAM มี 2 ประเภทใหญ่ๆ (SRAM, DRAM)
1. SRAM (Static RAM) ภายในเป็นวงจรสวิทช์เปิด-ปิด เวลาในการทำงานรวดเร็ว ราคาแพง ใช้ทำ Cache 2. DRAM (Dynamic RAM) ต้องส่งกระแสไฟฟ้ามาป้อนตามช่วงเวลา เพราะภายในเป็น Capacitor แต่ราคาถูก

5 DRAM DRAM แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. FPM (Fast Page Mode)
2. ECC (Error Correcting Code) 3. EDO (Extended Data Output) 4. SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)

6 รายละเอียด FPM เป็น RAM ในสมัยแรก แพ็กเก็ตเป็นแบบ SIMM (Single In Line Memory Module) EDO RAM พัฒนาจาก FPM เพิ่มความเร็วในการอ่านข้อมูลและยืดระยะเวลาการคงอยู่ของข้อมูล (Performance ดีขึ้น) ECC RAM เป็น RAM ที่สามารถแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลได้ มักใช้ในเครื่องระดับ Server EDO RAM FPM RAM

7 SDRAM อยู่ในแพ็กเก็ต DIMM ขนาด 168 ขา
SDRAM ปรับการทำงานให้พร้อม (Synchronize) กับสัญญาณ clock ของ CPU ดังนั้น จะทำงานได้เร็วมากและขณะที่ CPU อ่านข้อมูลจาก RAM อยู่นั้น SDRAM จะเตรียมข้อมูลไว้รอเลย SDRAM อยู่ในแพ็กเก็ต DIMM ขนาด 168 ขา DDR RAM (Double Data Rate) เป็น RAM ที่ทำงานด้วยความเร็วเป็น 2 เท่าของสัญญาณ clock ของ SDRAM RDRAM (Rambus DRAM) เป็น RAM ที่จะใช้ในอนาคต Intel เป็นผู้คิดค้น ส่งข้อมูลได้ถึง 800 MHz RDRAM SDRAM EDO RAM

8 1 ไบท์ = 8 หรือ 9 บิท Even Parity โดยปกติแล้ว 1 ไบท์ก็คือ 8 บิท
แต่สำหรับ RAM ในปัจจุบันจะมี 9 บิท เพราะเพิ่ม Parity Bit เข้ามาด้วยเพื่อใช้ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล หลักการทำงาน นำเลข 1 มารวมกัน หากเป็นเลขคู่ Parity Bit จะเป็น 0 หากเป็นเลขคี่จะเป็น 1 Even Parity Parity Bit Data

9 การใช้งาน RAM RAM จะต้องเข้าได้กับ Chipset บนตัวบอร์ด (ประเภทของ RAM, ประเภท Package, ความเร็ว, ขนาด) SIMM DIMM SODIMM ใช้กับ Notebook

10 ความเร็วของ RAM เทียบกับความเร็ว Clock
ความเร็วการส่งข้อมูล (RAM-L2 cache)

11 RAM แบบอื่นๆ Credit Card RAM -> เป็น DRAM ที่เสียบเข้าเครื่อง Notebook PCMCIA Memory Card ใช้กับ Notebook เช่นกัน CMOS RAM ใช้ร่วมกับ BIOS กินไฟน้อยมาก VRAM (Video RAM) ใช้กับ 3D Graphics Card อยู่บน Card มี 2 port ทำให้ทำงานได้เร็ว CPU กับ Card ดึงข้อมูลกันคนละ port แยกอิสระกัน

12 สรุป RAM เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมาก RAM มีความพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
สิ่งสำคัญก็คือความเร็ว ความเร็วจะต้องตามให้ทัน CPU ให้ได้


ดาวน์โหลด ppt RAM บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google