งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Is there something made by man that approaches the beauty of Nature?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Is there something made by man that approaches the beauty of Nature?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Is there something made by man that approaches the beauty of Nature?
Perhaps music! FAUNA FAUNA Sound on. Slides advance automatically.

2 40 Expressions of Advice 1.- Walk for minutes every day, while smiling. เดินประมาณ นาทีทุกวันพร้อมกับยิ้มให้ทุกคน R.B.

3 2.- Sit quietly for at least 10 minutes every day, in isolation if necessary.
นั่งเงียบๆหรือแยกตัวเองออกมาจากสังคมการทำงานอย่างน้อย 10 นาทีทุกวัน

4  3.- Upon arising in the morning, one must immediately say “My goal today is....”
 เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าของทุกวันจะต้องพูดว่า “วันนี้มีเป้าหมายอะไร”

5 ฟังเพลงที่มีคุณภาพดีดีทุกวันเพราะมันเป็นอาหารใจ
4.- Listen to quality music every day. This is real nourishment for the soul. ฟังเพลงที่มีคุณภาพดีดีทุกวันเพราะมันเป็นอาหารใจ

6 5.- Live with the 3 Es: Energy, Enthusiasm and Empathy.

7 พยายามเล่นกีฬา ให้มากกว่าปีที่ผ่านมา
6.- Play more games than last year. พยายามเล่นกีฬา ให้มากกว่าปีที่ผ่านมา

8 7.- Read more books than last year.
อ่านหนังสือมากกว่าปีที่ผ่านมา

9 8 games.- Look at the sky at least once a day, appreciating the majesty of the world that surrounds us. มองท้องฟ้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันเพื่อ แสดงความซาบซึ้งว่าโลกนี้มีค่ามากต่อ ตัวเรา

10 9.- Dream more while awake.
จงฝันในขณะที่ยังตื่นอยู่

11 10. - Eat more foods that come from trees and plants
10.- Eat more foods that come from trees and plants. Eat less manufactured foods. กินอาหารที่มาจากพืชผักมากกว่าอาหารจากอุตสาหกรรม

12 11.- Eat berries and nuts. Drink green tea, plenty of water, and a glass of wine each day; toast something beautiful in life and, if possible, in the company of a loved one. กินเบอรี่และถั่ว ดื่มชาเขียว น้ำสะอาด ไวน์ 1 แก้ว เพื่อทำให้ชีวิตสวยงาม

13 12.- Try to make at least 3 people laugh every day.
พยายามทำให้คนอย่างน้อย 3 คนหัวเราะได้ในแต่ละวัน

14 14.- Don’t spend your precious time immersed in rumors, things from the past, negative thoughts or things beyond your control. It is better to invest your energy in the positive present. ไม่ควรใช้เวลาไปกับการดื่มกิน การจมอยู่กับอดีต ความคิดที่เป็นลบ ควรใช้พลังงานของตนเองในทางบวก

15 ชีวิตคือโรงเรียน เราจะต้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาในบทเรียนที่ผ่านเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือบทเรียนชีวิตด้วย 15.- Life is a school, and we are here to learn. Problems are lessons that come and go; what we learn from them will serve us for the rest of our lives.

16 16.- Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a beggar.
กินอาหารเช้าอย่างพระราชา กินอาหารกลางวันอย่างเจ้าชาย และกินอาหารเย็นอย่างขอทาน

17 13. - Eliminate clutter in the home, the car, and the office
13.- Eliminate clutter in the home, the car, and the office. Let a new energy enter your life. กำจัดสิ่งของที่ยุ่งเยิงออกจากบ้าน รถ และสำนักงานเพื่อนำพลังงานใหม่ๆมาสู่ชีวิต

18 17.- Smile and laugh more often.
ยิ้มและหัวเราะอยู่เสมอ

19 18.- Do not let an opportunity pass to hug a friend.
อย่าปล่อยให้โอกาสดีดีหลุดลอยไปอย่าน่าเสียดาย

