งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Games, Fun ! Dr.Yodthong Rodkaew Computer Animation, UTCC GameDesign SA303, 1 st Semester 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Games, Fun ! Dr.Yodthong Rodkaew Computer Animation, UTCC GameDesign SA303, 1 st Semester 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Games, Fun ! Dr.Yodthong Rodkaew Computer Animation, UTCC GameDesign SA303, 1 st Semester 2008

2 Challenge Fun = Challenge = ความท้าทาย นักเล่นเกมต้องการความท้าทายความสามารถในการ เล่นเกม เพื่อที่จะเอาชนะเกม Time Challenge Dexterity Challenge Endurance Challenge Memory/Knowledge Challenge Cleverness/Logic Challenge Resource Control Challenge Luck Challenge REF:beginning Game Level Design, John Feil, Marc Scattergood

3 Time Challenge ความท้าทายในการทำงานให้ทันกำหนดเวลา ให้ผู้เล่นใช้เวลาที่กำหนดทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ ทำงานได้รวดเร็วกว่า ได้คะแนนมากกว่า พบได้ในเกมตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม Virtua Fighter 5 Mario Party 8 Outrun

4 Dexterity Challenge ความท้าทายในความคล่องแคล่วว่องไว ความรวดเร็วแม่นยำในการใช้ปืนเล็งไปยังเป้าหมาย การตอบสนองต่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การกด combo ท่าต่างๆ ในเกมต่อสู้ Puzzle BobbleTetris Raiden III

5 Endurance Challenge ความท้าทาย และ ความอดทน บททดสอบผู้เล่น ว่าสามารถเล่นได้นานขนาดไหน เมื่อไหร่จะเล่นพลาด PinBall PAC MAN Defender

6 Memory/Knowledge Challenge ความท้าทายในการใช้ความรู้ ความจำ ใช้ความจำในการคิดคะแนน เช่นการจับคู่ไพ่ ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา เกมตอบคำถาม Where in Time is Carmen Sandiego? Make a Match

7 Cleverness/Logic Challenge ความท้าทายในความเฉลียวฉลาด การใช้ไหวพริบ การใช้ เหตุผล เกมสำหรับการแก้ไขปริศนา Chess Tomb Raider Underworld

8 Resource Control Challenge ความท้าทายในการใช้หรือควบคุม บริหารทรัพยากรอย่าง จำกัด มีทรัพยากรจำกัดที่ผู้เล่นต้องใช้ในการเอาชนะเกม WarcarftCompany of HeroesUFO : AfterShocks

9 Luck Challange ความท้าทายในโชคชะตา และการคาดเดา ของตัวผู้เล่น Blackjack Roulette

10 Power-Ups & FUN POWER-UPS ให้ตัวละคร ช่วยให้เกมสนุกขึ้น เมื่อตัวละครมีความสามารถ ทำอะไรได้มากขึ้น POWER-UPs with ITEMs POWER-UPs with Skill

11 Unpredictable & FUN ผู้เล่นคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าไม่ได้ Random = การสุ่ม God does not play dice --Albert Einstien GALAGA SNAKE LADDER 7 Wonders II

12 Serious & FUN ความสมจริงของเกม ความอันตรายของเกม ความกดดันของเกม การเสี่ยงภัยอันตราย CALL of DUTY 2 GTA 4 Liberty

13 Fear & FUN ความน่ากลัว อารมณ์หลอน อารมณ์ กล้าๆ กลัวๆ FATAL FRAME SILENT HILL PAC MAN

14 Social & FUN Multi-Player Game Online Game LINEAGE II RAGNAROK

15 Fun FUN Challenge Time Dexterity Endurance Memory/Knowledge Cleverness/Logic Luck Resource Control Fear Serious Unpredictable Power-UPs Social

16 Theory of Fun for Game Design

17 Theory of fun for game design A Theory of Fun for Game Design -- Raph Koster Lead Designer: Ultima Online, Ultima Online: The Second Age Creative Director: Star Wars Galaxies Chief Creative Officer at Sony Online Entertainment: EverQuest, Planetside, EverQuest II Why are some games fun and other games boring? Why do some games start getting boring after a while, and other games stay fun for a long time? Why are some games fun and other games boring? Why do some games start getting boring after a while, and other games stay fun for a long time?

