งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ประยุกต์ศิลป์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ประยุกต์ศิลป์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ประยุกต์ศิลป์

2 ประเภทของงานประยุกต์ศิลป์ แบ่งเป็น 4 สาขาคือ
1. มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) 2. อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) 3. พานิชย์ศิลป์ ( Commercial Arts ) 4. หัตถกรรม ( Handicrafts )

3 Decorative Arts มัณฑนศิลป์ ( Decorative Arts ) คือ การออก แบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร

4 Industrial Arts อุตสาหกรรมศิลป์ ( Industrial Arts ) คือ งานที่ใช้เครื่องจักรเป็นสำคัญ

5 Commercial Arts NSTDA logo
PTT Total NSTDA  logo BIOTEC  logo

6 Handicrafts หัตถกรรม ( Handicrafts ) คือ งานจักรสาน
งานเครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง

7 กิจกรรม BRT logo TRF logo ทดลองสร้างโลโก้ ของตัวเองแบบง่ายๆ จาก
ทดลองสร้างโลโก้ ของตัวเองแบบง่ายๆ จาก ชื่อของตัวเอง    BRT logo   TRF logo

8 อ้างอิง www.edtech.kku.ac.th www.prc.ac.th www.trf.or.th


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ประยุกต์ศิลป์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google