งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาชุมชนและการ นำเสนอเชิงประจักษ์. เลือกพื้นที่ชุมชน / หมู่บ้าน - ชุมชนที่น่าสนใจ มีประเด็นที่น่าไป ศึกษาค้นคว้า - เป็นชุมชนของเพื่อนในกลุ่มจะดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาชุมชนและการ นำเสนอเชิงประจักษ์. เลือกพื้นที่ชุมชน / หมู่บ้าน - ชุมชนที่น่าสนใจ มีประเด็นที่น่าไป ศึกษาค้นคว้า - เป็นชุมชนของเพื่อนในกลุ่มจะดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาชุมชนและการ นำเสนอเชิงประจักษ์

2 เลือกพื้นที่ชุมชน / หมู่บ้าน - ชุมชนที่น่าสนใจ มีประเด็นที่น่าไป ศึกษาค้นคว้า - เป็นชุมชนของเพื่อนในกลุ่มจะดี มาก - ควรเป็นชุมชนที่เดินทางได้สะดวก และปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกินไป - ไม่เป็นเหตุให้นักศึกษามีค่าใช้จ่าย เกินจำเป็น

3 เลือกหมู่บ้าน / ชุมชนเพื่อลงไปเฮียน ฮู้

4 เลือกประเด็น / หัวข้อ ศึกษา ๑. ประเด็นทางภูมิ ปัญญาของ ชุมชน ( ศักยภาพ ) ๒. ประเด็นทางฮี ตคอง ประเพณี ความเชื่อ ( คติชน วิทยา ) ๓. ประเด็นที่เป็น ปัญหา - ผลกระทบทาง วัฒนธรรมของ สังคม ๔. ประเด็นที่ น่าสนใจอื่นๆ เช่น เหตุการณ์สำคัญ เฉพาะพื้นที่ บุคคลสำคัญที่น่า เรียนรู้

5 ตัวอย่างประเด็นทางภูมิปัญญา / ศักยภาพของชุมชน - ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน : พ่อหมอ เหยียบโรค, หมอฮากยา, หมอตำแยและความรู้ เกี่ยวกับการทำคลอด, หมอนวดพื้นบ้าน, ผีหมอ, เคียกอฮอล์หย่านม, หมากเกลือฆ่าขี้กะตืก, หมอ ตอนหำงัวโบราณ ฯลฯ - ภูมิปัญญาการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน : ปลาแดกบ้าน ปากยาม, ข้าวเม่า, ข้าวฮาง, เลี้ยงมดแดง, เลี้ยงต่อ, การหากินแบบพื้น เช่น ใส่แงบ ใส่หล่วง ใส่ซิง นกขุ้ม - ภูมิปัญญาด้านภาษา / วรรณกรรม : นิทาน พื้นบ้าน, นิทานก้อม, ผญา, คำสอย, สรภัญญะ ฯลฯ - ภูมิปัญญาอื่นๆ เช่น หมอลำ ดนตรี กลุ่ม / คนที่ เป็นต้นแบบ เช่น พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว คุณ นฤทธิ์ ธิคำศรี แม่พิมพ์ โถตันคำ

6 ตัวอย่างประเด็นฮีตคอง ประเพณี ความเชื่อ ( คติชนวิทยา ) ประเพณีสิบสองเดือน เช่น บุญผะเหวด, บุญข้าว สาก, ลงข่วง แนวขะลำ ฮีตไภ้ คลองเขย เฮือนสาม น้ำสี่ ผีไท้ ผีปู่ตา ผีตาโขน

7 ตัวอย่างประเด็นปัญหาผลกระทบ ทางวัฒนธรรม - สังคม - วิถีชีวิตสาวลาวคาราโอเกะ - เขยฝรั่ง - หัวดำออกหัวหงอกเลี้ยง - ชีวิตคนถีบสามล้อ - กิ๊ก... ทำไมต้องกิ๊ก ? - ชาวนากับปัญหาหนี้สิน - ควายอยู่ไส ? ( รถไถอยู่พี้ !) - ไซด์ไลน์วัยกระเตาะ

8 ประเด็นอื่นๆ / เหตุการณ์ / บุคคลที่ เกิดในเฉพาะพื้นที่ - คนกินหมา ( เรื่องหมาๆปัญหาของคน ) - โสเภณีเดลิเวอรี่, แม่จ้างลานข้าว - เหตุการณ์วันเสียงปืนแตก บ. นาบัว - จิตร ภูมิศักดิ์ เขาตายในชายป่า บ. หนองกุง - ปลิงเลี้ยงคน, กับแก้บ้านตาล - หลวงปู่มั่นบ้านหนองผือ - สึนามิที่บ้านคำนกกก

9 การนำเสนอบนเวที ( ๑๕ นาที ) ๑. นำเสนอด้วยพาว เวอร์พอยต์ - ศึกษาหัวข้อ อะไร - ที่พื้นที่ใด หมู่บ้านใด - ได้ความรู้โดย สรุปว่าอย่างไร ๒. นำเสนอด้วย บทบาทสมมุติ เป็นการแสดง บทบาทสมมุติเพื่อ ต้องการสื่อให้เห็น ความสำคัญของ ประเด็นที่ศึกษา โดยสมาชิกต้อง ช่วยกันแสดง

10 ทุกกลุ่มต้องจัดบอร์ดนิทรรศการงาน เชิงประจักษ์ด้วย

11 ตัวอย่างการแสดงบทบาท สมมุมติบนเวที เหยาผี หมอ

12 ชีวิตหมอ ลำ

13 สรภัญญะบ้านค้อ น้อย

14 ภูมิปัญญาการผลิต ผ้าไหม

15 เซิ้งกระด้ง หม่อน

16 ภูมิปัญญาผ้า มัดหมี่

17 เดินแฟชั่นภูมิปัญญาผ้า มัดหมี่

18 - เมื่อมีข้อสงสัย ให้พยายามเรียนรู้และ ปรึกษากับอ. ที่ปรึกษาโดยเฉพาะการลงชุมชน อย่างเป็นผู้อ่อนน้อมไม่คะนองกายวาจา การ แต่งตัวก็ให้พอดีพองาม ไม่ทำตัวเป็นตาซังจน ชาวบ้านเบื่อหน่าย - ขอให้ลูกศิษย์มีพลังกาย พลังใจ ทำงานของ ตนให้สำเร็จลุล่วง - ขอเน้นว่า... อย่ากลัวอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ กลุ่ม ท่านมีไว้ให้ปรึกษา เกิดมาเพื่อ สิ่งนี้ คือให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์ เพิ่นบ่แม่นผี สิได้มีไว้ย่าน และ... บ่แม่นดาว สิได้มีไว้เบิ่ง อิอิอิ...

19


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาชุมชนและการ นำเสนอเชิงประจักษ์. เลือกพื้นที่ชุมชน / หมู่บ้าน - ชุมชนที่น่าสนใจ มีประเด็นที่น่าไป ศึกษาค้นคว้า - เป็นชุมชนของเพื่อนในกลุ่มจะดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google