งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนทรีย ศิลป์ (Aesthetic s). ความหมายของสุนทรีย ศิลป์และ ประเภทของงานศิลปะ บทที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนทรีย ศิลป์ (Aesthetic s). ความหมายของสุนทรีย ศิลป์และ ประเภทของงานศิลปะ บทที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนทรีย ศิลป์ (Aesthetic s)

2 ความหมายของสุนทรีย ศิลป์และ ประเภทของงานศิลปะ บทที่ 1

3 ความหมายของ สุนทรียะ สุนทรียภาพ และ สุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความงาม สุนทรียะ คือ ความงาม สุนทรียภาพ คือ ความรู้สึกในความงาม

4 วิจิตรศิลป์ เป็นศิลปะที่สร้างขึ้น เพื่อให้ความรู้สึกทาง สุนทรียภาพ ประยุกต์ศิลป์ เป็นศิลปะที่สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ใช้สอย และให้คุณค่า ทางความงามด้วย แบ่งตามลักษณะ จุดมุ่งหมาย ศิลปะ ได้เป็น 2 ประเภทคือ

5 ทัศนศิลป์ ( Visual Arts ) แบ่งตามลักษณะ การรับสัมผัส ศิลปะ ได้เป็น 3 สาขา คือ รับสัมผัสด้วยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม และศิลปะ ภาพถ่าย

6 โสตศิลป์ ( Aural Arts ) รับสัมผัสด้วยการฟัง ได้แก่ ดนตรี วรรณกรรม ( ผ่านการ อ่านหรือร้อง ) โสตทัศนศิลป์ ( Audio Visual Arts ) รับสัมผัสด้วยการฟังและการ เห็นพร้อมกัน ได้แก่ ละคร การแสดง ภาพยนตร์ ศิลปะแบ่งตามลักษณะ การรับสัมผัส ( ต่อ )

7 ผลงานชิ้นนี้เป็นงาน ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อ จุดมุ่งหมายใด และสามารถรับ สัมผัสได้ด้วยวิธีใด “ Mona lisa ” by Leonardo da vinci กิจกรร ม

8 “sunflowers” by vinsent van gogh ผลงานชิ้นนี้เป็นงาน ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อ จุดมุ่งหมายใด และสามารถรับ สัมผัสได้ด้วยวิธีใด กิจกรร ม

9 Pieta by Michelangelo ผลงานชิ้นนี้เป็นงาน ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อ จุดมุ่งหมายใด และสามารถรับ สัมผัสได้ด้วยวิธีใด กิจกรร ม

10 ผลงานชิ้นนี้เป็นงานศิลปะที่สร้าง ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด และ สามารถรับสัมผัสได้ด้วยวิธีใด กิจกรร ม

11 www.wikipedia. org/wiki/ ศิลปะ อ้างอิง www.edtech.kku.ac.th www.prc.ac.th


ดาวน์โหลด ppt สุนทรีย ศิลป์ (Aesthetic s). ความหมายของสุนทรีย ศิลป์และ ประเภทของงานศิลปะ บทที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google