งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นคว้าเกี่ยวกับการ สังเคราะห์ด้วยแสง. 1) นายแวน เฮลมองต์  ต้นหลิว และน้ำ  วัตถุดิบที่ใช้ ต้นหลิว และน้ำ  ผลที่ได้ น้ำหนักของต้นหลิวที่ เพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นคว้าเกี่ยวกับการ สังเคราะห์ด้วยแสง. 1) นายแวน เฮลมองต์  ต้นหลิว และน้ำ  วัตถุดิบที่ใช้ ต้นหลิว และน้ำ  ผลที่ได้ น้ำหนักของต้นหลิวที่ เพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นคว้าเกี่ยวกับการ สังเคราะห์ด้วยแสง

2 1) นายแวน เฮลมองต์  ต้นหลิว และน้ำ  วัตถุดิบที่ใช้ ต้นหลิว และน้ำ  ผลที่ได้ น้ำหนักของต้นหลิวที่ เพิ่มขึ้น  ข้อสรุป น้ำหนักของต้นหลิวที่ เพิ่มขึ้นนั้น มาจากน้ำเพียงอย่างเดียว

3 2) นายโจเซฟ พริสต์ลีย์  วัตถุดิบที่ใช้ อากาศเสีย  ผลที่ได้ อากาศดี พืชสีเขียว พืชสีเขียว  ข้อสรุป อากาศเสีย อากาศดี

4 3) นายอินเก็น ฮูซ  วัตถุดิบที่ใช้ คาร์บอนไดออกไซด์  ผลที่ได้ สารอินทรีย์ และออกซิเจน แสงสว่าง แสงสว่าง  ข้อสรุป คาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย์ + ออกซิเจน พืชสีเขียว

5 4) นายนิโคลาส ธีโอเดอโซซูร์  วัตถุดิบที่ใช้ CO 2 และ H 2 O  ผลที่ได้ C 6 H 12 O 6 และ O 2 แสงสว่าง แสงสว่าง  ข้อสรุป 6CO 2 +6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 พืชสีเขียว พืชสีเขียว

6 5) นายแวน นีล  วัตถุดิบที่ไช้ CO 2 และ H 2 S  ผลที่ได้ CH 2 S และ H 2 O แสงสว่าง แสงสว่าง  ข้อสรุป CO 2 +2H 2 S CH 2 O +S+ H 2 O แบคทีรีโอคลอโรฟิลล์ แบคทีรีโอคลอโรฟิลล์

7 6) นายโรบิน ฮิลล์  วัตถุดิบที่ใช้ คลอโรพลาสต์ น้ำ และเกลือเฟ อริก  ผลที่ได้ - เกลือเฟอรัส + ออกซิเจน - เกลือเฟอรัส ไม่เกิดออกซิเจน - เกลือเฟอรัส ไม่เกิดออกซิเจน แสง แสง ข้อสรุป - คลอโรพลาสต์ + น้ำ + เกลือเฟ อริก เกลือ เฟอรัส + ออกซิเจน เฟอรัส + ออกซิเจน - คลอโรพลาสต์ + น้ำ ไม่เกิด ออกซิเจน - คลอโรพลาสต์ + น้ำ ไม่เกิด ออกซิเจน

8 7) นายแดเนียล อาร์นอน ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง วัตถุดิบที่ใช้ ADP, Pi, NADP +, H 2 O และ คลอโรพลาสต์ ผลที่ได้ ATP, NADPH+ H + และ O 2 แสงสว่าง แสงสว่าง ข้อสรุป ADP+Pi+ NADP + + H 2 O คลอโรพลาสต์ ATP+ NADPH+H + + O 2 ATP+ NADPH+H + + O 2

9 ปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง  วัตถุดิบที่ใช้ ATP, NADPH+H +,CO 2, H 2 O และ คลอโรพลาสต์ คลอโรพลาสต์  ผลที่ได้ น้ำตาล ADP, Pi และ NADP +  ข้อสรุป ATP, NADPH+H + + CO 2 + H 2 O + คลอ โรพลาสต์ น้ำตาล + ADP + Pi + โรพลาสต์ น้ำตาล + ADP + Pi + NADP + NADP +

10  จะเห็นได้ว่า การสร้างน้ำตาลของคลอโรพ ลาสต์นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้แสง แต่ ต้องมี ATP, NADPH+H +, CO 2


ดาวน์โหลด ppt การค้นคว้าเกี่ยวกับการ สังเคราะห์ด้วยแสง. 1) นายแวน เฮลมองต์  ต้นหลิว และน้ำ  วัตถุดิบที่ใช้ ต้นหลิว และน้ำ  ผลที่ได้ น้ำหนักของต้นหลิวที่ เพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google