งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประยุกต์ ศิลป์ บทที่ 3. ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์ แบ่งเป็น 4 สาขาคือ 1. มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) 2. อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) 3. พานิชย์ศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประยุกต์ ศิลป์ บทที่ 3. ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์ แบ่งเป็น 4 สาขาคือ 1. มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) 2. อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) 3. พานิชย์ศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประยุกต์ ศิลป์ บทที่ 3

2 ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์ แบ่งเป็น 4 สาขาคือ 1. มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) 2. อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) 3. พานิชย์ศิลป์ ( Commercial Arts ) 4. หัตถกรรม ( Handicrafts )

3 มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) คือ การออก แบบตกแต่ง ภายในและภายนอกอาคาร Decorative Arts

4 อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) คือ งานที่ใช้ เครื่องจักรเป็นสำคัญ Industrial Arts

5 พานิชย์ศิลป์ ( Commercial Arts ) คือ การโฆษณา มุ่งประโยชน์ ทางการค้า งานออกแบบ เพื่อการค้าต่างๆ Commercial Arts PT T BIOTEC logo Tot al NSTDA logo

6 Handicrafts หัตถกรรม ( Handicrafts ) คือ งานจักรสาน งานเครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง

7 ทดลองสร้างโลโก้ ของตัวเองแบบง่ายๆ จาก ชื่อของตัวเอง BRT logo TRF logoTRF logo กิจกรร ม

8 อ้างอิง www.edtech.kku. ac.th www.prc.ac.th www.trf.or.th www.wikipedia.or g/wiki/ ศิลปะ


ดาวน์โหลด ppt ประยุกต์ ศิลป์ บทที่ 3. ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์ แบ่งเป็น 4 สาขาคือ 1. มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) 2. อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) 3. พานิชย์ศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google