งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จิรพล สินธุนาวา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chirapol.wordpress.com

2

3

4 The Day After Tomorrow

5 5

6 GLOBAL WARMING: Early Warning Signs
Fingerprints and Harbingers Heat waves and periods of unusually warm weather Sea level rise and coastal flooding Glaciers melting Arctic and Antarctic warming Spreading disease Earlier spring arrival Plant and animal range shifts and population declines Coral reef bleaching Downpours, heavy snowfalls, and flooding Droughts and fires 6

7 คลื่นความร้อน USA TODAY

8

9

10 While there is a lot of heat surrounding the climate change debate,

11

12 ww.amnh.org.jpg

13 น้ำทะเลที่สูงขึ้นและ
การกัดเซาะชายฝั่ง

14 พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะหายไป
อ่าวไทย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะหายไป หลักเขตกรุงเทพมหานคร คลองขุนราชพินิจใจ สมุทรปราการ พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะหายไป ดร.จิรพล สินธุนาวา 14

15

16 ดร.จิรพล สินธุนาวา 16

17 การกัดเซาะชายฝั่ง ดร.จิรพล สินธุนาวา 17 17 17

18 World's sea levels can double this century!
1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุนาวา

19

20

21

22

23

24

25 การละลายของธารน้ำแข็ง

26 น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

27

28 สัตว์ขั้วโลกลดจำนวนและสูญพันธุ์

29 upload.wikimedia.org

30

31 U.S. East Coast 20,000 years ago (400 feet below today)
31

32 U.S. East Coast if West sheet melted (17-foot rise)
32

33 U.S. East Coast if East sheet melted (170-foot rise)
33

34 Florida 20,000 years ago (400 feet below today)
34

35 Florida if West sheet melted (17-foot rise)
35

36 Florida if East sheet melted (170-foot rise)
36

37 Northern Europe 20,000 years ago (400 feet below today)
37

38 Northern Europe if West sheet melted (17-foot rise)
38

39 Northern Europe if East sheet melted (170-foot rise)
39

40 Southeast Asia 20,000 years ago (400 feet below today)

41 Southeast Asia if West sheet melted (17-foot rise)
41

42 การระบาดของโรคร้ายต่างๆ
น้ำ อาหาร ความร้อน โรคอุบัติใหม่ โรคจากสัตว์สู่คน โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคติดต่อที่ร้ายแรงอื่นๆ

43 อาหารแช่น้ำแข็ง

44 ค้างคาวแม่ไก่

45 โรคระบาดที่เกิดขึ้น

46 ขาดสิ่งควบคุมตามธรรมชาติ

47

48 Children To emphasize this point again, climate change is about children – those currently being affected and those projected to be affected in the future. Children in Africa and Asia are on the frontlines of experiencing the adverse health impacts of climate change. 48 48

49 หมัดระบาด

50 ดร.จิรพล สินธุนาวา 50

51 ​ภาวะวิกฤตด้านโรคระบาด

52 การอพยพของสัตว์

53

54 การเกิดฝนตกหนักและ น้ำท่วมฉับพลัน

55 ฝนฟ้าคะนองที่ทวีความรุนแรง

56 อากาศที่เปลี่ยนไป gotoknow.org

57

58 การบาดเจ็บและสูญเสียจากภัยธรรมชาติ

59

60

61

62

63 โคลนถล่ม เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากฉับพลัน ที่จ.แพร่ พัดพาโคลนและท่อนไม้มาถล่มหมู่บ้านเสียหาย 63

64 เจ้าหน้าที่นำศพประชาชนบ้านผาตึม ต. ห้วยหยวก อ. เมือง จ
เจ้าหน้าที่นำศพประชาชนบ้านผาตึม ต.ห้วยหยวก อ.เมือง จ.แพร่ ลงจากเฮลิคอปเตอร์ หลังจากพบในพื้นที่ป่าเขา ซึ่งถูกตัดขาดจากภายนอกเนื่องจากน้ำท่วม 64

65 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุนาวา 65

66

67 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุนาวา 67
จิรพล สินธุนาวา 67 Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate variability and tomorrow’s climate change

68 ปะการังฟอกขาว ขาดแคลนอาหาร

69 ภัยแล้งและไฟป่า

70

71 1 สิงหาคม 2551 จิรพล สินธุนาวา 71

72 หมอกควันที่กระทบต่อสุขภาพCommunities and Individuals
Coastal flooding, malnutrition, illnesses, migration, displaced people, and social conflicts are amongst the most significant effects from climate change that will affect human health. The loss of livelihood will increase psychosocial stress in the affected populations (McMichael et al., 2003a). Photo credit: Photo credit: © Gil Moti / Still Pictures Photo credit: © Gil Moti / Still Pictures 72

73 การเกิดไฟป่า เดือนมีนาคม 2553
การเกิดไฟป่า เดือนมีนาคม 2553

74 คนไทยเตรียมตัวหรือยัง?

75 7 สิ่งหัศจรรย์ที่ช่วยโลกได้

76 ทิศทางการใช้ไฟฟ้า Source: IEA/OECD 2003 TWh/a by 2030

77 เล่นเกมส์จนเพลีย

78

79 ตรวจสอบมิเตอร์น้ำว่ามีการรั่วไหลหรือไม่

80

81 Exercise

82

83 The challenge is clear and many of the solutions are known : the point is
to act !

84 Discussion


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google