งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกิดขึ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๓๘ นายวิลเลี่ยม จี มอร์แกน ประเทศ สหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกิดขึ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๓๘ นายวิลเลี่ยม จี มอร์แกน ประเทศ สหรัฐอเมริกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกิดขึ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๓๘ นายวิลเลี่ยม จี มอร์แกน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

3 สันนิษฐานว่าเริ่มเล่นกันหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง อ. นพคุณ พงษ์สุวรรณ พิมพ์ กติกาขึ้นในปี พ. ศ. ๒๔๗๗ ในปี พ. ศ. ๒๔๗๗ ได้มีการจัดการ แข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก

4 ขนาด ๑๘ คูณ ๙ เมตร

5 โต้บอลไปมาเพื่อไม่ให้บอลตก ในแดนตน ถ้าบอลตกในแดนฝ่ายไหน ฝ่ายนั้นจะเสียคะแนน ฝ่ายไหนทำคะแนนถึง ๒๕ คะแนนก่อนจะ เป็นฝ่ายชนะไปในเซ็ตนั้น โดยทั่วไปแข่งกัน ๓ ใน ๕ เซ็ต

6 การฝึกขั้น พื้นฐาน การหมุน ตำแหน่ง

7

8 ด้าน ร่างกา ย ด้าน อารมณ์ ด้าน สังคม ด้าน จิตใจ

9 ด. ญ. นงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม. ๒ / ๖ เลขที่ ๒๒ ด. ญ. จุฑามาส ชัยวงษ์ ชั้น ม. ๒ / ๖ เลขที่ ๑๗ ด. ญ. ศุภษร วิเศษชาติ ชั้น ม. ๒ / ๖ เลขที่ ๓๒ ด. ญ. มลิวัลย์ หายทุกข์ ชั้น ม. ๒ / ๖ เลขที่ ๓๗ ด. ช. คมสัน จันทร์ชื่น ชั้น ม. ๒ / ๖ เลขที่ ๓

10


ดาวน์โหลด ppt เกิดขึ้นเมื่อปี พ. ศ. ๒๔๓๘ นายวิลเลี่ยม จี มอร์แกน ประเทศ สหรัฐอเมริกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google