งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 The Internet and World Wide Web

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 The Internet and World Wide Web"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 The Internet and World Wide Web

2 Chapter 4 Objectives ชนิดของเวบไซต์ ประวัติความเป็นมาของ Internet
การแสดงผลรูปภาพ, วีดีโอ, เพลงของเวบเพจ วิธีการเชื่อมต่อ Internet มีเวบซักเวบ ทำอย่างไร IP Address e-commerce ? ส่วนประกอบของ Web Address เครื่องมือและสังคมอินเตอร์เนต จุดประสงค์ของ Web Browser ค้นหาข้อมูลบนเวบ สุภาพชนบนอินเตอร์เนต Next

3 The Internet เราใช้โปรแกรมอะไรบ้างบน Internet? p. 68 Fig. 2-1 Next

4 History of the Internet
How did the Internet originate? ARPANET Networking project by Pentagon’s Advanced Research Projects Agency (ARPA) Goal: To allow scientists at different locations to share information Goal: To function if part of network were disabled Became functional September 1969 p. 69 Next

5 History of the Internet
How has the Internet grown? Today More than 200 million host nodes 1984 More than 1,000 host nodes 1969 Four host nodes p. 69 Next

6 How the Internet Works How can you connect to the Internet? โหลดช้า
โหลดเร็ว Dial-up access modem + สายโทรศัพท์ Digital subscriber line (DSL), Satellite ต้องเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งที่ต้องการ ใช้งาน ช้าแต่ราคาไม่แพง เชื่อมต่ออินแตอร์เนตได้ตลอดเวลา รวดเร็วและราคาจะตาม speed ที่ได้ p. 70 Next

7 How the Internet Works ข้อมูลถูกส่งผ่านไปบนอินเตอร์เน็ตอย่างไร
บ้านของเรา ตู้สาขา modem ISP เวบเพจทีต้องการ Backbone p. 73 Fig. 2-3 Next

8 How the Internet Works โดเมนเนม คืออะไร
Internet protocol (IP) address ที่สามารถอ่านเข้าใจและจดจำได้ง่าย กลุ่มตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้แทนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต p. 73 Figs. 2-4 – 2-5 Next

9 The World Wide Web แล้ว World Wide Web (WWW)ล่ะคืออะไร
A worldwide collection of electronic documents Also called the Web เอกสารอิเล็กโทรนิคแต่ละชิ้นคือ Web page เก็บข้อมูล Text, Graphic, VDO, Sound และ Link ไปยังเอกสารอื่น Web site จึงเป็นเสมือนกับกล่องรวบรวม Web page ที่เกี่ยวข้องกัน p. 75 Next

10 Microsoft Internet Explorer
The World Wide Web Web browser? Program that allows you to view Web pages Microsoft Internet Explorer Netscape Opera Safari Mozilla p. 75 Next

11 The World Wide Web เราใช้ Web Browser ในการดู home page ได้อย่างไร ?
Step 2. ถ้ายังไม่ได้ต่ออินเตอร์เนตก็ต้องทำการเชื่อมต่อก่อน Step 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer Step 3. เรียกไปยัง website ที่ต้องการดู Web Browser ก็จะแสดงผล p. 75 Fig. 2-6 Next

12 The World Wide Web home page? Web page แรกของ Web site
p. 76 Fig.2-1a Next

13 The World Wide Web What is downloading?
ขั้นตอนการรับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับ ความเร็วในการเชื่อมต่อ (Dial Up/ Hi-Speed) p. 76 Next

14 The World Wide Web What is a URL? Unique address for a Web page
A web server delivers the Web page to your computer Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click Web Addresses below Chapter 2 p. 76 Fig. 2-8 Next

15 The World Wide Web What is a link?
เชื่อมต่อไปยังรายการอื่นๆบนอินเตอร์เนต รายการภายในเวบเพจเดียวกัน เวบเพจอื่นๆ ภายในเวบไซต์เดียวกัน เวบเพจอื่นๆ ที่เวบไซต์อื่น p. 77 Next

16 The World Wide Web Links หน้าตาเป็นอย่างไร
Pointer เปลี่ยนเป็นรูปมือเมื่อไปชี้โดน เป็นตัวหนังสือหรือรูปก็ได้ ถ้าเป็นตัวหนังสือมักขีดเส้นใต้และมีสีแตกต่างจากสีตัวหนังสืออื่น p. 77 Fig. 2-9 Next

