งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร =การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย=

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร =การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร =การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย=

2 2 ความเป็นมา  นับแต่ยุคโบราณ – การสื่อสารด้วยเสียงและท่าทางหรือ ภาษากาย – การใช้ภาพวาดเล่าเรื่องราวในอดีต – ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายและการ ออกเสียง – สร้างอักษรเป็นภาษาสำหรับสื่อสารกัน ในเผ่าพันธ์

3 3 การใช้ตัวอักษรใน คอมพิวเตอร์  โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประกาศ  กราฟิกส์ตัวอักษรวิ่ง  ออกแบบป้ายโฆษณาขนาดต่างๆ  HTML บนอินเตอร์เน็ต  งานพิมพ์ออกแบบหนังสือ นิตยสาร วาร ต่างๆ

4 4 มาตรฐานรหัสตัวอักษร  ภาษามีความหลากหลาย เขียนและอ่าน ต่างกันไป  ต้องทำการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย  ทางออก “ ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร ”  ปัญหาการแสดงผลที่ปลายทางไม่ ถูกต้อง ( อ่านไม่ออก )  รหัสภาษาที่ใช้สื่อสารใน Multimedia – ASCII – Unicode

5 5 ASCII  American Standard Code for Information Interchange  พัฒนาในช่วงปี ค. ศ. 1970 แอสกีเป็นรหัสขนาด 7 บิต  สามารถรองรับตัวอักษร (A-Z) ทั้งตัวพิมพ์เล็กและ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข (0-9) และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ได้ 128 รหัส และรหัสพิเศษอีก 128 รหัส

6 6 Unicode  ออกแบบให้ รองรับอักษร เอเชียที่มีรูปแบบ มากว่า 256 แบบ  ผู้ใช้งาน คอมพิวเตอร์มี หลากหลายชาติ โดยเฉพาะ CJK (China Japan Korea)  หลายประเทศได้ นำ Unicode มาใช้ ร่วมกัน

7 7 รูปแบบและลักษณะของ ตัวอักษร  ตัวอักษร (Fonts) หมายถึงรูปแบบตัวอักษร  ประเภท Fonts – Serif: เป็นแบบอักษรที่ใช้เป็นมาตรฐาน ในแต่ละ ตัวอักษรจะมีเส้นคล้ายๆ ขีด - เหลี่ยม – Sans-Serif: เป็นแบบตัวอักษรที่คุ้นเคยมากกว่า Serif เพราะเป็นที่นิยมของผู้เขียนเว็บ มีรูปร่างมน กลม และดูสวยงาม – Monospaced: เป็นแบบอักษรที่มีขนาดความกว้าง ของทุกตัวอักษรเท่ากันหมด 33 บางครั้งเรียกว่า Typewriter Font เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับ ตัวอักษรที่ได้จากเครื่องมือพิมพ์ดีด – Script: เป็นแหล่งรวมของแบบอักษรทุกชนิด ที่มี ลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น มีจุด มีหาง เป็นต้น และมี ลักษณะของตัวอักษรที่คล้ายกับลายมือ

8 8 Font Family  แยกย่อยออกมาจาก category CategoryFamily SerifTimes, Century Schoolbook, Garamond Sans-serifHelvetica, Arial, Verdana MonospaceCourier, Courier New DecorativeWhimsy, Arribal, Bergell

9 9 Font face  สัมพันธ์ย่อยมาจาก Family บอกลักษณะ ย่อย FamilyFace TimesRomans, Italic ArialRegular, Bold, Italic CourierRegular, Obliqe WhimsyRegular, Bold

10 10 รูปแบบอื่นๆ  การจัดวางตำแหน่ง (Alignment)  เส้นขอบ (Borders)  ขนาดของตัวอักษร (Font Size)  สี (Colors)  ตัวอักษรหรือข้อความ (Text)

11 11 การใช้ตัวอักษรในชิ้นงาน มัลติมีเดีย  ข้อความที่ต้องการจะเน้นควรจะมีลักษณะที่แตกต่างจาก ข้อความธรรมดา เช่น มีการขีดเส้นใต้ ทำเป็นอักษรตัวเอน หรือตัวหนา เป็นต้น  จัดช่องว่างของบรรทัดให้เหมาะสมและอ่านง่าย จัดขนาด ของตัวอักษรตามความสำคัญของข้อความ  จัดสีของข้อความให้อ่านง่าย มีความแตกต่างจากสีของพื้น หลัง ไม่ใช้รูปแบบพื้นหลังที่มีลวดลายหรือรายละเอียด สีสันมากเกินไป  ควรใช้วิธีการ Anti-aliasing กับหัวข้อที่เป็นอักษรกราฟิก ขนาดใหญ่ หรืออักษรกราฟิกที่ถูกขยายใหญ่จะมีรอยหยัก  หากต้องการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด ไม่ควรทำ ติดต่อกันหลายบรรทัดจะดูไม่สวยงาม  ภาษาอังกฤษควรใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กอย่าง เหมาะสม  เน้นความน่าสนใจของข้อความด้วยการใส่แสงเงาให้ ตัวอักษร  ใช้คำศัพท์ที่มีความหมายน่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อ เชื่อมโยงหัวข้อกับเนื้อความเข้าด้วยกัน  ข้อความสำหรับเชื่อมโยงบนหน้าเว็บเพจ (Text Links) ควร เน้นให้สังเกตง่าย  เน้นเนื้อความที่เป็นจุดสำคัญด้วยการทำแถบสีที่ข้อความ นั้นๆ

12 12

13 13 เมนูนำทาง  Menu for navigation  การใช้ถ้อยคำเพื่อช่วยในการเข้าถึง ข้อมูล ตัวอย่างเช่น – หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป หน้าหลัก หน้า สุดท้าย – เลื่อนขึ้น รายการหลัก จบ เป็นต้น

14 14 ปุ่มกดโต้ตอบ  Button for Interaction  การวางข้อความบนปุ่มกด – มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับขนาดของ ปุ่มกด – ระยะห่างขอบของปุ่มกดกับข้อความที่ไม่ กว้างหรือชิดขอบจนเกินไป – สีสันที่ใช้จะต้องมองดูแล้วสบายตา น่าอ่าน และชัดเจน

15 15 การกำหนดรูปแบบของ เอกสาร การกำหนดรูปแบบของ เอกสาร  Format Document  การกำหนดรูปแบบ เอกสารสามารถ จัดทำได้ทั้งที่เป็น แบบแนวตั้ง และ แบบแนวนอนเพื่อ ประโยชน์สำหรับ การพิมพ์เอกสาร ทางเครื่องพิมพ์ และการจัดทำ เอกสารให้อยู่ในรูป ไฟล์เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

16 16 สัญลักษณ์และภาพสัญลักษณ์  Symbols and Icons  สัญลักษณ์ควรใช้ในความหมายที่ทราบ กันทั่วไป วัตถุประสงค์การใช้งานสัญลักษณ์ความหมาย การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน บนระบบเครือข่าย :-) ;-) :-| :-> :-( ยิ้มธรรมดา ยิ้มและขยิบตาหนึ่งข้าง แสดงอาการไม่สนใจ กำลังดีใจอย่างมาก กำลังหน้าบึ้ง การรับ-ส่งข้อความด้วยเครื่อง โทรเลข  ไปข้างหน้า กลับไปข้างหลัง

17 17 เครื่องมือสำหรับสร้างและ แก้ไขรูปแบบอักษร  ResEdit  Fontgrapher  FontManager  TypeDesigner  Photoshop, Ilustrator

18 18 End.


ดาวน์โหลด ppt 1 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร =การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย=

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google