งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูโมบาย ครูโมบาย เป็นการบริการทางการศึกษารูปแบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูโมบาย ครูโมบาย เป็นการบริการทางการศึกษารูปแบบใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูโมบาย ครูโมบาย เป็นการบริการทางการศึกษารูปแบบใหม่
ที่ให้กับเด็กในวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยง อันเนื่องมาจาก * ครูไม่สามารถทำการเรียนการสอน นักเรียนได้ * ครูขอย้ายออกจากพื้นที่กรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัย

2 ครูโมบาย ระยะเวลาการจ้าง * มีระยะเวลา 2 เดือน
(1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2550 * ไม่ผูกพันงบประมาณ 2551

3 ครูโมบาย บทบาทหน้าที่ 1. เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวที่มีความพร้อม
ที่จะเดินทางไปให้ความรู้ตามสถานศึกษา เป้าหมายตามความจำเป็น 2. ต้องไปทำการสอนทดแทนครูที่ขอย้ายออก เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

4 ครูโมบาย เงื่อนไข ครูโมบายไม่สังกัดสถานศึกษาใด เป็นครูของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 สวัสดิการ หากไม่ไปทำการสอนในโรงเรียนที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 สั่งให้ไป ทำการสอน จะไม่ได้รับเงินค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง

5 ครูโมบาย ความเหมาะสม ควรจะเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในโรงเรียนที่เสี่ยง

6 ครูโมบายก้าวไปกับ.... การพัฒนาเด็กในพื้นที่เสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt ครูโมบาย ครูโมบาย เป็นการบริการทางการศึกษารูปแบบใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google