งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

2 1) นายแวน เฮลมองต์ วัตถุดิบที่ใช้ ต้นหลิว และน้ำ
วัตถุดิบที่ใช้ ต้นหลิว และน้ำ ผลที่ได้ น้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้น ข้อสรุป น้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากน้ำเพียงอย่างเดียว

3 2) นายโจเซฟ พริสต์ลีย์ วัตถุดิบที่ใช้ อากาศเสีย ผลที่ได้ อากาศดี
2) นายโจเซฟ พริสต์ลีย์ วัตถุดิบที่ใช้ อากาศเสีย ผลที่ได้ อากาศดี พืชสีเขียว ข้อสรุป อากาศเสีย อากาศดี

4 3) นายอินเก็น ฮูซ แสงสว่าง
3) นายอินเก็น ฮูซ วัตถุดิบที่ใช้ คาร์บอนไดออกไซด์ ผลที่ได้ สารอินทรีย์ และออกซิเจน แสงสว่าง ข้อสรุป คาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ + ออกซิเจน พืชสีเขียว

5 4) นายนิโคลาส ธีโอเดอโซซูร์
4) นายนิโคลาส ธีโอเดอโซซูร์ วัตถุดิบที่ใช้ CO2 และ H2O ผลที่ได้ C6H12O6 และ O2 แสงสว่าง ข้อสรุป 6CO2+6H2O C6H12O6+ 6O2 พืชสีเขียว

6 5) นายแวน นีล วัตถุดิบที่ไช้ CO2 และ H2S ผลที่ได้ CH2S และ H2O
5) นายแวน นีล วัตถุดิบที่ไช้ CO2 และ H2S ผลที่ได้ CH2S และ H2O แสงสว่าง ข้อสรุป CO2+2H2S CH2O +S+ H2O แบคทีรีโอคลอโรฟิลล์

7 6) นายโรบิน ฮิลล์ - คลอโรพลาสต์ + น้ำ ไม่เกิดออกซิเจน
6) นายโรบิน ฮิลล์ วัตถุดิบที่ใช้ คลอโรพลาสต์ น้ำ และเกลือเฟอริก ผลที่ได้ - เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน - เกลือเฟอรัส ไม่เกิดออกซิเจน แสง ข้อสรุป - คลอโรพลาสต์ + น้ำ + เกลือเฟอริก เกลือ เฟอรัส + ออกซิเจน - คลอโรพลาสต์ + น้ำ ไม่เกิดออกซิเจน

8 ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง
7) นายแดเนียล อาร์นอน ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง วัตถุดิบที่ใช้ ADP , Pi , NADP+, H2O และ คลอโรพลาสต์ ผลที่ได้ ATP , NADPH+ H+ และ O2 แสงสว่าง ข้อสรุป ADP+Pi+ NADP+ + H2O คลอโรพลาสต์ ATP+ NADPH+H+ + O2

9 ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง
วัตถุดิบที่ใช้ ATP , NADPH+H+ ,CO2 , H2O และ คลอโรพลาสต์ ผลที่ได้ น้ำตาล ADP, Pi และ NADP+ ข้อสรุป ATP , NADPH+H+ + CO2 + H2O + คลอ โรพลาสต์ น้ำตาล + ADP + Pi + NADP+

10 จะเห็นได้ว่า การสร้างน้ำตาลของคลอโรพลาสต์นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้แสง แต่ต้องมี ATP , NADPH+H+ , CO2


ดาวน์โหลด ppt การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google