17 The World Wide Web What is a subject directory?
Search tool with organized set of topics and subtopics Lets you find information by clicking links rather than entering keywords p. 78 – 79 Fig. 2-11 Next

18 The World Wide Web What is a search engine?
Program used to find Web sites and Web pages by entering words or phrases called search text Also called a keyword p. 80 Next

19 The World Wide Web What is a hit?
Any Web site name that is listed as the result of a search Step 2. Select type of search you want to run Step 1. Go to search engine Step 3. View hits Step 4. Click link to view Web site p. 80 Fig. 2-12 Next

20 The World Wide Web 9 รูปแบบของเวบไซต์? Portal News Informational
Business/Marketing Educational Entertainment Advocacy Blog Personal p. 82 – 84 Fig. 2-14 Next

21 The World Wide Web เราสามารถประเมินคุณค่าเวบไซต์ได้จากหลักการใดบ้าง?
Affiliation มีองค์กรให้ การสนับสนุน Audience มีข้อมูลเหมาะสม กับกลุ่มผู้ใช้ Authority บอกถึงผู้ทำ/ ออกแบบ Content เนื้อหามีโครงสร้าง Link ใช้งานได้ Currency ทันสมัย Design ออกแบบสวยงาม และโหลดเร็ว Objectivity มีโฆษณาน้อย p. 84 Fig. 2-15 Next

22 E-Commerce What is E-commerce? electronic commerce
การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เนต Business to consumer (B2C) Sale of goods to general public Consumer to consumer (C2C) One consumer sells directly to another Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click E-Commerce below Chapter 2 Business to business (B2B) Business providing goods and services to other businesses p. 91 Fig. 2-25 Next

23 Other Internet Services
What is ? electronic mail การส่งผ่านข้อความหรือไฟล์บนอินเตอร์เนต ข้อความ (เหมือนเวบเพจ) สามารถใช้ตัวหนังสือ รูป ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอได้หมด ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เนตมักจะให้โปรแกรมใช้งานมาด้วย program สามารถสมัครใช้งานได้ฟรีด้วย เช่น เป็นหนึ่งในบริการแรกๆ ของอินเตอร์เนต Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click below Chapter 2 p Next

24 Other Internet Services
What is an address? Unique name that consists of a user name and domain name that identifies the user p. 94 Fig. 2-27 Next

25 Other Internet Services
What is FTP? File Transfer Protocol—มาตรฐานการส่งรับไฟล์จากคอมพิวเตอร์ต่างๆ Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click FTP below Chapter 2 p. 96 Fig. 2-29 Next

26 Other Internet Services
What are newsgroups and message boards? Newsgroup เราสามารถใช้ News Group ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในเรื่องที่สนใจ Message board พื้นที่ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click Newsgroups and Message Boards below Chapter 2 p. 95 Fig. 2-30 Next

27 Other Internet Services
What is a mailing list? กลุ่มของ ที่เราสามารถกำหนดชื่อให้ได้ เมื่อทำการส่ง ไปยัง mailing list ทุกคนที่มี ในนั้นจะได้รับข้อความ เราสามารถเลือกสมัคร (Subscribe) หรือยกเลิกการสมัคร (Unsubscribe) จาก mailing list ได้ Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click Mailing Lists below Chapter 2 p. 97 Fig. 2-31 Next

28 Other Internet Services
What is a chat? การพิมพ์ข้อความสื่อสารถึงกันแบบเห็นผลทันที (Real time) Chat room เป็นสถานที่ (เวบไซต์) ที่ให้พื้นที่กับผู้ที่ต้องการ chat ถึงกัน Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click Chat Rooms below Chapter 2 p. 98 Fig. 2-32 Next

29 Other Internet Services
What is instant messaging (IM)? เป็นบริหารหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบสถานะการออนไลน์ของผู้อื่นได้ทันที และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ Step 2. The server determines if any of your established friends, family, or coworkers, called buddies, are online Step 1. Login to the IM server IM Server Step 3. You send instant messages to an online buddy Step 4. Your Instant Message travels through a messaging server and then to the online buddy messaging Server Click to view Web Link, click Chapter 2, Click Web Link from left navigation, then click Instant Messaging below Chapter 2 p. 98 Fig. 2-33 Next

30 Other Internet Services
What is internet telephony? ผู้ใช้สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ทางอินเตอร์เนต p. 99 Fig. 2-34 Next

31 Summary of the Internet and World Wide Web
History and structure of the Internet Electronic commerce The World Wide Web Other Internet services Web Publishing Netiquette Chapter 2 Complete


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 The Internet and World Wide Web

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google