งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำหรับ สพท. 1. กรอกแผนการรับนักเรียนรวมรายโรง ตามที่ แจ้ง สพฐ. ก่อนวันรับสมัคร หาก สพท. ไม่กรอกโรงเรียนจะไม่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำหรับ สพท. 1. กรอกแผนการรับนักเรียนรวมรายโรง ตามที่ แจ้ง สพฐ. ก่อนวันรับสมัคร หาก สพท. ไม่กรอกโรงเรียนจะไม่สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำหรับ สพท. 1. กรอกแผนการรับนักเรียนรวมรายโรง ตามที่ แจ้ง สพฐ. ก่อนวันรับสมัคร หาก สพท. ไม่กรอกโรงเรียนจะไม่สามารถ กรอกข้อมูลการรับสมัครรายวันได้ 2. ตรวจสอบการรายงานข้อมูล แผนแยกตาม ประเภทของแต่ละโรง โดยแผนแยก จะต้อง เท่ากับแผนรวมที่ สพท. รายงาน 3. ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของรายโรงให้ เป็นปัจจุบัน 4. ตรวจสอบการรับสมัครรายวันรายโรง โดยแต่ละ ระดับจะต้องรายงานตามปฏิทินปฏิบัติของ สพฐ. ( หากไม่ตรงตามปฏิทินข้อมูลจะไม่ถูกนับ รวมในภาพของ สพท.)

2 แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำหรับ สพท. 5. ตรวจสอบและติดตามการรายงานข้อมูลการรับ ไว้รายโรง โดยต้องรายงานตามปฎิทินก่อน 18.00 น. ของทุกวัน ( โดยเฉพาะ รร. ที่มีอัตรา การแข่งขันสูง ) 6. ตรวจสอบการรายนักเรียนจบการศึกษาให้เสร็จ สิ้น ( ระหว่าง 31 มีค. – 30 เมษ.) 7. จัดการเรื่องย้ายรร. เข้า, ออก, หรือเพิ่ม รร. ใน เขตพื้นที่ จากเมนูจัดการระบบเขตพื้นที่ 8. ดูแลเรื่องรหัสผ่านของ รร.( กรณี รร. เข้าไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน ) 9. ตรวจสอบรายงานทุกเรื่องที่ขาดความสมบูรณ์ จาก เมนู สรุปข้อมูล 10. ศึกษาวิธีตรวจสอบการความถูกต้องของ ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3 แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำหรับโรงเรียน 1. รายงานแผนการรับแยกตามประเภท ให้ถูกต้อง และตรงกับที่เคยแจ้ง สพท. ( ก่อนวันรับสมัคร ตามปฏิทินของ สพฐ.) 2. ตรวจสอบแก้ไขเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบัน 3. รายงานข้อมูลการรับสมัครรายวันของแต่ละ ระดับ ( ตามปฏิทินของ สพฐ.) 4. รายงานการรับไว้ ( ในวันประกาศผลตามปฏิทิน ของ สพฐ. และแก้ไขจำนวนตามจริงในวัน รายงานตัวและวันมอบตัว ) 5. รายงานข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาปี 2554 ( ระหว่างวันที่ 31 มีค.- 30 เมษ.) 6. ศึกษาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของการ รายงานให้สมบูรณ์

4 Link สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2555 1. หน้าแรกของการรับนักเรียนดูข่าวสาร ประกาศ นโยบายการับนักเรียน http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/demo_0850/main.php?filename=index_Rubstu55 http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/demo_0850/main.php?filename=index_Rubstu55 2. เมนูสำหรับเข้ารายงานข้อมูลทั้ง สพท. และ โรงเรียน ช่องทางที่ 1 http://210.1.20.11/RubStudent55/login.php) 3. เมนูสำหรับเข้ารายงานข้อมูลทั้ง สพท. และ โรงเรียน ช่องทางที่ 2 http://210.246.188.60/RubStudent55/l ogin.php 4. เมนูสำหรับดูและตรวจสอบ สรุปการรายงาน ระดับ สพท. และโรงเรียน http://210.1.20.11/reportrub2555/ 5. ปฏิทิน การรับสมัครนักเรียนของ สพฐ. http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/demo_0850/download/rubstu55/c_rub55.pdf

5 คำถาม ยอดฮิต 1. สพท. เข้ารหัสผ่านกลาง 6789 แล้วไปไหน ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วออกจากระบบเข้า ใหม่ด้วยรหัสผ่านใหม่ 2. สพท. แก้ไขรหัสผ่านของของโรงเรียนได้ หรือไม่ ได้ในเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยน รหัสผ่านโรงเรียน 3. โรงเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผิดวันแก้ไข อย่างไร สพท. เข้าเมนูสรุปข้อมูล สรุปรายงาน การรับนักเรียนประจำวัน ระดับชั้น Delete วันที่ กรอกผิด โรงเรียนที่กรอกวันที่ถูกใหม่ 4. โรงเรียนไม่สามารถเข้าไปกรอกแผน สมัคร และรับไว้ได้ สพท. ต้องเข้าไปกรอกแผนรวมก่อน โรงเรียน ถึงจะทำงานได้ 5. ในหน้า สรุปรายงานการรับนักเรียน จำนวน โรงเรียนในแต่ละชั้นขึ้นไม่ครบ หากยังไม่กรอกรับสมัครรายวันข้อมูลของ รร. นั้นจะยังไม่แสดงผล

6 คำถาม ยอดฮิต 6. สพท. เข้าเมนู รายงานข้อมูล ตรวจสอบ แผนระดับ สพฐ. พบว่าแผนรวมและแผนแยก ประเภทไม่เท่ากัน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่กรอกแผยแยกประเภท หรือกรอกผิดจากที่รายงาน ที่เคยส่งเขตไว้ 7. สพท. จะรู้ได้อย่างไรว่า โรงเรียนยังไม่กรอก ข้อมูลอะไรบ้าง ดูได้จากเมนูรายงานข้อมูล สรุปข้อมูล 8. จะทราบได้อย่างไรว่าโรงเรียนกรอกข้อมูล การสมัครผิดวัน ในหน้าสรุปรายงานการรับนักเรียนระดับเขต พื้นที่ ด้านล่างสุดจะมีเมนู สพท. ตรวจสอบโรงเรียนที่กรอกข้อมูลผิด เวลา


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สำหรับ สพท. 1. กรอกแผนการรับนักเรียนรวมรายโรง ตามที่ แจ้ง สพฐ. ก่อนวันรับสมัคร หาก สพท. ไม่กรอกโรงเรียนจะไม่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google