งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chirapol.wordpress.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chirapol.wordpress.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chirapol.wordpress.com chirapol.sintunawa@gmail.com

2

3

4 The Day After Tomorrow

5 http://www.ncdc.noaa.gov

6 GLOBAL WARMING: Early Warning Signs http://www.climatehotmap.org/ Fingerprints and Harbingers Heat waves and periods of unusually warm weather Sea level rise and coastal flooding Glaciers melting Arctic and Antarctic warming Spreading disease Earlier spring arrival Plant and animal range shifts and population declines Coral reef bleaching Downpours, heavy snowfalls, and flooding Droughts and fires www.climatehotmap.org

7 USA TODAY คลื่นความร้อน

8

9

10 While there is a lot of heat surrounding the climate change debate, www.thepunch.com.au

11 www.time.com

12 ww.amnh.org.jpg

13 น้ำทะเลที่สูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝั่ง

14 30-10-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 14 หลักเขตกรุงเทพมหานคร อ่าวไทย พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ หายไป สมุทรปราการ กรุงเทพมหาน คร คลองขุนราช พินิจใจ พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ หายไป

15

16 30-10-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 16

17 30-10-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 17 การกัดเซาะ ชายฝั่ง

18 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุนาวา 18 World's sea levels can double this century!

19

20

21

22

23

24 http://www.globalwarmingart.com/wiki/

25 การละลาย ของธาร น้ำแข็ง

26 น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

27

28 สัตว์ขั้วโลกลด จำนวนและสูญ พันธุ์

29 upload.wikimedia.org

30

31 U.S. East Coast 20,000 years ago (400 feet below today)

32 U.S. East Coast if West sheet melted (17-foot rise)

33 U.S. East Coast if East sheet melted (170-foot rise)

34 Florida 20,000 years ago (400 feet below today)

35 Florida if West sheet melted (17-foot rise)

36 Florida if East sheet melted (170-foot rise)

37 Northern Europe 20,000 years ago (400 feet below today)

38 Northern Europe if West sheet melted (17-foot rise)

39 Northern Europe if East sheet melted (170-foot rise)

40 Southeast Asia 20,000 years ago (400 feet below today)

41 Southeast Asia if West sheet melted (17-foot rise)

42 การระบาดของโรคร้าย ต่างๆ น้ำ อาหาร ความร้อน โรคอุบัติใหม่ โรคจากสัตว์สู่คน โรคติดต่อทางเดิน หายใจ โรคติดต่อที่ร้ายแรงอื่นๆ

43 อาหารแช่น้ำแข็ง

44 ค้างคาวแม่ไก่

45 โรคระบาดที่เกิดขึ้น

46 ขาดสิ่งควบคุมตาม ธรรมชาติ

47

48 Children

49 หมัด ระบาด

50 30-10-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 50

51 ​ภาวะวิกฤตด้าน โรคระบาด

52 การอพยพของสัตว์

53

54 การเกิดฝนตก หนักและ น้ำท่วมฉับพลัน

55 ฝนฟ้าคะนองที่ทวีความรุนแรง

56 gotoknow.org อากาศที่เปลี่ยนไป

57

58 การบาดเจ็บและสูญเสียจากภัยธรรมชาติ

59

60

61

62

63 โคลนถล่ม เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากฉับพลัน ที่จ. แพร่ พัดพาโคลนและท่อนไม้มาถล่มหมู่บ้าน เสียหาย http://www.matichon.co.th/khaosod

64 เจ้าหน้าที่นำศพประชาชนบ้านผาตึม ต. ห้วยหยวก อ. เมือง จ. แพร่ ลงจากเฮลิคอปเตอร์ หลังจากพบในพื้นที่ป่าเขา ซึ่งถูกตัดขาดจาก ภายนอกเนื่องจากน้ำท่วม http://www.komchadluek.com/2006

65 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุ นาวา 65

66

67 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุ นาวา 67 Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate variability and tomorrow’s climate change

68 ปะการังฟอกขาว ขาดแคลนอาหาร

69 ภัยแล้งและไฟป่า

70

71 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุ นาวา 71 www.chinadaily.com.cn

72 หมอกควันที่กระทบต่อสุขภาพ Communities and Individuals Photo credit: © Gil Moti / Still Pictures

73 การเกิดไฟป่า เดือนมีนาคม 2553

74 คนไทยเตรียมตัวหรือยัง ?

75 7 สิ่งหัศจรรย์ที่ช่วยโลกได้

76 ทิศทางการใช้ไฟฟ้า TWh/a by 2030 Source: IEA/OECD 2003

77 เล่นเกมส์จนเพลีย

78

79 ตรวจสอบมิเตอร์น้ำว่ามี การรั่วไหลหรือไม่

80 www.thaihealth.info

81 Exercise

82

83 The challenge is clear and many of the solutions are known : the point is to act !

84 Discussion


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chirapol.wordpress.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google