งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร
TEXT ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร =การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย=

2 ความเป็นมา นับแต่ยุคโบราณ การสื่อสารด้วยเสียงและท่าทางหรือภาษากาย
การใช้ภาพวาดเล่าเรื่องราวในอดีต ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายและการออกเสียง สร้างอักษรเป็นภาษาสำหรับสื่อสารกันในเผ่าพันธ์

3 การใช้ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์
โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประกาศ กราฟิกส์ตัวอักษรวิ่ง ออกแบบป้ายโฆษณาขนาดต่างๆ HTML บนอินเตอร์เน็ต งานพิมพ์ออกแบบหนังสือ นิตยสาร วารต่างๆ

4 มาตรฐานรหัสตัวอักษร ภาษามีความหลากหลาย เขียนและอ่านต่างกันไป
ต้องทำการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย ทางออก “ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร” ปัญหาการแสดงผลที่ปลายทางไม่ถูกต้อง(อ่านไม่ออก) รหัสภาษาที่ใช้สื่อสารใน Multimedia ASCII Unicode

5 ASCII American Standard Code for Information Interchange
พัฒนาในช่วงปี ค.ศ แอสกีเป็นรหัสขนาด 7 บิต สามารถรองรับตัวอักษร (A-Z) ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข (0-9) และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ได้ 128 รหัส และรหัสพิเศษอีก 128 รหัส

6 Unicode ออกแบบให้รองรับอักษรเอเชียที่มีรูปแบบมากว่า 256 แบบ
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีหลากหลายชาติ โดยเฉพาะ CJK (China Japan Korea) หลายประเทศได้นำ Unicode มาใช้ร่วมกัน

7 รูปแบบและลักษณะของตัวอักษร
ตัวอักษร (Fonts) หมายถึงรูปแบบตัวอักษร ประเภท Fonts Serif: เป็นแบบอักษรที่ใช้เป็นมาตรฐาน ในแต่ละตัวอักษรจะมีเส้นคล้ายๆ ขีด- เหลี่ยม Sans-Serif: เป็นแบบตัวอักษรที่คุ้นเคยมากกว่า Serif เพราะเป็นที่นิยมของผู้เขียนเว็บ มีรูปร่างมนกลม และดูสวยงาม Monospaced: เป็นแบบอักษรที่มีขนาดความกว้างของทุกตัวอักษรเท่ากันหมด 33 บางครั้งเรียกว่า Typewriter Font เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับ ตัวอักษรที่ได้จากเครื่องมือพิมพ์ดีด Script: เป็นแหล่งรวมของแบบอักษรทุกชนิด ที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น มีจุด มีหาง เป็นต้น และมีลักษณะของตัวอักษรที่คล้ายกับลายมือ

8 Font Family แยกย่อยออกมาจาก category Category Family Serif
Times, Century Schoolbook, Garamond Sans-serif Helvetica, Arial, Verdana Monospace Courier, Courier New Decorative Whimsy, Arribal, Bergell

9 Font face สัมพันธ์ย่อยมาจาก Family บอกลักษณะย่อย Family Face Times
Romans , Italic Arial Regular , Bold , Italic Courier Regular , Obliqe Whimsy Regular , Bold

10 รูปแบบอื่นๆ การจัดวางตำแหน่ง (Alignment) เส้นขอบ (Borders)
ขนาดของตัวอักษร (Font Size) สี (Colors) ตัวอักษรหรือข้อความ (Text)

11 การใช้ตัวอักษรในชิ้นงานมัลติมีเดีย
ข้อความที่ต้องการจะเน้นควรจะมีลักษณะที่แตกต่างจากข้อความธรรมดา เช่น มีการขีดเส้นใต้ ทำเป็นอักษรตัวเอน หรือตัวหนา เป็นต้น จัดช่องว่างของบรรทัดให้เหมาะสมและอ่านง่าย จัดขนาดของตัวอักษรตามความสำคัญของข้อความ จัดสีของข้อความให้อ่านง่าย มีความแตกต่างจากสีของพื้นหลัง ไม่ใช้รูปแบบพื้นหลังที่มีลวดลายหรือรายละเอียด สีสันมากเกินไป ควรใช้วิธีการ Anti-aliasing กับหัวข้อที่เป็นอักษรกราฟิกขนาดใหญ่ หรืออักษรกราฟิกที่ถูกขยายใหญ่จะมีรอยหยัก หากต้องการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางบรรทัด ไม่ควรทำติดต่อกันหลายบรรทัดจะดูไม่สวยงาม ภาษาอังกฤษควรใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กอย่างเหมาะสม เน้นความน่าสนใจของข้อความด้วยการใส่แสงเงาให้ตัวอักษร ใช้คำศัพท์ที่มีความหมายน่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อเชื่อมโยงหัวข้อกับเนื้อความเข้าด้วยกัน ข้อความสำหรับเชื่อมโยงบนหน้าเว็บเพจ (Text Links) ควรเน้นให้สังเกตง่าย เน้นเนื้อความที่เป็นจุดสำคัญด้วยการทำแถบสีที่ข้อความนั้นๆ

12 Text Art

13 เมนูนำทาง Menu for navigation
การใช้ถ้อยคำเพื่อช่วยในการเข้าถึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น หน้าที่แล้ว หน้าถัดไป หน้าหลัก หน้าสุดท้าย เลื่อนขึ้น รายการหลัก จบ เป็นต้น

14 ปุ่มกดโต้ตอบ Button for Interaction การวางข้อความบนปุ่มกด
มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมกับขนาดของปุ่มกด ระยะห่างขอบของปุ่มกดกับข้อความที่ไม่กว้างหรือชิดขอบจนเกินไป สีสันที่ใช้จะต้องมองดูแล้วสบายตา น่าอ่าน และชัดเจน

15 การกำหนดรูปแบบของเอกสาร
Format Document การกำหนดรูปแบบเอกสารสามารถจัดทำได้ทั้งที่เป็นแบบแนวตั้ง และแบบแนวนอนเพื่อประโยชน์สำหรับการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ และการจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

16 สัญลักษณ์และภาพสัญลักษณ์
Symbols and Icons สัญลักษณ์ควรใช้ในความหมายที่ทราบกันทั่วไป วัตถุประสงค์การใช้งาน สัญลักษณ์ ความหมาย การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน บนระบบเครือข่าย :-) ;-) :-| :-> :-( ยิ้มธรรมดา ยิ้มและขยิบตาหนึ่งข้าง แสดงอาการไม่สนใจ กำลังดีใจอย่างมาก กำลังหน้าบึ้ง การรับ-ส่งข้อความด้วยเครื่อง โทรเลข ไปข้างหน้า กลับไปข้างหลัง

17 เครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขรูปแบบอักษร
ResEdit Fontgrapher FontManager TypeDesigner Photoshop , Ilustrator

18 End.


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google