งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิจิตอล + เลขฐาน บทที่ 2. ดิจิตอล  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์  มีข้อมูล 0 และ 1 เท่านั้น  ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหมด  ไฟล์ข้อมูล, รูปภาพ, เสียง,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิจิตอล + เลขฐาน บทที่ 2. ดิจิตอล  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์  มีข้อมูล 0 และ 1 เท่านั้น  ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหมด  ไฟล์ข้อมูล, รูปภาพ, เสียง,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอล + เลขฐาน บทที่ 2

2 ดิจิตอล  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์  มีข้อมูล 0 และ 1 เท่านั้น  ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหมด  ไฟล์ข้อมูล, รูปภาพ, เสียง, โปรแกรม  ดังนั้นข้อมูลต่างๆสามารถเชื่อมโยงกันได้  เช่นกล้องดิจิตอล, มือถือ, คอมพ์

3 บิท  หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด  จำนวนของเลขฐานสอง  ยกตัวอย่าง 00100 = 5 บิท  ในทางอิเล็กทรอนิกส์จะแทนด้วยแรงดันไฟฟ้า สูง - ต่ำ  8 บิท = 1 ไบท์

4 เลขฐาน (digit)  จำนวนหลักของตัวเลข  เลขฐาน 2,8,10,16  ที่เราใช้เป็นปกติคือเลขฐาน 10  ในคอมพิวเตอร์เป็นเลขฐาน 2,8,16  แต่ที่เล็กที่สุดคือเลขฐาน 2

5 เลขฐาน 10  เราใช้กันในชีวิตประจำวัน  เลข 0->9  เมื่อเลยไปก็ใช้การทดเช่น 10,11,..321,  ไม่เหมาะกับคอมพิวเตอร์เพราะมีความเป็น อนาล็อก

6 การมองแบบเลขยกกำลัง 10 3 10 2 10 1 10 0 10 -1 10 -2 10 -3 =1000=100=10=1.=0.1=0.01=0.001 Most Significant Digit Decimal pointLeast Significant Digit

7 เลขฐาน 2  เลข 0,1  เมื่อมีการทด  0,1,10,11,100,101,... เท่ากับ  0,1,2,3,4,5,6,....  จำนวนบิทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

8 การมองแบบเลขยกกำลัง 2 3 2 2 2 1 2 0 2 -1 2 -2 2 -3 =8=4=2=1.=1/2=1/4=1/8 Most Significant Bit Binary pointLeast Significant Bit

9 การนับของเลขฐาน 2

10 เลขฐาน 8  เลข 0,1,2,3,4,5,6,7  เมื่อมีการทด  0,1,2,3,4,5,6,7,10,11,....17,20,...  ในการเขียนโปรแกรมนิยมใช้เลข 0 จำนวน 1 ตัวอยู่ด้านหน้าเช่น 023,01,045  เลขฐาน 8 จำนวน 1 ตัว สามารถสร้างได้จาก เลขฐาน 2 จำนวน 3 ตัว

11 การมองแบบเลขยกกำลัง 8 3 8 2 8 1 8 0 8 -1 8 -2 8 -3 =512=64=8=1.=1/8=1/64=1/512 Most Significant DigitOctal pointLeast Significant Digit

12 เลขฐาน 16  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F  เมื่อมีการทด  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,11,...1F,20,...  ในการเขียนโปรแกรมนิยมใช้ 0x อยู่ด้านหน้า เช่น 0x34,0x5FC,0x864D  เลขฐาน 16 จำนวน 1 ตัวสามารถสร้างได้จาก เลขฐาน 2 จำนวน 4 ตัว

13 การมองแบบเลขยกกำลัง 16 3 16 2 16 1 16 0 16 -1 16 -2 16 -3 =4096=256=16=1.=1/16=1/256=1/4096 Most Significant DigitHexadec. pointLeast Significant Digit

