งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 Basic Goodness By Noppon Taechateamjun M.4/1 No.7 Praphamontree 2 School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 Basic Goodness By Noppon Taechateamjun M.4/1 No.7 Praphamontree 2 School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 Basic Goodness By Noppon Taechateamjun M.4/1 No.7 Praphamontree 2 School

2 Diligent ขยัน constant in effort to accomplish something : attentive and persistent in doing anything : a diligent student.

3 honest ซื่อสัตย์ honorable in principles, intentions, and actions; upright and fair: an honest person.

4 economic ประหยัด pertaining to the production, distribution, and use of income, wealth, and commodities.

5 orderly ระเบียบ arranged or disposed in a neat, tidy manner or in a regular sequence: an orderly desk.

6 gentle สุภาพ characteristic of good birth; honorable: respectable.

7 neat รักสะอาด in a pleadingly orderly and clean condition.

8 united ความสามัคคี made into or caused to act as a single entity: a united front.

9 helpful น้ำใจ giving or rendering aid or assistance; of service.


ดาวน์โหลด ppt 8 Basic Goodness By Noppon Taechateamjun M.4/1 No.7 Praphamontree 2 School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google