งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาชุมชนและการนำเสนอเชิงประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาชุมชนและการนำเสนอเชิงประจักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาชุมชนและการนำเสนอเชิงประจักษ์

2 เลือกพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน
- ชุมชนที่น่าสนใจ มีประเด็นที่น่าไปศึกษาค้นคว้า - เป็นชุมชนของเพื่อนในกลุ่มจะดีมาก ควรเป็นชุมชนที่เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกินไป - ไม่เป็นเหตุให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น

3 เลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อลงไปเฮียนฮู้

4 เลือกประเด็น/หัวข้อศึกษา
๑.ประเด็นทางภูมิปัญญาของชุมชน (ศักยภาพ) ๒.ประเด็นทางฮีตคอง ประเพณี ความเชื่อ (คติชนวิทยา) ๓.ประเด็นที่เป็นปัญหา- ผลกระทบทางวัฒนธรรมของสังคม ๔. ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น เหตุการณ์สำคัญเฉพาะพื้นที่ บุคคลสำคัญที่น่าเรียนรู้

5 ตัวอย่างประเด็นทางภูมิปัญญา/ศักยภาพของชุมชน
- ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน: พ่อหมอเหยียบโรค,หมอฮากยา, หมอตำแยและความรู้เกี่ยวกับการทำคลอด,หมอนวดพื้นบ้าน,ผีหมอ,เคียกอฮอล์หย่านม,หมากเกลือฆ่าขี้กะตืก,หมอตอนหำงัวโบราณ ฯลฯ ภูมิปัญญาการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน: ปลาแดกบ้านปากยาม,ข้าวเม่า,ข้าวฮาง,เลี้ยงมดแดง,เลี้ยงต่อ,การหากินแบบพื้น เช่น ใส่แงบ ใส่หล่วง ใส่ซิงนกขุ้ม ภูมิปัญญาด้านภาษา/วรรณกรรม : นิทานพื้นบ้าน,นิทานก้อม,ผญา,คำสอย,สรภัญญะ ฯลฯ ภูมิปัญญาอื่นๆ เช่น หมอลำ ดนตรี กลุ่ม/คนที่เป็นต้นแบบ เช่น พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว คุณนฤทธิ์ ธิคำศรี แม่พิมพ์ โถตันคำ

6 ตัวอย่างประเด็นฮีตคอง ประเพณี ความเชื่อ(คติชนวิทยา)
ประเพณีสิบสองเดือน เช่น บุญผะเหวด,บุญข้าวสาก, ลงข่วง แนวขะลำ ฮีตไภ้ คลองเขย เฮือนสาม น้ำสี่ ผีไท้ ผีปู่ตา ผีตาโขน

7 ตัวอย่างประเด็นปัญหาผลกระทบทางวัฒนธรรม-สังคม
วิถีชีวิตสาวลาวคาราโอเกะ เขยฝรั่ง หัวดำออกหัวหงอกเลี้ยง ชีวิตคนถีบสามล้อ กิ๊ก...ทำไมต้องกิ๊ก ? ชาวนากับปัญหาหนี้สิน ควายอยู่ไส ? (รถไถอยู่พี้!) ไซด์ไลน์วัยกระเตาะ

8 ประเด็นอื่นๆ /เหตุการณ์/บุคคลที่เกิดในเฉพาะพื้นที่
คนกินหมา (เรื่องหมาๆปัญหาของคน) โสเภณีเดลิเวอรี่ , แม่จ้างลานข้าว เหตุการณ์วันเสียงปืนแตก บ.นาบัว จิตร ภูมิศักดิ์ เขาตายในชายป่า บ.หนองกุง ปลิงเลี้ยงคน, กับแก้บ้านตาล หลวงปู่มั่นบ้านหนองผือ สึนามิที่บ้านคำนกกก

9 การนำเสนอบนเวที (๑๕ นาที)
๑.นำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์ - ศึกษาหัวข้ออะไร - ที่พื้นที่ใด หมู่บ้านใด - ได้ความรู้โดยสรุปว่าอย่างไร ๒. นำเสนอด้วยบทบาทสมมุติ เป็นการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อต้องการสื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นที่ศึกษา โดยสมาชิกต้องช่วยกันแสดง

10 ทุกกลุ่มต้องจัดบอร์ดนิทรรศการงานเชิงประจักษ์ด้วย

11 ตัวอย่างการแสดงบทบาทสมมุมติบนเวที
เหยาผีหมอ

12 ชีวิตหมอลำ

13 สรภัญญะบ้านค้อน้อย

14 ภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหม

15 เซิ้งกระด้งหม่อน

16 ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่

17 เดินแฟชั่นภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่

18 และ...บ่แม่นดาว สิได้มีไว้เบิ่ง อิอิอิ...
-เมื่อมีข้อสงสัยให้พยายามเรียนรู้และปรึกษากับอ.ที่ปรึกษาโดยเฉพาะการลงชุมชนอย่างเป็นผู้อ่อนน้อมไม่คะนองกายวาจา การแต่งตัวก็ให้พอดีพองาม ไม่ทำตัวเป็นตาซังจนชาวบ้านเบื่อหน่าย -ขอให้ลูกศิษย์มีพลังกาย พลังใจ ทำงานของตนให้สำเร็จลุล่วง - ขอเน้นว่า...อย่ากลัวอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ท่านมีไว้ให้ปรึกษา เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ คือให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์ เพิ่นบ่แม่นผี สิได้มีไว้ย่าน และ...บ่แม่นดาว สิได้มีไว้เบิ่ง อิอิอิ...

19


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาชุมชนและการนำเสนอเชิงประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google