14 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2 และ ฐาน 10  แปลงจากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10  นำ 1 หรือ 0 ไปคูณกับค่ากำลังของแต่ละหลัก เช่น หากเป็นหลักที่ 2 ก็คูณด้วย 2 ยกกำลัง 2 1 1 0 1 1 2 (binary) 2 4 +2 3 +0+2 1 +2 0 = 16+8+0+2+1 = 27 10 (decimal) 1 0 1 1 0 1 0 1 2 (binary) 2 7 +0+2 5 +2 4 +0+2 2 +0+2 0 = 128+0+32+16+0+4+0+1 = 181 10 (decimal)

15 แปลงจากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2  หาได้โดยการแยกตัวประกอบ ให้เข้ากับค่าใน แต่ละหลัก 45 10 = 32 + 0 + 8 + 4 +0 + 1 = 2 5 +0+2 3 +2 2 +0+2 0 = 1 0 1 1 0 1 2

16 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 โดย การหารด้วย 2 ตลอด 25/ 2 = 12+ remainder of 1 1 (Least Significant Bit) 12/ 2 = 6 + remainder of 0 0 6 / 2 = 3 + remainder of 0 0 3 / 2 = 1 + remainder of 1 1 1 / 2 = 0 + remainder of 1 1 (Most Significant Bit) Result 25 10 = 1 1 0 0 1 2

17 Flowchart ของการกระทำในหน้าที่ แล้ว

18 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10  30 8 = 3 x (8 1 ) + 0 x (8 0 ) = 24 10  24.6 8 = 2 x (8 1 ) + 4 x (8 0 ) + 6 x (8 -1 ) = 20.75 10  คล้ายกับการแปลงจากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 แต่เปลี่ยนเลข 2 เป็นเลข 8 ( ค่าของตัวฐาน )  ในการแปลงจากเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 จะ ทำอย่างไร ?

19 การแปลงระหว่างเลขฐาน 2 และ ฐาน 8  เปรียบเทียบค่า  การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8  สังเกตว่าจะแบ่งเลขฐาน 2 ออกเป็นกลุ่มๆละ 3 ตัว Octal Digit01234567 Binary Equivalent000001010011100101110111 100 111 010 2 = (100) (111) (010) 2 = 4 7 2 8

20 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 8 โดย วิธีหาร 8 ตลอด 177/8 = 22+ remainder of 11 (Least Significant Bit) 22/ 8 = 2 + remainder of 66 2 / 8 = 0 + remainder of 2 (Most Significant Bit) Result177 10 = 261 8 Convert to Binary= 010110001 2 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2

21 การแปลงระหว่างเลขฐาน 16 และ ฐาน 2 Hexadecimal Digit01234567 Binary Equivalent00000001001000110100010101100111 Hexadecimal Digit89ABCDEF Binary Equivalent10001001101010111100110111101111 1011 0010 1111 2 = (1011) (0010) (1111) 2 = B 2 F 16 ตัวอย่างการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 16

22 แปลงจากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 2 5A8 16 = 0101 1010 1000 (Binary) = 2 6 5 0 (Octal) หากแปลงต่อเป็นเลขฐาน 8 จะได้ ใช้การแยกออกเป็นกลุ่มของเลขฐาน 2 ( เลขฐาน 16 จำนวน 1 ตัว = 4 ตัว )

23 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10 2AF 16 = 2 x (16 2 ) + 10 x (16 1 ) + 15 x (16 0 ) = 687 10 ใช้การหาร 16 ตลอด 378/16 = 23+ remainder of 10 A (Least Significant Bit) 23/ 16 = 1 + remainder of 7 7 1 / 16 = 0 + remainder of 1 1 (Most Significant Bit) Result 378 10 = 17A 16 แยกตัวประกอบ

24 โจทย์  อาจารย์กำหนดโจทย์การแปลงค่าแบบต่างๆ แล้วแปลงพร้อมๆกัน  อาจารย์กำหนดโจทย์แล้วสุ่มชื่อ นศ. มาแก้ โจทย์ ให้ นศ.


ดาวน์โหลด ppt ดิจิตอล + เลขฐาน บทที่ 2. ดิจิตอล  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์  มีข้อมูล 0 และ 1 เท่านั้น  ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหมด  ไฟล์ข้อมูล, รูปภาพ, เสียง,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google