18 IQ test People learn in different rates and in different ways ผู้คนมีวิธีการเรียนรู้ในอัตราที่แตกต่างกัน และใช้วิธีแตกต่าง กัน บางคนคิดด้วยภาพ บางคนคิดด้วยถ้อยคำ บางคนใช้ตรรกะ บางคนใช้การคาดเดา

19 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 1.Linguistic 2.Logical-mathematical 3.Bodily-kinesthetic 4.Spatial 5.Musical 6.Interpersonal 7.Intrapersonal (internaily directed, self-motivated)

20 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 1.ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence) ความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูด และการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผล ตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้ดี เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย

21 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 2.ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence) ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล คิด วิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นัก คณิตศาสตร์

22 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 3.ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence) ความสามารถในการเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเต้น

23 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 4.ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence) ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนาการ และนำมาสร้างสรรค์ เป็นผลงาน เช่น จิตรกร ประติมากร สถาปนิก ดีไซเนอร์

24 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 5.ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) ความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่าง สร้างสรรค์ เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง

25 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 6.ความฉลาดในการเป็นผู้นำ (Interpersonal intelligence) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น สามารถจูงใจ ผู้อื่น เช่น นักการเมือง ผู้นำทางศาสนา ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา

26 IQ test Howard Gardner‘s 7 forms: 7.ความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence) ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คน เช่น นักเขียน ผู้ให้คำปรึกษา จิตแพทย์

27 IQ test ต่อมาการ์ดเนอร์ ได้เพิ่มความฉลาดอีก 2 ด้าน ตามลำดับคือ 1.ความฉลาดทางด้านธรรมชาติ (Naturalist intelligence) ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่องธรรมชาติ พืช สัตว์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม 2.ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence) ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งคำถามกับตัวเอง ในเรื่องความเป็นไปของชีวิต ชีวิตหลัง ความตาย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ เช่น นักคิด อามิ อริสโตเติล ขงจื้อ ไอน์สไตน์ พลาโต โสเครติส ฯลฯ

28 Different fun for Different folks They will likely select problems that they think they have a chance at solving. ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะแก้ไข ปัญหาที่ตนเองคิดว่าสามารถแก้ไขได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิง ไม่ค่อยถนัดใน ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence) โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชาย มีปัญหาเกี่ยวกับ ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence) ถ้ามีเกมที่ฝึกใช้ความสามารถทางด้านมิติ ให้กับผู้หญิง ความสามารถนั้นจะเพิ่มขึ้น อย่างถาวร ออกแบบเกม ให้เหมาะกับผู้เล่นเกม

29 เกมคือการเรียนรู้

30 เกมคือการเรียนรู้ + การเปลี่ยนแปลง

31 เกมที่ประสบความสำเร็จ Perparation ให้ผู้เล่นได้เตรียมพร้อม ก่อนที่จะให้ผู้เล่นได้ พบกับความท้าทาย ให้ผู้เล่นสามารถเลือกเงื่อนไขต่างๆ เช่น ความยากง่าย ลักษณะของเกม ได้ A Sense of space ให้ผู้เล่นได้เห็นภาพรวมของเกม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ภายในเกม A solid core mechanic มีกฎที่เข้าใจง่าย เล่นได้ง่าย A range of challenges มีการท้าทายที่มีความหลากหลาย แต่ไม่ได้เปลี่ยนกฎการเล่น เช่น มีคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้น A range of abilities required to solve the encounter มี ทางเลือกให้ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ความสามารถหลายแบบ ในการแก้ไขปัญหา Skill required in using the abilities ให้ผู้เล่นเลือกใช้ ทักษะที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา

32 ตารางการสร้างเกม สร้างสรรค์ ทดลอง ทำลายล้าง หลายคนคนเดียว ร่วมมือแข่งขันเดี่ยว ออกแบบเกมเป็นทีมพัฒนาเกมขายปรับปรุงเกม (mod) เล่นเกมแข่งกัน สองคน เล่นเกมคนเดียว เล่นหลายคน โกงเกม เขียนหนังสือ ออกแบบเกม เขียนวิธีเอาชนะเกม

33 Ethic of FUN

34 Ethic of Fun IS GTA FUN ?

35 Ethic of Fun IS YAKUZA FUN ?

36 Ethic of Fun IS TETRIS FUN ? Game Machanic Without Content +

37 Ethic of Fun 300 Violent Content

38

39 Game Machanic +

40


ดาวน์โหลด ppt Games, Fun ! Dr.Yodthong Rodkaew Computer Animation, UTCC GameDesign SA303, 1 st Semester 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google