งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RAMRAM บทที่ 4. RAM สิ่งสำคัญของ PC RAM คือหน่วยความจำของระบบ คอมพิวเตอร์ รักษาข้อมูลด้วยไฟฟ้า ดังนั้น หากไฟดับ ข้อมูลก็จะหาย ทำงานได้เร็วมาก CPU RAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RAMRAM บทที่ 4. RAM สิ่งสำคัญของ PC RAM คือหน่วยความจำของระบบ คอมพิวเตอร์ รักษาข้อมูลด้วยไฟฟ้า ดังนั้น หากไฟดับ ข้อมูลก็จะหาย ทำงานได้เร็วมาก CPU RAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RAMRAM บทที่ 4

2 RAM สิ่งสำคัญของ PC RAM คือหน่วยความจำของระบบ คอมพิวเตอร์ รักษาข้อมูลด้วยไฟฟ้า ดังนั้น หากไฟดับ ข้อมูลก็จะหาย ทำงานได้เร็วมาก CPU RAM System Bus

3 การทำงานของ RAM http://computer.howstuffworks.com/ram1.htm

4 ประเภทของ RAM RAM มี 2 ประเภทใหญ่ๆ (SRAM, DRAM) 1. SRAM (Static RAM) ภายในเป็นวงจร สวิทช์เปิด - ปิด เวลาในการทำงานรวดเร็ว ราคาแพง ใช้ทำ Cache 2. DRAM (Dynamic RAM) ต้องส่ง กระแสไฟฟ้ามาป้อนตามช่วงเวลา เพราะ ภายในเป็น Capacitor แต่ราคาถูก

5 DRAM DRAM แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. FPM (Fast Page Mode) 2. ECC (Error Correcting Code) 3. EDO (Extended Data Output) 4. SDRAM (Synchronous Dynamic RAM)

6 รายละเอียด FPM เป็น RAM ในสมัยแรก แพ็กเก็ตเป็นแบบ SIMM (Single In Line Memory Module) EDO RAM พัฒนาจาก FPM เพิ่มความเร็วในการอ่าน ข้อมูลและยืดระยะเวลาการคงอยู่ของข้อมูล (Performance ดี ขึ้น ) ECC RAM เป็น RAM ที่สามารถแก้ไขความผิดพลาด ของข้อมูลได้ มักใช้ในเครื่องระดับ Server FPM RAM EDO RAM

7 SDRAM ปรับการทำงานให้พร้อม (Synchronize) กับสัญญาณ clock ของ CPU ดังนั้น จะทำงานได้ เร็วมากและขณะที่ CPU อ่านข้อมูลจาก RAM อยู่ นั้น SDRAM จะเตรียมข้อมูลไว้รอเลย SDRAM อยู่ในแพ็กเก็ต DIMM ขนาด 168 ขา DDR RAM (Double Data Rate) เป็น RAM ที่ ทำงานด้วยความเร็วเป็น 2 เท่าของสัญญาณ clock ของ SDRAM RDRAM (Rambus DRAM) เป็น RAM ที่จะใช้ใน อนาคต Intel เป็นผู้คิดค้น ส่งข้อมูลได้ถึง 800 MHz SDRAM EDO RAM RDRAM

8 1 ไบท์ = 8 หรือ 9 บิท โดยปกติแล้ว 1 ไบท์ก็คือ 8 บิท แต่สำหรับ RAM ในปัจจุบันจะมี 9 บิท เพราะเพิ่ม Parity Bit เข้ามาด้วยเพื่อใช้ ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล หลักการทำงาน นำเลข 1 มารวมกัน หาก เป็นเลขคู่ Parity Bit จะเป็น 0 หากเป็นเลข คี่จะเป็น 1 01100100 0 01010011 1 Parity Bit Data

9 การใช้งาน RAM RAM จะต้องเข้าได้กับ Chipset บนตัวบอร์ด ( ประเภทของ RAM, ประเภท Package, ความเร็ว, ขนาด ) SIMMDIMM SODIMM ใช้กับ Notebook

10 ความเร็วของ RAM

11 RAM แบบอื่นๆ Credit Card RAM -> เป็น DRAM ที่ เสียบเข้าเครื่อง Notebook PCMCIA Memory Card ใช้กับ Notebook เช่นกัน CMOS RAM ใช้ร่วมกับ BIOS กินไฟน้อย มาก VRAM (Video RAM) ใช้กับ 3D Graphics Card อยู่บน Card มี 2 port ทำให้ทำงานได้เร็ว CPU กับ Card ดึง ข้อมูลกันคนละ port แยกอิสระกัน

12 สรุป RAM เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมาก RAM มีความพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งสำคัญก็คือความเร็ว ความเร็วจะต้องตามให้ทัน CPU ให้ได้


ดาวน์โหลด ppt RAMRAM บทที่ 4. RAM สิ่งสำคัญของ PC RAM คือหน่วยความจำของระบบ คอมพิวเตอร์ รักษาข้อมูลด้วยไฟฟ้า ดังนั้น หากไฟดับ ข้อมูลก็จะหาย ทำงานได้เร็วมาก CPU RAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google