20 19.- Life is too short to waste time hating someone.
ชีวิตคนเราสั้นนักจงอย่าเสียเวลาไปเกลียดชังผู้อื่น

21 20.- Don’t take yourself so seriously. Nobody else does.
อย่าไปเครียดกับตัวเองไม่มีใครเขาทำกันหรอก

22 21. - It is not necessary to win every argument
21.- It is not necessary to win every argument. One must accept that the other person is not in agreement, and learn from his position. ไม่มีใครจะชนะทุกๆที่มีการโต้แย้งทั้งหมดถึงแม้มีใครคนหนึ่งที่คัดค้านก็จงเรียนรู้ความคิดและจุดยืนของเขา

23 22.- Make peace with your past, so as not to ruin your present.
พยายามสร้างสันติภาพกับเรื่องราวในอดีตเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน

24 23. - Don’t compare your life with others
23.- Don’t compare your life with others. You have no idea of the highways they have traveled during their lives. อย่าไปเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นเพราะเขาต่างมีเส้นทางเดินชีวิตของตนเอง

25 24.- Nobody is responsible for your happiness, except yourself.
ไม่มีใครมารับผิดชอบความสุขของเราได้นอกจากตัวเราเอง

26 25.- Remember well that we have no control over what happens to us, but only what we do.
ถึงแม้เราไม่ สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดกับเราได้แต่ก็ ทำในสิ่งที่ต้องการได้

27 26.- Learn something new every day.
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน

28 27.- What others think of us is not completely under our control.
หากอยู่ภายใต้การควบคุมก็จะทำให้ความคิดคนเราไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก

29 28.- Appreciate your body, and its marvels.
จงพึงพอใจในตนเองมากกว่าการตั้งข้อสงสัย

30 29.- Whether the situation is good or bad, it will change.
ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะดีหรือเลว ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็น

31 30. - Work will not take care of us when we are sick. Our friends will
30.- Work will not take care of us when we are sick. Our friends will. Stay in contact with them. งานทั้งหลายจะไม่ช่วยเหลือเราเลยหากมีการเจ็บป่วย จะมีเฉพาะเพื่อนเท่านั้น จงดีกับเขาไว้

32 31.- Reject everything that is not useful, amusing, or beautiful.
สลัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ ขอให้มีความสุข และความสวยงาม

33 32.- Don’t lose time. We already have all the things we need.
อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป เพราะมีหลายอย่างที่เราต้องการอีกมาก

34 33.- The best is yet to come. สิ่งดีๆกำลังจะมาแล้ว

35 34.- Nothing is as important as sitting, standing, getting dressed, and helping others.
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า การนั่ง การยืน การแต่งตัว และการช่วยเหลือผู้อื่น

36 35.- Have fantastic sex, always in harmony with the other person.
การมีเซ็กส์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนกับคนอื่น เสมือนดื่มน้ำผึ้งที่หอมหวาน

37 36.- Phone your family regularly, and tell them “Hi, I was thinking of you”.
ให้โทรกลับบ้านเล่าพูดว่า “คิดถึงทุกๆคน”

38 37.- Each day, before going to sleep, say: I am thankful for _______________. Today, I succeeded in _____________________. ในแต่ละวันก่อนจะนอนให้พูดว่าวันนี้จะขอบคุณใครและทำอะไรสำเร็จ

39 38.- Remember that we have too much that is good to be stressed.
โปรดจำไว้ว่ามีสิ่งดีๆมากมายที่มีจากความกดดัน

40 39.- Enjoy the voyage. There is only one chance to be successful.
ให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวเพราะเป็นสิ่งเดียวจะทำให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ

41 40.- Please send this message to all friends that you appreciate.
ส่ง 40 กิจกรรมนี้ไปยังคนที่เรารัก

42 Life is beautiful. You must appreciate it as much as possible.

43 Have a wonderful journey, my dear friend.

44 THE END THE END The End R. B.


ดาวน์โหลด ppt Is there something made by man that approaches the beauty of Nature?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google